Je kunt je pensioenpremies uit Nederland terugvorderen - lees meer over het StiPP pensioenfonds

autor: Maciej Wawrzyniak23 januari 2024
Oceń post
Zwrot składek emerytalnych z Holandii – StiPP

Heb je in Nederland gewerkt met een tijdelijk contract en vraag je je af of je hiervoor in de toekomst recht hebt op pensioen? En zo ja, hoeveel? Als je op zoek bent naar antwoorden op deze vragen, lees dan vandaag ons bericht. Lees wat de StiPP in Nederland is, hoe de teruggave van pensioenpremies uit Nederland eruit ziet en wie er recht op heeft.

StiPP - Nederland

Voordat we ingaan op de details van het terugvorderen van pensioenpremies uit Nederland, moeten we eerst antwoord geven op de vraag wat de StiPP is. De Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten - want dat is de volledige naam - is een speciaal opgericht pensioenfonds dat in het leven is geroepen onder de cao die de voorwaarden voor uitzendwerk in Nederland regelt.

Eenvoudig gezegd is het een pensioenregeling die geldt voor mensen die via uitzendbureaus werken. Dit zijn onder andere uitzendkrachten.

Voor wie is het StiPP-pensioen in Nederland?

Wie kan er profiteren van het StiPP-pensioenfonds? Nederland is een land dat duidelijk de voorwaarden definieert voor deelname aan dit plan. De vereisten zijn onder andere:

 • de leeftijd van de werknemer (minimaal 21 jaar),
 • het aantal gewerkte weken bij één werkgever (minstens 26).

Als je aan deze twee voorwaarden voldoet, moet je werkgever je inschrijven voor het basisplan. Hoe ziet dit er in de praktijk uit? Zodra je je 26e week gewerkt hebt, gaan je gegevens (zoals het aantal uren dat je gewerkt hebt of je inkomsten) naar de StiPP. Na die tijd is het uitzendbureau waar je werkt verplicht om je premies voor het aanvullend pensioen in te houden, waardoor je in aanmerking komt voor je StiPP-pensioen.

Hoe neem ik deel aan de uitgebreide regeling? Dit gebeurt automatisch nadat je 52 weken voor één werkgever hebt gewerkt.

Kan de pensioenpremie in Nederland worden uitbetaald?

Veel mensen vragen zich af of het mogelijk is om pensioenpremies in Nederland op te nemen. We zullen meteen antwoorden: ja, dat is mogelijk. De StiPP is een van de regelingen die geclassificeerd zijn als kleine pensioenfondsen (Pensioenfonds). De huidige wetgeving bepaalt dat pensioenpremies in Nederland die zijn opgebouwd in deze fondsen op twee manieren kunnen worden teruggevorderd.

 • in de vorm van een eenmalige uitkering van het volledige bedrag - op voorwaarde dat ten minste twee jaar zijn verstreken sinds de laatste tewerkstelling in Nederland,
 • in de vorm van een maandelijkse uitkering (levenslang) - mits je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt (67 jaar).

BELANGRIJKE INFORMATIE💡

Er zijn twee manieren om pensioenpremies uit Nederland te ontvangen. De eerste is om deze te ontvangen in de vorm van een eenmalige uitkering, op voorwaarde dat er minimaal vijf jaar zijn verstreken sinds het stoppen met werken, in welk geval het ontvangen bedrag wordt verminderd met de van toepassing zijnde inkomstenbelasting. De tweede optie is om levenslang een maandelijkse pensioenaanvulling te ontvangen, beschikbaar voor mensen die 67 jaar zijn geworden. Het is belangrijk om te onthouden dat het ontvangen inkomen in Polen moet worden gemeld op het formulier PIT-36/ZG.

Pensioen kopen in Nederland met SkiPP - op welke basis?

U weet al dat pensioeninkoop vanuit Nederland mogelijk is. Op dit punt is het de moeite waard om uit te leggen op welke basis u uw vordering kunt innen. Dit gebeurt via het zogenaamde pensioenkapitaal in de StiPP. Dit wordt opgebouwd door maandelijks bij te storten op een pensioenrekening. Het geld dat op deze manier opzij wordt gezet, wordt vervolgens belegd. Dit kapitaal vormt samen met de winst het pensioenkapitaal. Als je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, heb je recht op een levenslange uitkering, zoals je in de vorige paragraaf hebt geleerd. De hoogte van je pensioen hangt af van het belegde bedrag, de winst en de kosten voor het afkopen van je pensioenrechten.

StiPP opnemen - hoe krijg ik mijn pensioenpremies terug van Nederland?

Hoe werkt de opname van StiPP-gelden? Teruggave van pensioenpremies uit Nederland is in dit geval mogelijk als aan twee voorwaarden wordt voldaan:

 • wanneer de pensioenpremies uit Nederland (totaal pensioenkapitaal) niet hoger zijn dan € 503,24 bruto per jaar,
 • er zijn twee jaar verstreken sinds het einde van de arbeidsovereenkomst.

Wat je moet weten: als je buiten Nederland woont, moet je een vervroegde uitbetaling van je pensioenkapitaal aanvragen. Anders is het niet mogelijk om je Nederlandse pensioen eerder terug te krijgen.

De situatie is anders voor mensen die in het land wonen, in dat geval zal de StiPP zelf een vervroegde uitbetaling aanbieden.

Hoe controleer ik mijn StiPP-bijdragen?

Is het mogelijk om de opgebouwde premies op mijn pensioenrekening te zien? Ja. Hoe kan ik mijn StiPP bijdragen controleren? Dit kan op twee manieren.

