Nederlandse belastingvrije som 2023 - hoeveel bedraagt de algemene belastingvrije som?

autor: Maciej Wawrzyniak23 januari 2024
Oceń post
Kwota wolna od podatku w Holandii 2022 – ile wynosi?

De belastingvrije som is inkomen waarover we geen belasting hoeven te betalen. Het bestaat in veel landen van de Europese Unie, waaronder Polen, en is een mogelijkheid om belasting terug te vragen tijdens de jaarlijkse belastingaangifte bij de belastingdienst. Wat is de situatie in Nederland? Vind je hier de belastingvrije som? In het artikel van vandaag leggen we dit uit. Welkom.

Belastingvrije som Nederland - belastingtarieven in 2023

Laten we beginnen met het feit dat het Nederlandse belastingstelsel is gebaseerd op twee belastinggroepen. Of je tot een van deze groepen behoort, hangt af van het inkomen dat je in een bepaald jaar hebt verdiend en is direct van invloed op het belastingtarief waartegen je wordt verrekend.

Op dit moment wordt elke persoon die in Nederland belasting betaalt, ingedeeld in een van de volgende groepen. De belastingdrempels in Nederland in 2023 zijn als volgt:

  • Belastingdrempel I - 36,93% voor inkomen tot €73.031,
  • Belastingdrempel II - 49,5% voor inkomen boven €73.031.

Het hogere belastingtarief zal echter niet gelden voor alle inkomsten, maar alleen voor het meerdere boven €73.031. De belastingen in Nederland zijn dus relatief hoog naar de maatstaven van de Europese Unie, maar er zijn een aantal belastingverminderingen om een deel van het betaalde geld terug te verdienen.

Belastingen in Nederland 2023

Het is vermeldenswaard dat in vergelijking met 2022, toen de belasting voor inkomsten tot € 68.705 37,07% bedroeg, de tariefverlaging in 2023 zeer klein is.

Tot 2020 was het belastingstelsel in Nederland gebaseerd op drie tarieven, wat de evolutie van het belastingstelsel van het land naar vereenvoudiging en een verandering van de belastingdrempels benadrukt. Deze informatie geeft aan dat zowel lagere als hogere inkomens voorbereid moeten zijn op relatief hoge belastingtarieven en dat het belastingstelsel in Nederland zodanig is gestructureerd dat zorgvuldige planning en beheer van persoonlijke financiën worden aangemoedigd. Kan de Nederlandse belastingvrije som ons helpen om onze verplichtingen aan de Belastingdienst te verminderen?

Belastingvrije som Nederland 2023 - waar moet je op letten?

Het kan voor veel mensen als een verrassing komen, maar het systeem van de belastingvrije som in Nederland verschilt van hoe het in Polen is opgelost. In dit land is er geen vaste aftrek die zorgt voor een volledige vrijstelling tot een bepaalde inkomensgrens. In plaats daarvan kunnen werknemers in Nederland profiteren van verschillende heffingskortingen die een verlaging van de inkomstenbelasting mogelijk maken. De waarde van deze aftrekposten is direct gekoppeld aan de hoogte van het ontvangen inkomen, en het is alleen mogelijk om van specifieke aftrekposten te profiteren als aan bepaalde criteria wordt voldaan.

Beschikbare aftrekposten in Nederland - belastingvrije som

Er is geen vast belastingvrij bedrag in Nederland, maar je vindt wel talloze verminderingen die van invloed zijn op je belastingaangifte.

Belastingvrije som Nederland 2023 - algemene belastingaftrek

De algemene belastingaftrek is een aftrek op inkomstenbelasting en sociale premies. Hij geldt voor alle belastingbetalers die premie betalen aan de belastingdienst en jaarlijks aangifte doen.

De tegemoetkoming is direct afhankelijk van de hoogte van het inkomen en het aantal dagen dat in Nederland is gewerkt - hoe hoger de salarissen, hoe lager het bedrag van de tegemoetkoming. Het maximumbedrag van de vrijstelling kan echter niet hoger zijn dan het opgebouwde bedrag aan inkomstenbelasting en sociale premies dat moet worden betaald.

Nederlandse werknemersaftrek - Nederlandse belastingvrije som 2023

In Nederland bestaat ook de Arbeidskorting, een werknemersaftrek waar iedereen die legaal in Nederland werkt gebruik van mag maken. Het zorgt voor een verlaging van de inkomstenbelasting, die tegelijkertijd het bedrag van het inkomen verhoogt.

