Rozliczenie roczne dla firm w Holandii – jakie podatki płacą przedsiębiorcy?

autor: Maciej Wawrzyniak22 lutego 2024
Rozliczenie roczne dla firm w Holandii

 

Przed decyzją o założeniu własnej działalności gospodarczej w Holandii warto zapoznać się z wszystkimi aspektami, które będą miały wpływ na opłacalność takiego ruchu. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na wysokość dochodów są oczywiście podatki i konieczność rocznego rozliczenie z urzędem skarbowym, i na tym właśnie skupimy się w dzisiejszym tekście. Dowiedź się, jakie czekają Cię koszty prowadzenia firmy w Holandii i jak wygląda załatwianie formalności z Belastingdienst.

Jakie podatki płaci firma w Holandii?

Jeżeli zdecydujesz się zostać holenderski przedsiębiorcą i zdobędziesz taki status, tak jak i w innych krajach będziesz musiał składać kwartalne i roczne zeznanie podatkowe, oraz opłacać specjalne podatki.

Wysokość i rodzaj podatków, które będzie musiał płacić przedsiębiorca w Holandii, jest uzależniona od wybranego podmiotu prawnego, prowadzonej działalności gospodarczej i kilku innych czynników. Nie każdej firmy dotyczą więc takie same daniny, poniżej przedstawimy jednak główne podatki dotyczące holenderskich przedsiębiorców.

Holenderski podatek od sprzedaży BTW (VAT)

Każdy holenderski przedsiębiorca świadczący usługi lub sprzedający towary musi opłacać podatek VAT. W tym kraju określa się terminem BTW i jest to podatek obrotowy, który naliczany jest klientom, a zasady funkcjonowania są bardzo podobne do tych znanych w Polsce.

W Holandii obowiązują trzy stawki podatku BTW: 0%, 9% oraz 21% dotycząca większości produktów i usług, dlatego uznawana jest za podstawową stawkę VAT.

Rozliczenia podatku BTW z urzędem skarbowym dokonuje się zazwyczaj kwartalnie, jednak istnieją od tego wyjątki (rozliczenie raz w roku). Zmiana obowiązującego systemu może nastąpić na naszą prośbę lub jeżeli tak zadecyduje Belastingdienst. Ważne, aby pamiętać, że nawet za kwartał, w którym nie uzyskało się żadnych dochodów, należy złożyć rozliczenie.

Holenderski podatek od osób prawnych

Holenderski podatek dochodowy od osób prawnych nakładany jest na zyski spółek – BV (holenderska spółka prywatna) lub NV (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

Osoby fizyczne – zatrudnione na zasadzie umowy o pracę, czy jednoosobowe firmy, płacą podatek od zysków poprzez podatek dochodowy. Natomiast wyżej wymienione firmy muszą złożyć roczne zeznanie podatkowe od osób prawnych. Decydujące jest tu kilka czynników, ale większość spółek zapłaci stawkę 15% podatku.

Holenderski podatek od dywidend

W przypadku gdy firma NV (holenderska spółka prywatna) lub BV (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) osiąga zyski, można przekazać cześć tej kwoty akcjonariuszom. Zazwyczaj robi się to w formie dywidendy, która jest opodatkowana, co oznacza, że część kwoty trafi do holenderskich organów podatkowych.

W takim przypadku należy potrącić 15% podatku od takiej dywidendy. Musisz zadeklarować i wpłacić tę kwotę w ciągu jednego miesiąca od dnia udostępnienia dywidendy. W wielu przypadkach istnieje szansa na częściowe zwolnienie lub zwrotu podatku z tego tytułu.

Holenderski podatek dochodowy

Holenderski podatek dochodowy dotyczy osób prowadzących opodatkowaną jednoosobową działalność gospodarczą (ZZP) lub spółkę osobową. Jego wysokość zależna jest od dochodów, jakie osiągnąłeś przez dany rok z uwzględnieniem ewentualnych odliczeń czy ulg.

Aby móc rozliczać się z podatku dochodowego ZZP trzeba jednak spełnić wcześniej kilka warunków. Poza rejestracją firmy w odpowiednich organach działalność musi:

 • być nastawiona na zysk,
 • generować przychody,
 • posiadać prowadzoną księgowość,
 • prowadzić działania marketingowe,
 • posiadać klientów (co najmniej 3).

Rozliczenie roczne w Holandii – co przedsiębiorca może odliczyć od podatku?

Konieczność płacenia wysokich podatków w Holandii jesteśmy w stanie częściowo zrekompensować sobie poprzez liczne odliczenia pozwalające przedsiębiorcy obniżyć podstawę opodatkowania swoich zysków. Możemy to zrobić, stosując ulgi podatkowe i odliczając koszty prowadzenia działalności gospodarczej od całkowitego dochodu.