 • Door het zogenaamde pensioenoverzicht te bekijken, dat één keer per jaar door StiPP wordt verstuurd.
 • Door de website mijnpensioenoverzicht.nl te bezoeken. Het is goed om te weten dat de gegevens op de website meerdere keren per jaar worden bijgewerkt. (hiervoor heb je de DigiD-code nodig)

Wat belangrijk is: als je niet meer als uitzendkracht of gedetacheerde werkt, moet je eens in de vijf jaar een pensioenoverzicht ontvangen (per elektronisch of in de vorm van een brief naar het adres dat je eerder hebt opgegeven).

Hoeveel kost het om pensioen af te sluiten in Nederland met de StiPP?

Veel mensen vragen zich ook af hoeveel het kost om een pensioen aan te kopen in Nederland. Er zijn natuurlijk op een bepaalde manier kosten aan verbonden - Nederlandse pensioenfondsen maken uiteindelijk vaste administratiekosten en kosten voor beleggingsbeheer.

Hoe ziet dit er in de praktijk uit? StiPP hanteert een doorsneepremie, dat wil zeggen een premie die voor iedereen gelijk is. Deze kosten worden gedeeld door elke deelnemer aan het pensioenfonds vanuit de betaalde premies (werknemer en werkgever). Dus wat zijn de kosten? De premie die wordt geïnvesteerd in je pensioenkapitaal is vastgesteld op 4,2%. Er worden geen extra kosten van dit bedrag afgetrokken.

BPL in Nederland - wat is het?

Als je het over StiPP hebt, hoor je vaak ook over BPL in Nederland. Wat is dat? Het is het Nederlandse pensioenfonds voor werknemers van bedrijven in de agrarische en biologische sector. Bedrijfspensioenfonds voor Landbouw is opgenomen in het zogenaamde Klein Pensioenfonds, waartoe ook behoren:

 • StiPP,
 • Flexsecurity pensioen,
 • en Nationale Nederlanden.

Pensioenfonds BPL houdt zich voornamelijk bezig met de uitvoering van diverse pensioenreglementen en het beheer van pensioenfondsen. Bij het fonds zijn meer dan 21.000 werkgevers aangesloten met in totaal meer dan 90.000 deelnemers.

FAQ - veelgestelde vragen

1. Wat is het StiPP Pensioenfonds?

StiPP is een aanvullend pensioenfonds in Nederland dat de pensioenpremies van uitzendkrachten en gedetacheerde werknemers beheert.

2. Wie heeft er recht op een StiPP-pensioen in Nederland?

Elke uitzendkracht of gedetacheerde werknemer die in Nederland werkt, valt onder de pensioenregeling van STiPP - dit geldt ook voor werknemers die in Nederland in dienst zijn van een uitzendbureau of payrollbedrijf.

3. Hoe krijg ik uitbetaald uit het StiPP?

Voor degenen die buiten Nederland wonen, bijvoorbeeld in Polen, moet je een speciale aanvraag indienen voor vervroegde opname van pensioengelden.

4. Hoeveel kost het om pensioen op te nemen in Nederland?

Er worden geen extra kosten ingehouden op het ontvangen bedrag - je zult rekening moeten houden met een vergoeding als je kiest voor de diensten van een belastingkantoor.

5. Wanneer is het mogelijk om StiPP-gelden op te nemen?

Het is mogelijk om pensioen op te nemen in Nederland als er minimaal 5 jaar geen premie is betaald aan het pensioenfonds.

6. Hoeveel belasting moet ik betalen over een pensioen in Nederland?

Als een pensioen wordt opgenomen, moet de pensioenuitvoerder 12% belasting betalen over het ontvangen inkomen.

7. Hoe controleer ik mijn pensioenpremies in Nederland?

Je vindt de gegevens van je pensioenpremies in het Uniform Pensioenoverzicht (UPO), dat ook online beschikbaar is onder 'Mijn StiPP Pensioen'. Je kunt deze informatie ook bekijken op de website mijnpensioenoverzicht.nl.

8. Hoe lang duurt het voordat mijn StiPP-pensioenpremie terug is?

Hoe lang het duurt om je StiPP-pensioenbijdragen terug te krijgen kan variëren en is afhankelijk van je specifieke omstandigheden. Meestal duurt het proces tussen een paar weken en een paar maanden.

Na hoeveel jaar krijg ik pensioen in Nederland?

Na hoeveel jaar kan ik een pensioen krijgen vanuit Nederland? De huidige wetgeving specificeert geen specifiek aantal jaren dat de toekenning van deze uitkering stroomlijnt. Belangrijk is echter dat de werknemer 2% van het Nederlandse basispensioen ontvangt voor elk gewerkt jaar. De volledige uitkering wordt ontvangen na 50 jaar (indien onderworpen aan alle sociale verzekeringen, natuurlijk).

Omdat het praktisch onmogelijk is voor buitenlanders om zoveel jaren te hebben gewerkt, is er de mogelijkheid om ze terug te kopen. Hoe kun je arbeidsjaren uit Nederland terugkopen? Je moet een overeenkomstige aanvraag indienen bij het pensioenfonds (binnen 10 jaar na de datum waarop je bent begonnen met werken). Het bedrag wordt individueel berekend op basis van onder andere je leeftijd, het bedrag aan pensioenpremies dat je hebt betaald en de lengte van je verzekeringsperiode. Met de Nederlandse belastingverrekeningsapplicatie Aangite regel je alle formaliteiten vanuit je eigen huis - kijk hoe makkelijk het is!