BTW, czyli podatek VAT w Holandii – czym jest i jak go rozliczyć

autor: Maciej Wawrzyniak18 lutego 2022
BTW, czyli podatek VAT w Holandii – czym jest i jak go rozliczyć

BTW Holandia – podatek od towarów i usług

Podatek VAT dotyczy większości przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i uzyskujących z niej dochód. Prowadzenie sprzedaży podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wymaga dokonywania specjalnych rozliczeń z tego tytułu. Wszystkie dokonywane przez przedsiębiorcę transakcje powinny zostać udokumentowane fakturą. To ona stanowić będzie dokument pozwalający dokonać odliczenia od naliczonego podatku od towarów i usług

W procesie działalności gospodarczej należy przede wszystkim dobrać odpowiednią stawkę podatkową do oferowanych usług, dlatego niezbędna jest wiedza na temat przepisów obowiązujących w Holandii.

Dla konsumentów i zwykłych podatników VAT będzie opłatą, którą pobierana będzie od każdego zakupionego towaru lub usługi.

Holandia VAT – stawki podatkowe

W Holandii wyróżniamy trzy podstawowe stawki podatku BTW: 0%, 9% i 21%. Najwyższa z nich jest stosowana najczęściej dla większości produktów i usług, dlatego nazywana jest podstawową stawką VAT.

Stawka 0% BTW

Stawka 0% VAT ma zastosowanie w przypadku firm prowadzących interesy międzynarodowe. Tyczy się głównie działalności zajmujących się dystrybucją towarów za granicę oraz międzypaństwowym przewozem podróżnych i pasażerów.

Korzystając ze stawki 0%, nadal masz prawo do odliczenia podatku VAT z kwartalnego zestawienia do holenderskich organów podatkowych w przeciwieństwie do całkowitego zwolnienia z VAT, o którym dowiesz się poniżej.

Stawka 9%

Nazywana inaczej taryfą niską dotyczy szerokiej gamy towarów i usług regularnego zastosowania. Dotyczy ona między innymi usług fryzjerskich, usług sprzątających naprawy rowerów, prac budowlanych, kultury i rekreacji czy zakwaterowania.

Stawka 21%

21% to najczęściej spotykany podatek VAT w Holandii. Ma zastosowanie w przypadku pozostałych usług i towarów nieprzypisanych do innej grupy.

Zwolnienie z podatku VAT Holandia – kto może się starać?

Vrijstelling, czyli całkowite zwolnienie z podatku BTW obejmuje między działalności gospodarcze działające w takich dziedzinach jak opieka zdrowotna, edukacja, radio i telewizja, usługi pocztowe, usługi pogrzebowe, ubezpieczenia, dziennikarstwo czy wiele innych. Pełną listę firm mogących ubiegać się o zwolnienie z podatku znajdziesz na stronie internetowej holenderskich organów podatkowych.

W przypadku zwolnienia nie płacisz i nie odliczasz podatku VAT, nie możesz jednak odzyskać zwrotu od kosztów i inwestycji związanych z towarami i usługami zwolnionymi z podatku

VAT Holandia 2021– nowe numery BTW

Od 1 stycznia 2020 roku wszystkie firmy jednoosobowe obowiązuje nowy BTW-identificatienummer (BTW-ID), który zastąpił dotychczas obowiązujące numery BTW. Zmiany te nastąpiły ze względu na ochronę prywatności przedsiębiorców – stara wersja zawierała numer BSN. Nowy numer BTW-ID będzie składał się z kodu kraju NL, 9 cyfr, litery B i 2 cyfr kontrolnych.

BTW-ID jest wymagany przez urząd skarbowy do wyliczenia podatku VAT oraz musi być wskazany na każdej fakturze, aby klienci mogli go zweryfikować. Można więc nazwać go odpowiednikiem polskiego numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

Podatek VAT Holandia dla przedsiębiorców – rozliczenie raz na kwartał

VATw Holandii rozliczany jest w większości przypadków kwartalnie, tylko czasami na prośbę Belastingdienst może zmienić się to w proces comiesięczny.

Terminy rozliczenia podatku BTW w Holandii:

  • 1 kwartał - 01-01/31-03 – rozliczany do 30-04,
  • 2 kwartał - 01-04/30-06 – rozliczany do 31-07,
  • 3 kwartał - 01-07/30-09 – rozliczany do 31-10,
  • 4 kwartał - 01-10/31-12 – rozliczany do 31-01 następnego roku.

Należy pamiętać, że nawet jeżeli w danym kwartale nie uzyskałeś żadnych przychodów, ani nie poniosłeś żadnych kosztów, wciąż masz obowiązek złożenia zeznania z podatku BTW.

W przypadku braku rozliczenia z podatku BTW zostanie naliczona na Ciebie kara w wysokości minimum 65 euro oraz naliczony podatek do zapłaty.

Każdy Przedsiębiorca w Holandii musi również raz w roku rozliczyć się z podatku dochodowego, który obliczany jest od całego dochodu z danego roku. Dodatkowo doliczyć trzeba obowiązkową składkę na zdrowotne ubezpieczenia społeczne (ZVW), która wynosi 5,45%.

Zwrot VAT Holandia – skorzystaj z aplikacji

Prowadząc działalność gospodarczą w Polsce, możesz ubiegać się o zwrot podatku VAT z Holandii, który został naliczony z racji kosztów poniesionych poza granicami kraju. Podstawą do tego będą dokumenty potwierdzające zapłacony podatek w postaci paragonów i faktur.

Aby jak najprościej zdobyć należny Ci zwrot, skorzystaj z naszej aplikacji do rozliczeń podatkowych z Holandii Aangifte. Dzięki temu innowacyjnemu narzędziu załatwisz wszystkie formalności wyłącznie przy pomocy własnego telefonu – minimalna ilość formalności, maksymalne zadowolenie. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług – Aangifte24.