Pierwszą grupą są wydatki, które można odliczyć od podatku w całości. Są one bardzo łatwe do udokumentowania i należą do nich:

 • opłaty dla podwykonawców,
 • koszty prowadzenia księgowości,
 • opłaty związane z wynajmem najmu siedziby firmy – biura, hale produkcyjne, magazyny,
 • koszty marketingu – wizytówki, banery, reklama w sieci,
 • koszty poniesione w związku z zakupem i eksploatacją samochodu służbowego,
 • koszty narzędzi i urządzeń niezbędnych do pracy,
 • literatura specjalistyczna ściśle związana z wykonywanym zawodem.

Do drugiej grupy zaliczamy koszty częściowo odliczane od podatku, które znacznie ciężej udokumentować. W tym przypadku ciężko bowiem określić czy rzeczywiście wydatki te przyczyniają się do lepszego funkcjonowania działalności i są ściśle związane z działaniem firmy. Należą do nich:

 • koszty za internet i telefon,
 • tzw. kilometrówka – koszty związane z dojazdem do pracy samochodem prywatnym,
 • koszta konsumpcyjne – zapewnienie wyżywienia i picia pracownikom, poczęstunek dla klientów itp.

Od podatku nie odliczymy prywatnych wydatków na sprzęt do domu czy wyjazdów w celach rekreacyjnych. Także wszelkiego rodzaju kary i mandaty nie mogą zostać zaliczone jako koszty prowadzenia działalności i nie będzie możliwość zwrotu części poniesionych z tego tytułu strat.

Z jakich ulg podatkowych może skorzystać przedsiębiorca w Holandii?

Możliwość skorzystania z ulg podatkowych zależna jest w Holandii od kryterium godzinowego. Jeżeli przedsiębiorca przepracował więcej niż 1225 godzin, ma prawo skorzystać:

 • ze zniżki dla samodzielnego przedsiębiorcy (Zelfstandigenaftrek) – w 2024 roku wynosi ona 3750 €; wysokość świadczenia obliczana jest według stawki 36,97%
 • z ulgi dla początkującego przedsiębiorcy (Startersaftrek) – przysługuje osobom, które 1 lub więcej z 5 poprzedzających lat kalendarzowych nie było przedsiębiorcami oraz w tym okresie nie ubiegały się więcej niż 2 razy o odliczenie podatku od osób samozatrudnionych; pozwala powiększyć odliczenie o 2.123 €,
 • z ulgi dla niepracującego partnera (Meewerkaftrek) – możliwość odliczenia podatkowego w przypadku, gdy partner podatkowy przedsiębiorcy pracuje w firmie co najmniej 525 godzin.

Wszystkie powyższe ulgi przeznaczone są dla przedsiębiorców, którzy spełniają kryterium godzinowe. Istnieją jednak również odliczenia, dla których ta kwestia nie ma zastosowania. Dotyczą one zazwyczaj małych i średnich firm i są to:

 • stała ulga dla małych i średnich firm (MKB-winstvrijstelling) – w 2022 roku pomniejszenie dochodu wynosi 13,31% zysku,
 • ulga inwestycyjna (Investeringsaftrek) – pozwala na pomniejszenie kosztów o 28% jeśli zainwestowałeś w środki trwałe (sprzęt, auto) więcej niż 2.801 €; cena sprzętu musi być jednak wyższa niż 500€.

Roczne rozliczenie podatku dochodowego w Holandii dla przedsiębiorców – jak wygląda?

Podatek dochodowy na koniec roku podatkowego obliczany jest od całościowego dochodu przedsiębiorcy. W przypadku dodatkowej pracy na umowę podatek dochodowy zostanie obliczony od całego Twojego rocznego dochodu.

Wszystkie niezbędne dokumenty należy dostarczyć do urzędu skarbowego najpóźniej z dniem 1 maja każdego roku. Dodatkowo doliczyć trzeba obowiązkową składkę na zdrowotne ubezpieczenia społeczne (ZVW), która wynosi 5,5%.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w Holandii i potrzebujesz sposobu w złożeniu rocznej deklaracji, skorzystaj z naszej innowacyjnej aplikacji do rozliczeń podatkowych Aangifte. To najszybszy sposób na załatwienie wszystkich formalności z Belastingdienst – zapewniamy Ci oszczędność czasu, który przeznaczysz na rozwój swojej firmy. Skorzystaj z naszych usług, a w razie jakichkolwiek niejasności otrzymasz wsparcie doświadczonych doradców. Zapraszamy już dziś – Aangifte.