Rozłąkowe w Holandii

autor: Maciej Wawrzyniak23 lipca 2020
Rozłąkowe w Holandii 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pracujesz obecnie w Holandii? Zastanawiasz się, czy należy Ci się dodatkowy zwrot podatku z Holandii z tytułu rozłąkowego? Czym to rozłąkowe w ogóle jest? Zapoznaj się z naszym artykułem i dowiedz się, czym jest rozłąkowe z Holandii i jak można się o nie starać. Zmniejszanie kwoty podatku dla partnera (rozłąkowe) i wizja szybkiego usunięcia tej ulgi w Holandii za 2 lata – to warto wiedzieć!

Rozłąkowe w Holandii — co to jest

Zasiłek rozłąkowy z Holandii to ulga podatkowa, którą otrzymać możesz z tytułu posiadania partnera fiskalnego. Możemy ją porównać do polskiego rozliczenia wspólnego dla małżonków. Holenderska nazwa rozłąkowego to algemene heffingskorting.

Głównym celem rozłąkowego z Holandii jest wspieranie osób zarabiających niższe kwoty, a mających na utrzymaniu partnera fiskalnego. Jeśli miejscem Twojej obecnej pracy jest Holandia, to rozłąkowe będzie częścią zapłaconego podatku, którego holenderski urząd skarbowy nie naliczył w przypadku rozliczania indywidualnego.

Komu przysługuje rozłąkowe — Holandia

O ten rodzaj ulgi mogą ubiegać się osoby pozostające w formalnym związku i mające wspólne zameldowanie pod jednym adresem, ale nie tylko. Zobacz, komu jeszcze przysługuje rozłąkowe w Holandii. Innymi słowy — kto może zostać Twoim partnerem fiskalnym, abyście wspólnie mogli ubiegać się o dodatkowe pieniądze i wyższy zwrot podatku z Holandii.

Kto może być Twoim partnerem fiskalnym?

 • Mąż lub żona.
 • Osoba, z którą został zawarty związek partnerski, a akt notarialny poświadcza o wspólnym zamieszkiwaniu.
 • Osoba, z którą posiadasz wspólne dziecko.
 • Osoba, która jest współwłaścicielem mieszkania/domu, w którym przebywacie.
 • Osoba, która jest dla Ciebie beneficjentem świadczeń emerytalnych.

Ważne jest, aby partnerzy mieszkający razem byli zameldowali w urzędzie gminy pod tym samym adresem.

Partnerami fiskalnymi może być także rodzeństwo. Musi zostać jednak spełniony pewien warunek, a mianowicie osoby te muszą być zameldowane pod wspólnym adresem, ale innym niż adres zamieszkania rodziców. Oprócz tego muszą być współwłaścicielami domu lub mieszkania, w którym aktualnie przebywają.

Starając się o ulgę podatkową, składasz dwa osobne zeznania podatkowe — za siebie i Twojego partnera fiskalnego. Urząd podatkowy w Holandii otrzymuje więc dwie deklaracje, w których zaznaczone jest Twoje powiązanie z danym partnerem podatkowym, identyfikującym się numerem BSN. Zarówno Ty, jak i Twój partner fiskalny otrzymacie z urzędu osobne decyzje podatkowe Aanslag, a wasze sprawy będą traktowane osobno. Dlatego wszelkie rejestracje kont, aktualizacje adresów zamieszkania w Holandii czy odwołania od decyzji powinniście składać oddzielnie na każdego podatnika z numerem BSN.

Rozłąkowe Holandia — warunki

Najważniejszym warunkiem, jaki należy spełnić, aby móc starać się o rozłąkowe w Holandii, jest tak zwany warunek 90%. Czym jest ta zasada? Warunek 90% polega na tym, że dochody uzyskane poza Holandią nie mogą przekroczyć 10% łącznej sumy dochodów światowych. Należy pamiętać o tym, że procent ten odnosi się do sumy dochodów partnerów fiskalnych. Oprócz tego koniecznym jest powiadomienie urzędu skarbowego w Holandii o wszystkich uzyskanych przychodach — dotyczy to również przychodów zdobytych poza granicami Holandii, czyli na przykład w Polsce.

Kolejnym obowiązkowym punktem do spełnienia przy chęci ubiegania się o holenderskie rozłąkowe jest posiadanie numeru BSN. Osoba legalnie zatrudniona w Holandii będzie miała taki numer. Co jednak w sytuacji, gdy Twój partner fiskalny nie pracuje w Holandii i nie został mu nadany numeru BSN? W takim wypadku należy wystąpić o przyznanie numeru BSN, składając pisemny wniosek w urzędzie podatkowym Belastigndienst. Czas rozpatrzenia takiego pisma może wynieść do sześciu miesięcy. Dopiero gdy holenderscy urzędnicy rozpatrzą go pozytywnie, możesz — wraz ze swoim partnerem fiskalnym — ubiegać się o rozłąkowe w Holandii.

