...

Verzekeringsvergoeding uit Nederland - vermijd de valkuilen, krijg je geld terug

autor: Maciej Wawrzyniak23 januari 2024
Oceń post
Zwrot ubezpieczenia z Holandii 2023

Iedereen die in Nederland wil werken en wonen, moet een verplichte ziektekostenverzekering afsluiten. Als je inkomen uit je werk relatief laag is, heb je de mogelijkheid om in Nederland een speciale verzekeringsvergoeding aan te vragen. Wat is de verzekeringsteruggave en hoe wordt deze precies geregeld - dit kun je allemaal te weten komen in de onderstaande tekst.

Belasting- en verzekeringsteruggaven uit Nederland (Zorgtoeslag)

De verzekeringsteruggave in Nederland is de mogelijkheid om de zorgtoeslag terug te krijgen. De zorgverzekering in Nederland moet betaald worden door iedereen die legaal in het land verblijft en op contractbasis werkt. De verplichting om de Nederlandse zorgverzekering te betalen ligt bij de persoon die in het land werkt en woont. Het komt echter vaak voor dat de werkgever een collectieve verzekering afsluit voor alle werknemers in zijn bedrijf. Controleer voordat je aan een nieuwe baan begint of je werkgever je ziektekostenverzekering betaalt. Zo niet, dan ben je verplicht om zelf een verzekering af te sluiten.

BELANGRIJKE INFO💡

Je kunt je verzekering vanuit Nederland tot maximaal een jaar terugbetaald krijgen. Deze wordt elke maand uitbetaald. Je kunt in Nederland tot 1 september 2024 een vergoeding aanvragen voor een niet-gebruikte verzekering voor 2023. Je kunt de verzekeringsubsidie (Nederland) aanvragen door de betreffende aanvraag en documenten in te dienen bij de Belastingdienst Toeslagen.

Belastingdienst Zorgtoeslag - wie kan aanvragen?

Om een verzekeringsuitkering Zorgtoeslag van de Belastingdienst in Nederland te ontvangen, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • minstens 18 jaar oud zijn,
 • een verplichte zorgverzekering hebben
 • niet hoger zijn dan een bepaald bedrag aan inkomsten voor het hele jaar (38 520 euro),
 • in Nederland werken en wonen.

Zorgtoeslag terugbetalen - hoe regel ik mijn verzekering in Nederland?

Vraag je je af hoe je een verzekeringsuitkering uit Nederland terugkrijgt? Niets is eenvoudiger. Het enige wat je hoeft te doen is de relevante documenten te overleggen aan het Nederlandse belastingkantoor en een correct ingevulde aanvraag voor Nederlandse verzekeringsuitkering in te dienen. Je kunt dit zelf doen, maar je moet er wel rekening mee houden dat bij fouten in je ingevulde aanvraag of het ontbreken van de verplichte documenten, het Belastingkantoor van Nederland je aanvraag voor teruggaaf van verzekeringen niet zal accepteren.

Gelukkig kunnen wij je helpen met Zorgtoeslag in Nederland. Neem contact met ons op en wij helpen je - zonder onnodig papierwerk - met het indienen van je belastingaangifte, zodat je in aanmerking komt voor teruggave van de verzekeringstoeslag (Nederland).

Hoeveel bedraagt de Zorgtoeslag in 2023?

Iedereen die de Nederlandse Zorgtoeslag aanvraagt, moet weten dat het niet mogelijk is om een specifiek bedrag vast te stellen - omdat alles afhangt van de individuele situatie van de belastingbetaler. Het is echter wel goed om te weten dat er maximale aftrekposten voor de zorgtoeslag zijn vastgesteld. Het goede nieuws voor iedereen die Zorgtoeslag wil ontvangen, is dat ze elk jaar hoger worden. Hoe zag het er in voorgaande jaren uit en hoe ziet het er in 2023 uit?

