Przebywając w Holandii i pracując tam legalnie przez 26 tygodni, uzyskujemy prawo do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych na kolejnych 3 miesiące. Zostanie on wypłacony kiedy utracimy pracę. Czy można otrzymać zasiłek dla bezrobotnych na czas dłuższy niż 3 miesiące? Można, jednak należy w tym przypadku mieć przepracowane min. 4 lata z minionych 5. Oczywiście również w Holandii. Kolejne pytanie, które w naturalny sposób nasuwa się na myśl to jaka jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych w Holandii? Tutaj rachunek jest prosty. Wysokość zasiłku to 75% podstawy wynagrodzenia. Przykładowo, jeśli twoja „dniówka” wynosiła 100 euro, to przebywając na zasiłku otrzymasz 75 euro za każdy spędzony na nim dzień.

Jak w Polsce rozliczyć zasiłek dla bezrobotnych z Holandii?

Zasiłek dla bezrobotnych uzyskiwany za granicą jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych świadczeń. Dlaczego? Ponieważ jest to dochód nie objęty tzw. ulgą abolicyjną lub abolicją podatkową. Są to przepisy prawa podatkowego, stosowane wobec osób uzyskujących dochód za granicą i tam się z niego rozliczających. Ulga abolicyjna wyklucza tzw. podwójne opodatkowanie, czyli odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy w Holandii oraz Polsce. Niestety, w przypadku zasiłku dla bezrobotnych z Holandii ona nie obowiązuje. Co to w praktyce oznacza? Że zostaniem nam pobrany dwukrotnie podatek dochodowy od tego świadczenia. Pierwszy raz w Holandii, a drugi raz w Polsce, w momencie rozliczania się z urzędem skarbowym rozliczeniem rocznym PIT 36.

PIT 36 i PIT/ZG – na jakich formularzach rozliczyć zasiłek dla bezrobotnych z Holandii?

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w Polsce samodzielnie rozliczyć się z zasiłku dla bezrobotnych otrzymanego w Holandii. Dokonuje się to podczas składania rozliczenia rocznego za miniony rok podatkowy. Osoby uzyskujące dochody z tytułu pracy za granicą, rozliczają się na formularzu PIT 36, do którego należy wypełnić załącznik PIT/ZG – PIT zagranica. Znajdują się w nim odpowiednie pola przeznaczone na wpisanie dochodów z różnych tytułów, w tym również zasiłków dla bezrobotnych. Jeżeli samodzielne wypełnienie i złożenie takiej deklaracji wydaje się Państwu zbyt skomplikowane i pracochłonne, warto powierzyć to zadanie specjalistom. Pomoże to uniknąć pomyłek i błędów, a następnie ich korygowania w Urzędzie Skarbowym. Koszt rozliczenie rocznego z uwzględnieniem zasiłku dla bezrobotnych z Holandii to zwykle od 100 do 200 złotych, przy czym cena obejmuje już złożenie deklaracji w odpowiednim dla miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym w Polsce.

Jesteś zainteresowany rozliczeniem podatku z Holandii? Odezwij się do nas.