...

Ulga abolicyjna w Holandii 2024 – jak wygląda?

autor: Maciej Wawrzyniak22 lutego 2024
Ulga abolicyjna w Holandii 2021 – jak wygląda?

Pracujesz lub zamierzasz pracować na terenie Holandii? Jeżeli tak to koniecznie powinieneś zapoznać się ze zmianami związanymi z ulgą abolicyjną, które weszły w życie od 1 stycznia 2021 roku. Czym jest abolicja podatkowa? Co oznaczają zmiany w systemie rozliczania za pracę w Holandii? Tego dowiesz się w dzisiejszym wpisie – zapraszamy.

Ulga abolicyjna Holandia – umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Przed wyjaśnieniem pojęcia abolicji podatkowej, a także likwidacji ulgi abolicyjnej w Holandii, warto zapoznać się z obowiązującymi sposobami rozliczania dochodów przez osoby pracujące za granicą, będące jednocześnie rezydentami podatkowymi w Polsce.

Obecnie w polskich przepisach obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Holandią, a także innymi zagranicznymi krajami. Jest to rozwiązanie, które pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania osiąganych dochodów za pomocą dwóch metod: wyłączenia z progresją lub proporcjonalnego odliczenia.

Metoda wyłączenia z progresją

Pierwszym sposobem rozliczania, które umożliwia uniknąć zapłacenia podwójnego podatku, jest metoda wyłączenia z progresją. Holandia jednak nie jest krajem, z którym Polska zawarła umowę przewidującą wykorzystanie tego systemu. Rozwiązanie to funkcjonuje m.in. z Belgią, Czechami, Danią, Francją czy Niemcami.

Metoda wyłączenia z progresją polega na zniesieniu obowiązku płacenia podatku za dochody uzyskane za granicą. Ich wysokość brana jest pod uwagę jedynie do ustalenia stawki podatkowej od pozostałych dochodów, które podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Dla przykładu – jeżeli w danym roku podatkowym uzyskałeś dochód na poziomie 40 tysięcy zł w Polsce oraz kolejne w przeliczeniu na 50 tysięcy zł, to oznacza, że przekroczyłeś drugi próg podatkowy (85 528 zł). Ta sytuacja oznacza, że musisz zapłacić podatek w wysokości 32% od kwoty 40 tysięcy złotych – w tym wypadku dochód zagraniczny nie podlega opodatkowaniu.

Metoda proporcjonalnego odliczenia

Metoda proporcjonalnego odliczenia z Holandią jest aktualnie stosowana dla osób, które są zatrudnione na terenie tego kraju. Mówi ona o obowiązku zapłacenia podatku od osiąganych dochodów za granicą również Polsce – przy jednoczesnym odliczeniu podatku, który został zapłacony w państwie, w którym pracował podatnik – w tym przypadku w Holandii.

I właśnie do tego systemu obowiązywała dotychczas abolicja podatkowa w Holandii, która zmniejszała różnice pomiędzy rozliczaniem za pomocą metody proporcjonalnego odliczenia. Od 1 stycznia 2021 roku ulga abolicyjna została jednak "zniesiona" przez Ministerstwo Finansów.

Ulga abolicyjna – co to jest?

Ulga abolicyjna to wyrównanie niekorzyści, które mogłyby wyniknąć przez zastosowanie metody odliczenia proporcjonalnego w porównaniu do metody wyłączenia z progresji dla tych samych dochodów. Abolicja podatkowa sprawiała, że zarówno dla pierwszego, jak i drugiego systemu ostateczna wysokość podatku była taka sama.

Ulga abolicyjna – kogo dotyczy?

Ulga abolicyjna przeznaczona jest dla Polaków  pracujących za granicą, jednak na stałe związanych z Polską. Ma zastosowanie do dochodów osiąganych ze źródeł położonych poza terytorium Polski i podlegających rozliczeniu zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia. Dotyczy ona polskich rezydentów podatkowych – osoby fizyczne, które na terenie naszego kraju posiadają centrum interesów osobistych lub gospodarczych, oraz przebywają tu dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Ulga abolicyjna ma zastosowanie w przypadku dochodów pochodzących:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy,
  • z własnej działalności gospodarczej
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych,
  • z działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej

Jak obliczyć ulgę abolicyjną?

Obliczenie ulgi abolicyjnej z Holandii nie należy do specjalnie trudnych zadań. Aby obliczyć ulgę abolicyjną, trzeba obliczyć wysokość należnego do zapłacenia podatku, jaki miałby zastosowanie w przypadku metody wyłączenia z progresją. Wysokość ulgi zależna będzie od różnicy wynikającej z zastosowanej metody odliczenia proporcjonalnego a podatkiem wynikającym z metody wyłączenia z progresją – do niedawna odliczyć mogliśmy całą taką kwotę, jednak obecnie jest ona znacznie ograniczona.

Zniesienie ulgi abolicyjnej – Holandia

Powszechnie mówi się, że nastąpiła likwidacja ulgi abolicyjnej w Holandii, jednak w rzeczywistości jest to nieprawda. Przeświadczenie takie funkcjonuje z powodu zmian jakie nastąpiły 1 stycznia 2021 roku dla Polaków pracujących w tym kraju – została ona znacznie obniżona, ale funkcjonuje w dalszym ciągu.

Jak wyglądają dochody tylko z Holandii a ulga abolicyjna? Według aktualnych przepisów, w przypadku, gdy polski rezydent podejmie pracę na terenie tego kraju i wszystkie jego dochody będą pochodziły z Holandii, będzie on zobowiązany do zapłacenia podatku jedynie w tym kraju – w takim wypadku nie obowiązuje go rozliczenie z polskim Urzędem Skarbowym.

Zniesienie ulgi abolicyjnej – dla kogo okaże się niekorzystne?

Nowy projekt Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi o tym, że odliczenie nie może być wyższe, niż wysokość kwoty pomniejszającej podatek, o której mowa jest w art. 27 ust. 1a pkt 1. Oznacza to, że ulga abolicyjna będzie stosowana maksymalnie do kwoty 1360 zł. Co ważne jednak – wielu Polaków pracujących w Holandii odprowadza na tyle wysoki procent swoich dochodów, że zniesienie ulgi abolicyjnej nie zobliguje ich do dopłaty do PIT w Polsce.

Kto więc to odczuje najbardziej? Ograniczenie ulgi abolicyjnej w Holandii uderzy najmocniej w osoby pracujące na terenie tego kraju, które jednocześnie pozostaną polskimi rezydentami podatkowymi.

Najwięcej w tym wypadku mogą stracić osoby, które np. wyjeżdżają na prace sezonowe, zarabiając pieniądze tym samym w ciągu roku w obu państwach. Jest to niekorzystne z tego względu, że w takim wypadku dochody są opodatkowane na różnych progach podatkowych, co może przełożyć się na konieczność dopłaty różnicy pomiędzy obowiązującym podatkiem w Polsce, a w Holandii.

Holandia ulga abolicyjna – jak ominąć niekorzystne zmiany?

Korzystna może okazać się zmiana rezydencji podatkowej na holenderską. W takim wypadku nie będziemy musieli rozliczać się z dochodów z Holandii z polską skarbówką, przez co nie będzie dotyczyć nas ograniczenie ulgi abolicyjnej. Jeżeli więc nic nie łączy Cię z naszym krajem, warto zdecydować się na taki krok – pomaga to również uzyskać korzystniejszy zwrot podatku z Holandii.

Potrzebujesz pomocy w rozliczeniu podatku z Holandii? Skorzystaj z naszej aplikacji Aangifte!