 • 2019 - max. €99/per maand,
 • 2020 - max. €104/per maand,
 • 2021 - max. €107/per maand,
 • 2022 - max. €111/per maand,
 • 2023 - max. €154/per maand.

Vergoeding verzekering vanuit Nederland - calculator

Voor een snelle en gemakkelijke manier om uw Nederlandse verzekeringsvergoeding aan te vragen, gebruikt u onze Anngifte app. Zodra u de applicatie hebt gedownload, vult u de basisinformatie in die op het scherm van uw telefoon verschijnt. U kunt er zeker van zijn dat alle gegevens die u invoert 100% veilig zijn. Je krijgt dan het bedrag te zien van je Nederlandse belastingteruggave of eventuele belastingtoeslag die je moet betalen.

Zie dat het regelen van je verzekering vanuit Nederland nog nooit zo makkelijk is geweest. Bespaar tijd en geld met onze aanvraag bij Zorgtoeslag (Nederland).

Op onze website vind je ook een belastingcalculator - een heel handig hulpmiddel bij het regelen van je verzekering. Hiermee kun je ook berekenen hoeveel belasting je terugkrijgt uit Nederland. Als je vragen hebt over hoe de calculator werkt, kun je ons schrijven. We zullen zo snel mogelijk reageren met de aanvraag voor terugbetaling van je Nederlandse verzekering.

Nederlandse verzekeringstoeslag - documenten

Bekijk wat je nodig hebt voor je Nederlandse verzekeringsuitkering. De volgende documenten zijn verplicht bij het aanvragen van een Nederlandse verzekeringstoeslag. Houd er echter rekening mee dat het Nederlandse belastingkantoor je ook om andere formulieren kan vragen om de hele terugbetalingsprocedure te versnellen. Om een vergoeding te krijgen voor ongebruikte verzekeringen in Nederland heb je nodig:

 • een kopie van je paspoort of identiteitskaart (en het origineel ter inzage),
 • je fiscaal nummer (SoFi),
 • een kopie van je verzekeringspolis,
 • je Nederlandse of Poolse bankrekeningnummer,
 • Jaaropgave of salaris van je werkgever rekening houdend met het voorgaande jaar (scans van deze documenten en originelen ter inzage).

Hoe lang duurt het voordat ik een Nederlandse belastingteruggave ontvang?

Als je een teruggaaf wilt aanvragen voor de zorgverzekering in Nederland over het voorgaande belastingjaar, moet je vóór 31 augustus van het lopende jaar een volledig ingevulde aanvraag indienen bij de Belastingdienst Toeslagen. Aanvragen worden meestal binnen acht tot veertig weken behandeld (vanaf het moment dat de documenten zijn ingediend bij het kantoor). Het kan echter voorkomen dat je pas na deze termijn antwoord krijgt.

Teruggave verzekering Nederland - hoe kom ik achter Zorgtoeslag?

De Belastingdienst, bij wie je de Zorgtoeslag aanvraagt, stuurt een beslissing over de hoogte van de uitkering naar je e-mailadres. Houd er wel rekening mee dat als je bent gestopt met werken in Nederland, je zorgtoeslag wordt stopgezet. Als je vergeet het belastingkantoor te informeren dat je bent gestopt met werken in Nederland, moet je de ongebruikte verzekeringsuitkering terugbetalen. Als u dit niet doet, moet u rente betalen.

Zorgtoeslag terugbetalen? Dat kan

Last but not least is het vermeldenswaard dat de Nederlandse belastingdienst ons kan vragen de zorgtoeslag terug te betalen (door middel van een officiële brief, samen met een gele cheque). Wanneer gebeurt dit? Een goed voorbeeld hiervan is wanneer een uitkeringsgerechtigde Nederland heeft verlaten en geen verzoek heeft ingediend om de betalingen stop te zetten, en er gedurende deze tijd geld van Zorgtoeslag op zijn rekening is blijven staan.