O rozłąkowe z Holandii możesz ubiegać się do pięciu lat wstecz, nawet jeżeli wcześniej składałeś już rozliczenia w formie indywidualnej. Pieniądze, które będą Wam przysługiwać z racji rozłąkowego, otrzyma Twój partner fiskalny.

Podsumowując — aby ubiegać się o rozłąkowe w Holandii, musisz spełnić następujące warunki:

 • warunek 90%,
 • poinformowanie urzędu podatkowego Belastigndienst o wszystkich uzyskanych przychodach,
 • posiadanie numeru BSN (zarówno Ty, jak i Twój partner fiskalny).

Rozłąkowe w Holandii — jakie dokumenty są niezbędne

W celu ubiegania się o rozłąkowe z Holandii wraz z Twoim partnerem fiskalnym powinniście przygotować odpowiednie dokumenty. Na pewno będzie potrzebny numer BSN (holenderski odpowiednik numeru NIP) Twojego partnera fiskalnego. Drugim niezbędnym dokumentem do ubiegania się o holenderskie rozłąkowe jest Jaaropgave, czyli roczna karta podatkowa, którą otrzymasz od swojego pracodawcy.

Ile sie czeka na rozłąkowe z Holandii

Czas oczekiwania na decyzję w sprawie rozłąkowego z Holandii wynosi od dwóch do dwunastu miesięcy. Pamiętaj jednak, że to, ile będziesz musiał czekać, zależy także od Ciebie. Im szybciej złożysz wszystkie niezbędne dokumenty, tym szybciej urząd zacznie rozpatrywać Twoją sprawę.

Ile wynosi rozłąkowe w Holandii

Maksymalna kwota rozłąkowego z Holandii, jaką wspólnie z partnerem fiskalnym możecie otrzymać, zmienia się z każdym rokiem podatkowym. Zależna jest także od Waszych przychodów oraz zaliczki, jaka została odprowadzona do urzędu podatkowego w Holandii za wykonywaną przez Was pracę w tym państwie.

Aby dowiedzieć się, ile dokładnie wynosi rozłąkowe w Holandii, warto skontaktować się z biurem rozliczeniowym. Pracujący w nim doradcy rozpatrują indywidualnie każde zgłoszenie. Na pewno otrzymasz dokładne wyliczenie kwoty Twojego rozłąkowego z Holandii.

Rozłąkowe na dzieci w Holandii

Będąc zatrudnionym do pracy w Holandii, możesz także ubiegać się o ulgę na dziecko. Rozłąkowe w Holandii na dziecko przysługiwać Ci będzie po spełnieniu następujących warunków.

 • Dziecko na dzień 1 stycznia 2022 dziecko nie może mieć ukończonych 12 lat.
 • Dziecko w minionym roku podatkowym było z Tobą zameldowane pod jednym adresem przez co najmniej pół roku (sześć miesięcy).
 • Twoje dochody były wyższe niż 4 900 euro (o dokładną kwotę dopytaj w holenderskim urzędzie podatkowym) w skali roku.
 • Jeżeli masz partnera fiskalnego, to ulga na dziecko w Holandii będzie przysługiwała tej osobie, która ma niższe dochody brutto.

Warto wiedzieć, że oficjalnie nie ma czegoś takiego, jak rozłąkowe na dzieci w Holandii. Termin ten stosowany jest po prostu jako synonim ulgi na dziecko, która przysługuje Ci jako holenderskiemu podatnikowi po spełnieniu określonych wyżej warunków.

Pamiętaj także, że wybierając opcje rozliczenia podatku z Holandii z partnerem fiskalnym, tracisz możliwość uzyskania ulgi podatkowej na dziecko mieszkające w Polsce. W takiej sytuacji najlepiej po prostu przeliczyć, jaki sposób rozliczenia będzie dla Ciebie najkorzystniejszy.

Rozłąkowe z Holandii — czy będzie przyznawane cały czas

Kiedyś ulga ta była dużo bardziej popularna z racji wyższych kwot przyznawanych przez holenderski urząd skarbowy Belastigndienst. Z roku na rok jednak kwota rozłąkowego jest coraz mniejsza. Zobacz, jak zmieniała się w ostatnich latach.

 • 2019 rok — 661 EUR
 • 2020 rok — 543 EUR
 • 2021 rok — 379 EUR
 • 2022 rok – 193 EUR

Od 2023 roku kwota została obniżona do zera, a ulga podatkowa na partnera o niskich dochodach została anulowana. Dlaczego?

Urząd podatkowy w Holandii argumentuje to tym, że ulga nie zachęca do aktywizacji zawodowej partnerów pozostających bez zatrudnienia w tym państwie lub za granicą. Urząd przyjął strategię podwyższenia kwoty wolnej od podatku dla podatnika i wyższych ulg podatkowych, na przykład Arbeidskorting (ulga podatkowa dla pracownika, która pozwala zmniejszyć podatek do zapłacenia).

Wciąż można skorzystać z rozłąkowego rozliczając się za lata poprzednie.