...

BTW, czyli podatek VAT w Holandii – czym jest i jak go rozliczyć

autor: Maciej Wawrzyniak18 lutego 2022
BTW, czyli podatek VAT w Holandii – czym jest i jak go rozliczyć

 

W Holandii VAT określa się terminem BTW i jest to podatek obrotowy, który naliczany jest klientom od oferowanych towarów i usług. Zasady jego funkcjonowania niewiele różnią się od tego znanego w Polsce, jednak każdy kraj posiada inne przepisy oraz klasyfikację dotyczącą stawek, oraz rozliczania tego podatku. W poniższym artykule przedstawimy podstawowe informacje dotyczące holenderskiego podatku VAT. Zapraszamy.

BTW Holandia – podatek od towarów i usług

Zastanawiasz się co to jest BTW w Holandii? Spotkałeś się z tym terminem, ale nie wiesz, co on oznacza? Jest to odpowiednika podatku VAT w Polsce – poniżej postaramy się przybliżyć, jak funkcjonuje podatek VAT w Holandii.

Podatek VAT dotyczy większości przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i uzyskujących z niej dochód. Prowadzenie sprzedaży podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wymaga dokonywania specjalnych rozliczeń z tego tytułu. Wszystkie dokonywane przez przedsiębiorcę transakcje powinny zostać udokumentowane fakturą. To ona stanowić będzie dokument pozwalający dokonać odliczenia od naliczonego podatku od towarów i usług.

W procesie działalności gospodarczej należy przede wszystkim dobrać odpowiednią stawkę podatkową do oferowanych usług, dlatego niezbędna jest wiedza na temat przepisów obowiązujących w Holandii.

Dla konsumentów i zwykłych podatników VAT będzie opłatą, którą pobierana będzie od każdego zakupionego towaru lub usługi.

Holandia VAT – stawki podatkowe

W Holandii wyróżniamy trzy podstawowe stawki podatku BTW: 0%, 9% i 21%. Najwyższa z nich jest stosowana najczęściej dla większości produktów i usług, dlatego nazywana jest podstawową stawką VAT.

Stawka 0% BTW

Stawka 0% VAT ma zastosowanie w przypadku firm prowadzących interesy międzynarodowe. Tyczy się głównie działalności zajmujących się dystrybucją towarów za granicę oraz międzypaństwowym przewozem podróżnych i pasażerów.

Korzystając ze stawki 0%, nadal masz prawo do odliczenia podatku VAT z kwartalnego zestawienia do holenderskich organów podatkowych w przeciwieństwie do całkowitego zwolnienia z VAT, o którym dowiesz się poniżej.

Holandia – stawka VAT 9%

Nazywana inaczej taryfą niską dotyczy szerokiej gamy towarów i usług regularnego zastosowania (przez wiele lat wynosiła 6%). Ta stawka VAT w Holandii dotyczy między innymi usług fryzjerskich, usług sprzątających naprawy rowerów, prac budowlanych, kultury i rekreacji czy zakwaterowania.

Stawka VAT Holandia 21%

21% to najczęściej spotykany podatek VAT w Holandii. Ma zastosowanie w przypadku pozostałych usług i towarów nieprzypisanych do innej grupy.

Zwolnienie z podatku VAT Holandia – kto może się starać?

Vrijstelling, czyli całkowite zwolnienie z podatku BTW (Belasting toegevoegde waarde)obejmuje między działalności gospodarcze działające w takich dziedzinach jak opieka zdrowotna, edukacja, radio i telewizja, usługi pocztowe, usługi pogrzebowe, ubezpieczenia, dziennikarstwo czy wiele innych. Pełną listę firm mogących ubiegać się o zwolnienie z podatku znajdziesz na stronie internetowej holenderskich organów podatkowych.

W przypadku zwolnienia nie płacisz i nie odliczasz podatku VAT, nie możesz jednak odzyskać zwrotu od kosztów i inwestycji związanych z towarami i usługami zwolnionymi z podatku.

Holandia – podatek VAT dla zagranicznych przedsiębiorców

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą w Holandii, lecz Twoja firma ma swoją siedzibę poza granicami tego kraju, będziesz zobowiązany/a do przestrzegania obowiązujących tam przepisów a co za tym idzie, zapłacić podatek BTW w Holandii. W wielu takich przypadkach jest możliwość odwrócenia tego obowiązku na osobę odbierająca usługę lub produkt – gdy klientem jest przedsiębiorca lub podmiot prawniczy z siedzibą w Holandii. W takim przypadku osoba wystawiająca fakturę musi zastosować zapis "odwrócony podatek VAT". Nie zawsze jednak istnieje taka możliwość lub druga zgoda nie wyrazi na to zgody – wtedy konieczna będzie rejestracja na podatek VAT w Holandii.