Het is goed om te onthouden dat het aanvragen van de uitkering eenmalig is - volgende betalingen zijn automatisch. Daarom zijn we verplicht om de Belastingdienst te informeren als onze levens- of financiële situatie verandert (verandering van salaris).

FAQ - veelgestelde vragen

1. Hoe krijg ik mijn verzekeringsuitkering uit Nederland?

U kunt een verzekeringsvergoeding uit Nederland krijgen door een aanvraag in te dienen bij de Belastingdienst.

2. Tot wanneer kan ik een verzekeringsvergoeding uit Nederland aanvragen?

Je kunt de documenten om de Nederlandse verzekeringstoeslag aan te vragen indienen tot 31 augustus van het lopende belastingjaar.

3. Hoe lang moet ik wachten op mijn Nederlandse verzekeringsuitkering?

Je kunt al 12 weken na het indienen van je aanvraag een teruggave uit Nederland krijgen. Als je de deadline niet haalt, duurt het ongeveer 8 maanden voordat je je geld terugkrijgt.

4. Wanneer komt de verzekeringsvergoeding uit Nederland aan?

Belastingbetalers die eind maart hun aanvraag indienen, ontvangen hun teruggaaf uiterlijk de laatste dag van juni.

5. Welke documenten zijn nodig voor de teruggaaf van verzekeringspremies uit Nederland?

Leg je Jaaropgaaf en een kopie van je identiteitskaart of paspoort klaar. Houd ook je inkomensverklaring en loonstrook bij je.

Nederland verzekeringsvergoeding - u kunt op ons vertrouwen

Wij helpen je om je verzekeringsuitkering uit Nederland te krijgen door alle benodigde formaliteiten te vervullen. Dit is verreweg het moeilijkste deel van het proces om je verzekeringsuitkering terug te krijgen. Onze jarenlange ervaring op het gebied van verzekeringsuitkeringen in Nederland helpt je om dit proces soepel en zonder onnodige stress te doorlopen.

De vergoeding voor de verzekeringstoeslag in Nederland, die je via ons kantoor kunt aanvragen, kan oplopen tot € 1248, berekend over het hele voorafgaande gewerkte jaar. Je kunt zelf zien dat het loont om een overeenkomstige aanvraag in te dienen bij de belastingdienst.

Met onze aanvraag kun je gebruik maken van de mogelijkheid om je belastingaangifte in te dienen bij de Belastigndienst en een teruggave te krijgen van de verzekeringstoeslag in Nederland. Dien je aanvraag in een paar eenvoudige stappen in - wij bieden je professionele hulp bij je belastingaangifte in Nederland.

Nederland - Teruggave zorgverzekering Zorgverzekering

In Nederland is de Zorgverzekering verplicht. Deze moet binnen vier maanden na inschrijving bij de gemeente worden afgesloten. Een speciaal kantoor - het College voor Zorgverzekeringen - registreert je dan bij een verzekeraar, die de zorgverzekeringspremies int van het salaris dat je ontvangt. Als je in Nederland geen zorgverzekering hebt, kun je eenflinke boete krijgen.

De kosten van een zorgverzekering in Nederland

Een basispakket van de zorgverzekering in Nederland kost ongeveer €119. Dit bedrag wordt maandelijks geïnd door de verzekeraar. Hierdoor is het mogelijk om gebruik te maken van de Zorgtoeslag. Het is mogelijk om tot € 154 aan Nederlandse zorgverzekering vergoeding te krijgen van de Belastingdienst.

Vergoeding verzekering Nederland - DigiD is de snelle en gemakkelijke manier

Je kunt de vergoeding van je zorgverzekering op verschillende manieren aanvragen. Als je toegang hebt tot DIGID (Digitale Identiteit), kun je een aanvraag indienen op je profiel via de website van de overheid. Hiervoor moet je wel in Nederland geregistreerd zijn. Als u echter tijdelijk in Nederland werkt, kunt u uw aanvraag schriftelijk indienen door het formulier in te vullen en per brief of elektronisch (via onze applicatie) terug te sturen naar het bureau.