Het vakantiegeld in Nederland wacht op jou! Controleer wanneer je je Vakantiegeld ontvangt

autor: Maciej Wawrzyniak23 januari 2024
Oceń post
Vakantiegeld (dodatek wakacyjny w Holandii)

Wist je dat iedere werknemer in Nederland recht heeft op Vakatiengeld, oftewel vakantiegeld? Je hebt de kans om vakantiegeld te ontvangen - ontdek of je het speciaal moet aanvragen en hoeveel het kan zijn. Lees verder - we zullen proberen alle zaken met betrekking tot vakantiegeld uit te leggen.

Vakantiegeld - wat is het?

In Nederland is het Vakatiengeld, ook wel vakantiegeld of vakantietoeslag genoemd, een extra betaling die elke werkgever verplicht is te doen. Het bedraagt 8% van ons brutoloon en wordt meestal eind mei of begin juni volledig uitbetaald. Het wordt berekend over het loon van 1 juni vorig jaar tot 1 juni dit jaar.

Het is bedoeld voor zowel werknemers met een standaard arbeidscontract als uitzendkrachten die in dienst zijn van uitzendbureaus. Het ontvangen bedrag is bedoeld om de kosten van de vakantie te dekken; we zijn niet verplicht om het voor dit specifieke doel te gebruiken.

Vakantiegeld in Nederland - hoeveel bedraagt het?

Je weet al dat je recht hebt op Vakantiegeld als je in Nederland werkt, nu ben je waarschijnlijk geïnteresseerd in hoeveel je hiervoor ontvangt. Zoals we hierboven al zeiden, bedraagt het 8% van je brutosalaris voor een jaar werken. Dit vertelt je echter niet precies hoeveel je kunt verwachten te ontvangen. Hoe bereken je dan het vakantiegeld in Nederland?

Er hoeft geen probleem te zijn met het brutobedrag - neem gewoon je maandloon vanaf juni van het voorgaande jaar en vermenigvuldig dit met 12 maanden (als het niet veranderd is) en bereken dan 8% van het totaalbedrag.

Voorbeeld

Je verdient €1.500 per maand in Nederland - €1.500 × 12 = €18.000.

8% van dit bedrag is €1440 - dit is het brutobedrag van je vakantiegeld dat je zult ontvangen na belasting.

De situatie is moeilijker als het gaat om het berekenen van het bedrag dat je achter de hand hebt, omdat het ingewikkelde Nederlandse belastingsysteem dan om de hoek komt kijken. We moeten echt met een heleboel factoren rekening houden.

Nederlands vakantiegeld 2022 en belastingtarief

In Nederland heb je ook recht op belastingtoeslagen: de algemene belastingtoeslag en de arbeidsaftrek. Deze worden maandelijks verrekend over een bepaald inkomen en zorgen ervoor dat je minder belasting hoeft te betalen. Omdat vakantiegeld bij je basissalaris wordt opgeteld, kunnen de heffingskortingen aan het eind van het jaar lager uitvallen. Om dit te voorkomen, wordt er een extra verrekeningspercentage toegevoegd aan het vakantiegeld.

De vakantietoeslag wordt bij het salaris opgeteld en kan dus ons belastingtarief verhogen - er zijn er momenteel twee in het Nederlandse systeem. De eerste wordt toegepast op inkomens van minder dan €68.508 per jaar. Als je boven deze drempel uitkomt, is het hogere tarief van 49,50% al van toepassing op het meerdere.

Nederlands vakantiegeld - wanneer ontvang je het?

Omdat het vakantiegeld is en bedoeld om te besteden aan vakantie, wordt het meestal vlak voor de vakantieperiode uitbetaald door de werkgever. Je ontvangt het geld dus waarschijnlijk eind mei of begin juni. Als dat in het contract staat, kunnen ze worden opgeteld bij je uurloon en samen met je gewone salaris worden uitbetaald.

Als je relatie met je werkgever eindigt, moet het opgespaarde geld in het Vakantiegeld aan je worden uitbetaald met je laatste loonstrookje. Ongeacht de datum moet het bedrag als aparte post op je loonstrook staan.

Als je in Nederland via een uitzendbureau werkt, wees er dan op voorbereid dat het Vakantiegeld bij elke loonstrook pro rata aan je wordt uitbetaald. Dit is meestal omdat seizoenarbeiders zelden minstens een jaar bij één werkgever werken en zo'n systeem van doorbetaling veel handiger is voor de ondernemer. Heel vaak is het ook in het voordeel van de werknemer, omdat het weekloon een paar euro hoger ligt.

Op hoeveel vakantiedagen heb je recht in Nederland?

Iedere werknemer met een fulltime arbeidscontract heeft recht op minimaal 20 vakantiedagen. Er zijn echter bepaalde verschillen afhankelijk van de bedrijfstak en de bepalingen in het akkoord van de werkgever met de vakbonden (CAO). Op sommige werkplekken kan dit zelfs 24 of 25 dagen zijn. Voor uitzendkrachten gelden ook andere bepalingen. In dit geval geeft elke volledige gewerkte maand recht op zestien uur verlof. Met een voltijds contract heb je dus recht op 25 vakantiedagen per jaar.

Op hoeveel vakantiedagen je ook recht hebt, je kunt ze aan het eind van het jaar niet omzetten in meer loon. In Nederland gaan ongebruikte vakantiedagen verloren, dus het is raadzaam om je vrije tijd goed te plannen zodat je de uren die je hebt verdiend niet verliest.

De werkgever moet elke werknemer in totaal drie weken vakantie geven of drie afzonderlijke vakantiedagen van een week.

Regel je Vakantiegeld - Belastingdienst wacht op je belastingaangifte

Wie in Nederland werkt, heeft naast vakantieprivileges ook verplichtingen tegenover de belastingdienst. Aan het einde van het belastingjaar moet je je inkomsten verrekenen door aangifte te doen bij de Belastingdienst. De snelste manier om dit te doen is door gebruik te maken van de Nederlandse app Aangifte. Deze innovatieve tool helpt je om alle formaliteiten te regelen en de juiste vorm van verrekening te kiezen. Maak gebruik van onze diensten en je krijgt een hoge Nederlandse belastingteruggave, zodat je van een nog betere vakantie kunt genieten.