Podatek VAT Holandia – rejestracja do celów podatku VAT

W przypadku, gdy firma przeprowadza opodatkowane transakcje w Holandii, musi zarejestrować się do VAT i otrzymać numer podatkowy w tym kraju. Dotyczy to także przedsiębiorstw, które planują prowadzić działalność opodatkowaną w Holandii, ale nie mają tam swojej siedziby.

Rejestracja do VAT w Holandii daje zagranicznym firmom praktycznie te same prawa, jakie mają lokalne holenderskie firmy. Nadal płacą podatek dochodowy w swoim kraju, ale mogą stosować stawki VAT obowiązujące w Holandii. Dodatkowo, posiadanie holenderskiego numeru VAT zwiększa prestiż firmy i buduje zaufanie wśród partnerów biznesowych.

Holandia VAT – jak się zarejestrować?

Wiesz już, co to jest BTW w Holandii i kiedy należy go płacić – teraz warto wspomnieć, jak przebiega proces rejestracji do VAT w tym kraju. Potrzebne będą do tego takie dokumenty jak:

  • uzupełniony wniosek,
  • wyciąg z KRS lub CEIDG,
  • wyciąg bankowy z konta spółki z ostatnich trzech miesięcy,
  • umowa o zawarciu spółki,
  • druk potwierdzający rejestrację VAT w innym kraju UE,
  • dokument potwierdzający tożsamość.

Jeżeli prawidłowo złożymy wniosek i wszystkie wymagane dokumenty proces rejestracji powinien trwać nie dłużej niż miesiąc.

VAT Holandia 2024 – nowe numery BTW

Od 1 stycznia 2020 roku wszystkie firmy jednoosobowe obowiązuje nowy BTW-identificatienummer (BTW-ID), który zastąpił dotychczas obowiązujący numer BTW. Zmiany te nastąpiły ze względu na ochronę prywatności przedsiębiorców – stara wersja zawierała numer BSN. Nowy numer BTW-ID będzie składał się z kodu kraju NL, 9 cyfr, litery B i 2 cyfr kontrolnych.

BTW-ID jest wymagany przez urząd skarbowy do wyliczenia podatku VAT oraz musi być wskazany na każdej fakturze, aby klienci mogli go zweryfikować. Można więc nazwać go odpowiednikiem polskiego numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

Podatek VAT Holandia dla przedsiębiorców – rozliczenie raz na kwartał

VAT w Holandii rozliczany jest w większości przypadków kwartalnie, tylko czasami na prośbę Belastingdienst może zmienić się to w proces comiesięczny.

Terminy rozliczenia podatku BTW w Holandii:

  • 1 kwartał - 01-01/31-03 – rozliczany do 30-04,
  • 2 kwartał - 01-04/30-06 – rozliczany do 31-07,
  • 3 kwartał - 01-07/30-09 – rozliczany do 31-10,
  • 4 kwartał - 01-10/31-12 – rozliczany do 31-01 następnego roku.

Należy pamiętać, że nawet jeżeli w danym kwartale nie uzyskałeś żadnych przychodów, ani nie poniosłeś żadnych kosztów, wciąż masz obowiązek złożenia zeznania z podatku BTW.

Każdy Przedsiębiorca w Holandii musi również raz w roku rozliczyć się z podatku dochodowego, który obliczany jest od całego dochodu z danego roku. Dodatkowo doliczyć trzeba obowiązkową składkę na zdrowotne ubezpieczenia społeczne (ZVW), która wynosi 5,45%.

BTW Holandia – co grozi za unikaniu płacenia VAT?

Zarówno za nieprawidłowości w deklaracjach, jak i opóźnień płatnościach grożą dotkliwe kary. W przypadku jakichkolwiek zaniechań możemy spodziewać się kary w wysokości 4920 EUR lub wyższej, a także odsetek sięgających 4% rocznie od należnego podatku.

Jeżeli płatnik VAT w Holandii nie zarejestrowała się celach odprowadzania podatku VAT, a jego działalność podlega opodatkowaniu, może również otrzymać karę nawet do 5514 EUR. Czasami dobrym wyjściem jest dokonanie rejestracji VAT ze wsteczną datą, co często skutkuje unieważnieniem nałożonych sankcji.

Zwrot VAT Holandia – skorzystaj z aplikacji

Prowadząc działalność gospodarczą w Polsce, możesz ubiegać się o zwrot podatku VAT z Holandii, który został naliczony z racji kosztów poniesionych poza granicami kraju. Podstawą do tego będą dokumenty potwierdzające zapłacony podatek w postaci paragonów i faktur.

Aby jak najprościej zdobyć należny Ci zwrot, skorzystaj z naszej aplikacji do rozliczeń podatkowych z Holandii Aangifte. Dzięki temu innowacyjnemu narzędziu załatwisz wszystkie formalności wyłącznie przy pomocy własnego telefonu – minimalna ilość formalności, maksymalne zadowolenie. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług – Aangifte24.