...

Od czego zależy wysokość zwrotu podatku z Holandii?

autor: Maciej Wawrzyniak25 czerwca 2021
Od czego zależy wysokość zwrotu podatku z Holandii?

 

Do prawidłowego rozliczenia się z Belastingdienst będziesz potrzebować karty podatkowej (Jaaropgaaf), którą powinieneś otrzymać od swojego pracodawcy. Zawarte w niej informacje o osiąganych zarobkach czy sumie zapłaconych składek na poczet podatku są niezbędne do tego, aby obliczyć wysokość nadpłaty podatkowej. Warto wiedzieć, że na ogólną wysokość zwrotu wpływ mają również inne czynniki, których nie znajdziesz w Jarografie. Co podnosi nadpłatę, a co może ją obniżyć? O tym w dalszej części artykułu – zapraszamy do lektury.

Co ma wpływ na wysokość zwrotu podatku z Holandii? Przede wszystkim status rezydenta

Od czego zależy wysokość zwrotu podatku z Holandii? Uzależniona jest ona w głównej mierze od statusu rezydenta. Dlaczego? Warto wiedzieć, że rozliczanie się z urzędem dla takich osób jest o wiele korzystniejsze. Jest to spowodowane głównie tym, że dla holenderskich rezydentów przewidziane są dodatkowe ulgi podatkowe, które automatycznie podnoszą łączną kwotę wypłacanego zwrotu podatku z Holandii.

Jak rozliczyć się na zasadach rezydenckich? Przede wszystkim należy dostarczyć do Belastingdienst zaświadczenie UE/WE, które otrzymasz w polskim Urzędzie Skarbowym. W dokumencie musi być zawarta informacja, że co najmniej 90% uzyskanych dochodów w ciągu danego roku podatkowego pochodziło z Holandii.

Wysokość zwrotu podatku z Holandii – rok podatkowy ma znaczenie

Holandia to kraj, w którym każdego roku przewidziane są inne progi podatkowe. Holenderskie podatki działają w sposób progresywny – im więcej zarobisz, tym większy podatek zapłacisz. To z kolei ma bezpośrednie przełożenie na ogólną wysokość nadpłaty podatkowej z Holandii.

Wyższy zwrot podatku z Holandii – wspólne rozliczenie z partnerem fiskalnym

Holenderski system podatkowy przewiduje możliwość wspólnego rozliczania się z partnerem fiskalnym. W większości przypadków takie rozwiązanie jest o wiele korzystniejsze, niż rozliczanie się w pojedynkę. W praktyce wyróżnić można dwie korzyści, jakie płyną ze wspólnego składania deklaracji do urzędu:

  • wspólne rozliczanie pomniejsza podatek dochodowy,
  • w przypadku, gdy partner fiskalny ma niskie dochody (lub nie ma ich wcale), może ubiegać się o przyznanie specjalnej ulgi podatkowej tzw. rozłąkowego (algemene heffingskorting), która również ma wpływ na wysokość zwracanego podatku z Holandii.

Kto może być partnerem fiskalnym? Są to:

  • współmałżonkowie lub osoby z zarejestrowanych związkach,
  • osoby wspólnie posiadające nieruchomość i mieszkające razem,
  • osoby zameldowane pod jednym adresem, które wspólnie wychowują dziecko/dzieci,
  • podatnicy, którzy są razem zarejestrowani w funduszu emerytalnym jako partnerzy.

banner2 aangifte

Co zwiększa zwrot holenderskiego podatku? Pamiętaj o ulgach podatkowych

Jak wspomnieliśmy wyżej – niektórzy podatnicy mogą liczyć na dodatkowe ulgi podatkowe. Często zdarza się, że ich zastosowanie znacząco podnosi wysokość zwrotu. Do najpopularniejszych ulg w Holandii zaliczyć można m.in. ulgę na dzieci, rozłąkowe czy ulgę na edukację.

Wyższa nadpłata podatkowa – wiek podatnika też ma znaczenie

Kolejnym aspektem, który wpływa na wysokość zwracanego podatku z Holandii, jest wiek podatnika. Holenderski system podatkowy przewiduje bowiem specjalne ulgi dla seniorów (osób, które mają więcej niż 65 lat). Tacy podatnicy odprowadzają mniejsze składki na poczet podatku, a dodatkowo mogą liczyć na ulgę podatkową dla osób w podeszłym wieku. To wszystko sprawia, że zwrot podatku z Holandii jest wyższy, niż w przypadku osób młodszych.

Rodzaj dochodu – to również może podnieść należną nadpłatę

To, w jaki sposób osiągałeś dochód w Holandii, również ma znaczenie dla Belastingdienst. Mowa tutaj m.in. o zasiłku chorobowym. Przebywając na nim, wciąż możesz liczyć na nadpłatę podatkową – co więcej, jeśli ponosiłeś w ciągu roku koszty leczenia, które nie były objęte polisą ubezpieczeniową, możesz je odliczyć w rozliczeniu, dzięki czemu dostaniesz jeszcze wyższy zwrot podatku z Holandii.

Niższy zwrot podatku z Holandii – to możliwe

Pracowałeś dorywczo/jako freelancer? Twoje dochody z tytułu dodatkowej pracy nie zostały opodatkowane? W takim razie możesz spodziewać się niższego zwrotu podatku z Holandii.

Chcesz wiedzieć z góry, na jaką kwotę możesz liczyć? Skorzystaj z naszego specjalnego kalkulatora, który wbudowany jest w naszej aplikacji do rozliczenia podatku z Holandii Aangifte24. Serdecznie zapraszamy, a w razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami.