...

Zwrot podatku z Holandii a polski Urząd Skarbowy

autor: Maciej Wawrzyniak24 marca 2021
Zwrot podatku z Holandii a polski Urząd Skarbowy

Jeżeli jesteś legalnie zatrudniony na terenie Holandii, powinieneś wiedzieć, że od Twojego wynagrodzenia odprowadzany jest podatek. Zdarza się, że jego łączna kwota przekracza tą, która była zakładana przez holenderski urząd. W takich wypadkach w czasie rocznych rozliczeń możesz liczyć na zwrot podatku z Holandii. Musisz pamiętać jednak, że otrzymaną nadpłatę należy oddać polskiemu fiskusowi.

Zwrot podatku z Holandii – skąd się bierze i komu przysługuje?

Każda osoba, która podejmuje legalną pracę w Holandii, powinna mieć przez swojego pracodawcę potrącaną część wynagrodzenia na poczet podatku dochodowego. Co ważne, warunkiem otrzymania nadpłaty jest fakt, że wysokość odprowadzanych zaliczek była wyższa, niż obowiązujące stawki podatkowe

Tak więc – o zwrot podatku z Holandii mogą się ubiegać wszystkie osoby, które były zatrudnione na umowę o pracę, a część ich dochodów była odprowadzana do holenderskiego urzędu skarbowego.

Rozliczenie podatku z Holandii – również z polskim Urzędem Skarbowym

Osoby, które już pracowały w Holandii, powinny wiedzieć, że rozliczenie z holenderskim urzędem skarbowym jest obowiązkowe. Jest to warunek do tego, aby liczyć na zwrot podatku z tego kraju.

Wiele osób zapomina jednak, że dochody uzyskane w Holandii należy rozliczyć również z polskim fiskusem. Bierze się to z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także konwencji podpisanej przez Polskę i Holandię.

Polski Urząd Skarbowy a zwrot podatku z Holandii – jak wygląda rozliczenie?

Wyżej wymienione ustawy sprawiają, że zwrot podatku z Holandii należy również przedstawić w rozliczeniach rocznych z polskim Urzędem Skarbowym. Rozliczanie nadpłaty odbywa się na zasadzie proporcjonalnego odliczenia.

Ta metoda bazuje na tym, że polski rezydent podatkowy powinien zapłacić pomniejszony podatek dochodowy w Polsce o kwotę, którą zapłaci w Holandii. Co ważne, takie odliczenie podatku nie jest pełne, a proporcjonalne do kwot, jakie są zarabiane przez płatnika w Polsce i Holandii.

Zwrot podatku z Holandii a polski Urząd Skarbowy – zniesienie ulgi abolicyjnej

Ważną zmianą dla osób, które pracują w Holandii w kontekście rozliczania zwrotu podatku z polskim Urzędem Skarbowym, jest zniesienie ulgi abolicyjnej. Od 1 stycznia 2021 weszły w życie nowe zasady, które mówią o tym, że płatnik jest zobowiązany do dopłacenia polskiemu fiskusowi różnicy pomiędzy podatkiem, który został zapłacony w Holandii, a tym, który należałoby opłacić w Polsce.

Innymi słowy – zwrot podatku z Holandii jest obecnie traktowany jako przychód zagraniczny, który w świetle polskich przepisów musi być uwzględniony w rocznym zeznaniu podatkowym.

Więcej o zmianach związanych ze zniesieniem ulgi poczytasz w naszym artykule dotyczącym ulgi abolicynej.