Ile się czeka na zwrot podatku z Holandii?

Podatek drogowy w Holandii

Rozliczyłeś się już z podatku z Holandii i czekasz na wypłatę? Kolejnym krokiem jest otrzymanie decyzji podatkowej, tzw. Aanslag, która jest wynikiem podatkowym za dany rok. Decyzje podatkową otrzymasz droga pocztową na uprzednio zarejestrowany adres. Dlatego bardzo ważne jest, aby po każdej przeprowadzce aktualizować swój adres przy pomocy specjalnego wniosku.

Jeżeli tego nie zrobisz ważna korespondencja, taka jak decyzje podatkowe może do Ciebie nie dotrzeć, (może zostać wysłania na stary, nieaktualny adres).

zdjecie

Ile czeka się na list z belastingdienst, czyli kiedy dostanę zwrot podatku z holandii?

Zapewne niejednokrotnie zastanawiałeś się, do kiedy Belasting wypłaca podatek – nie mamy tutaj dobrych informacji. Niestety Belastingdienst nie spieszy się z wydawaniem decyzji. Co więcej, żaden podatnik nie może nic zrobić z czasem oczekiwania na zwrot podatku z Holandii. Wpływu na to nie mają również biura podatkowe, w których się rozliczasz – mogą one jedynie przyspieszyć proces zgromadzenia i przesłania dokumentów do urzędu. Trzeba pamiętać, że zeznania rozpatrywane są w odpowiedniej kolejności, choć praktyka pokazuje, że nieco prędzej rozpatrywane są zeznania online.

Kiedy przychodzi zwrot podatku z holandii – czy istnieje formalny termin, w jakim otrzymasz decyzję podatkową?

Tak. Holenderski urząd deklaruje, że w przypadku nierezydentów, czyli osób nieposiadających stałego zameldowania w Holandii okres rozpatrywania takich zeznań to 36 miesięcy. Oczywiście może się zdarzyć, że otrzymasz decyzję w ciągu kilku miesięcy. Więc kiedy przychodzi PIT z Holandii?

W praktyce przyjęło się, że termin zwrotu podatku z Holandii uzależniony jest od dwóch sytuacji, w których:

  • podatnik złoży wniosek w terminie (tj. do ostatniego dnia marca), potrzyma zwrot podatku z Holandii do ostatniego dnia czerwca danego roku,
  • podatnik spóźni się z deklaracją; w takim wypadku rozliczenie podatku z Holandii i czas oczekiwania znacząco się wydłuża (od 6 miesięcy do nawet 3 lat).

Takie sytuacje jednak nie występują zbyt często. Można więc przyjąć, że czas oczekiwania na zwrot podatku z Holandii to najczęściej 3-4 miesiące.

Zwrot podatku holandia – termin na złożenie wniosku

Skoro już mowa o terminach składania wniosku – warto wiedzieć, że w przypadku Holandii podatnik ma czas na dostarczenie zeznania do 1 maja (osoby zameldowane) oraz 1 lipca (osoby niezameldowane). W przypadku, gdy zapomnisz dostarczyć druk na czas, holenderski urząd wyślę do Ciebie listowne upomnienie. Od tego czasu będziesz mieć 10 dni na złożenie wniosku – jeżeli i tym razem się spóźnisz, zapłacisz wysoką karę (nawet do kilku tysięcy euro). Dlatego nie tylko termin zwrotu podatku z Holandii jest ważny, ale również termin na złożenie deklaracji – nie zapominaj o tym.

Ile czasu ma belasting na zwrot podatku i dlaczego to tak długo trwa?

Ile więc czeka się na zwrot podatku z Holandii? Do 2015 roku urząd stosunkowo sprawnie rozpatrywał zeznania podatkowe. Jednak sytuacja skomplikowała się w wyniku konieczności bardzo dokładnego weryfikowania zaświadczeń o dochodach z Polski. Holenderscy urzędnicy zostali zobligowani do bardzo dokładnego sprawdzenia danych osobowych, dochodów, pieczątek czy poprawności formularza.

Jak widać, należy być bardzo cierpliwym, czekając na zwrot podatku z Holandii. Czas oczekiwania, jak już wspomniane zostało wyżej, trwa najczęściej kilka miesięcy. Nie jest to jednak reguła, o czym przeczytasz niżej.

Kiedy zwrot podatku z holandii?

Może się zdarzyć, że wstępną decyzję podatkową otrzymasz nawet w ciągu kilku tygodni. Ale tutaj zwracam szczególną uwagę, jest to tylko wstępna tymczasowa decyzja. Urząd holenderski ma nawet 5 lat na wydanie tzw. ostatecznej decyzji podatkowej, która może znacząco się różnic od tej wstępnej. Problem ten dotyka nawet połowy Polaków pracujących w Holandii. Po pewnym czasie okazuje się, że trzeba zwrócić część lub całość otrzymanych pieniędzy i wiele osób już wtedy tymi pieniędzmi nie dysponuje.

Dlatego też holenderski urząd planuje wycofać się z obecnego systemu, ponieważ szczególnie w przypadku nierezydentów okazał się on nieskuteczny.

Jeżeli czekasz długo na decyzję podatkową, możesz skontaktować się z urzędem. Może się okazać, że

  • niektóre dane nie były kompletne
  • brakuje dokumentacji,
  • złożyłeś zeznanie na błędnym formularzu.