...
iStock 1072206958 1

Słowniczek podatkowy

Najczęściej używane słowa podatkowe w Holandii

Poniżej znajdziesz najczęściej używane słowa podatkowe w Holandii. Mamy nadzieję, że słowniczek ułatwi Ci odczytanie dokumentów z Belastingdienst lub np. Jaaropgave. Jeśli jednak nadal masz problem to skontaktuj się z nami - z przyjemnością pomożemy.

Jaaropgave - karta podatkowa z wykazaniem rocznych dochodów u danego pracodawcy w Holandii

Loonheffing - zaliczka na poczet podatku w Holandii

Arbeidskorting - ulga pracownicza przyznawana automatycznie przez urząd

Premie volksverzekeringen - składki na poczet ubezpieczenia społecznego w Holandii

Periode premieplicht - okres podlegania pod ubezpieczenie w Holandii

Aanslag - decyzja podatkowa

Zorgtoeslag - dofinansowanie do ubezpieczenia

Voorlopige Aanslag- decyzja tymczasowa

Belastigndienst - urząd podatkowy w Holandii

Aangiftebrief - wezwanie do rozliczenia

Annmaning - upomnienie urzędowe

Bezwaar - odwołanie podatkowe

Handtekening - miejsce na podpis

Aanslagbijlet - formularz podatkowy (np. M, P , C )

Arbeidsinkomen - dochód osiągany z tytułu wykonywanej pracy

UWV - holenderski Instytut Programów Świadczeń Pracowniczych

M-bijlet - formularzem podatkowym w Holandii

Inkomstenbelasting - zwrot oznaczający podatek dochodowy

C-Form - jeden z trzech podstawowych formularzów podatkowych w Holandii (obok M-form i P-form)

Belastingteruggave – zwrot nadpłaconego podatku w Holandii

Gemeente – gmina w Holandii

Sociaal Verzekeringsstelsel – holenderski system ubezpieczeń społecznych

SVBholenderska instytucja działająca w ramach systemu ubezpieczeń społecznych w Holandii

Werkgever – pracodawca w Holandii

Ziektewetuitkering – prawo do zasiłku chorobowego w Holandii

Inkomsten uit Jaaropgave – roczne zestawienie dochodów

Ingehouden Loonheffing – suma zaliczek wpłaconych na podatek dochodowy oraz ubezpieczenie

Inkomens die buiten Nederland – dochody uzyskiwane poza granicą Holandii

Inkomensafhankelijke combinatiekorting – ulga przeznaczona dla rodziców wychowujących małe dzieci

Fiscale partner – osoba z którą możemy wspólnie rozliczyć się z podatku w Holandii