Kinderopvangtoeslag

Een andere zeer populaire aftrekpost is de Inkomensafhankelijke Combinatiekorting, dit is de mogelijkheid om een kind af te trekken dat niet ouder is dan 12 jaar. Je kunt er gebruik van maken als je een kind opvoedt en minstens een half jaar als ouder staat ingeschreven.

BELANGRIJKE INFORMATIE💡

In Nederland vind je geen vast belastingvrij bedrag. In plaats daarvan kunnen werknemers profiteren van verschillende heffingskortingen waarmee ze hun inkomstenbelasting kunnen verlagen. Deze zijn afhankelijk van het verdiende inkomen en er moet aan bepaalde criteria worden voldaan om ervan te kunnen profiteren. Met andere woorden, in Nederland is er geen vaste inkomensdrempel die een werknemer vrijstelt van belasting, maar er is een systeem van tegemoetkomingen, afgestemd op de individuele situatie van de belastingbetaler.

Door gebruik te maken van de beschikbare vrijstellingen betaal je dus lagere belastingen en premies - ook al wordt de belastinggrondslag niet verlaagd zoals in het geval van de belastingvrije som, je kunt op deze manier je rendement verhogen. Je moet er wel rekening mee houden dat als je aanspraak wilt maken op heffingskortingen in Nederland, je aan twee criteria moet voldoen - je moet het hele jaar in het land woonachtig zijn of ten minste 90% van je inkomen moet uit werk in Nederland komen. In het tweede geval moet je dit aantonen door een EU/EC certificaat van het Poolse belastingkantoor te overleggen.

30% belastingregeling - vrijstelling voor professionals

Vanwege het tekort aan specialisten in veel bedrijfstakken probeert de Nederlandse overheid gekwalificeerde immigranten binnen te halen. Als je een baan aanneemt in een beroep dat op de lijst van het Ministerie van Arbeid en Financiën staat, kun je in aanmerking komen voor een speciale belastingvermindering. de 30%-regeling staat toe dat slechts 70% van het salaris wordt belast over een periode van vijf jaar. Je kunt dus zeggen dat de resterende 30% het belastingvrije bedrag in Nederland is. Door de belastinggrondslag op deze manier te verlagen, wordt het totale belastingbedrag lager en het rendement hoger.

Om aanspraak te kunnen maken op deze vermindering, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Allereerst moet je een dienstverband hebben. Daarnaast is een vrij hoog inkomen vereist. Je belastbare salaris moet minimaal €39.467 zijn, of als je jonger bent dan 30 jaar, een universitair diploma en minimaal een masterdiploma hebt, dan moet je netto jaarsalaris minimaal €30.001 zijn.

FAQ - veelgestelde vragen

1. Is er een belastingvrije som in Nederland?

Nederland kent geen vaste belastingvrije som zoals bijvoorbeeld in Polen - in plaats daarvan is het Nederlandse systeem gebaseerd op een aantal aftrekposten om de belasting te verlagen.

2. Hoe hoog is de Nederlandse belastingvrije som?

Er is geen vast belastingvrij bedrag in Nederland - het hangt allemaal af van de individuele situatie van de belastingbetaler.

3. Tot welk bedrag hoef je geen belasting te betalen in Nederland?

Er is geen vaste drempel in Nederland tot waar je geen belasting betaalt over inkomen dat je in Nederland verdient.

4. Vanaf welk bedrag betaal je belasting in Nederland?

In Nederland betaal je belasting over al je inkomsten.

5. Welke belastingvoordelen zijn er in Nederland?

Bij het afrekenen van je belasting in Nederland kun je onder andere profiteren van de algemene heffingskorting, de werknemersaftrek of de kinderaftrek, waarvan de hoogte afhankelijk is van je individuele situatie.

6. Hoeveel bedraagt de algemene belastingaftrek in Nederland?

De algemene heffingskorting in Nederland is een korting op de verschuldigde belasting. Het bedraagt €3.070 per jaar als je inkomen lager is dan €22.661. Als je inkomen hoger is, ontvang je een lagere heffingskorting.

7. Wie betaalt er geen belasting in Nederland?

Alle mensen die inkomen verdienen in het land zijn verplicht om inkomstenbelasting te betalen - een verrekening met de belastingdienst is nodig na het einde van het jaar.

Regel je belasting vanuit Nederland met de Aangifte applicatie

Hoe kan ik mijn seizoensarbeid in Nederland verrekenen om een gunstige teruggaaf te krijgen? De beste manier is met de speciale belastingverrekenapplicatie Aangifte24. Deze geavanceerde tool helpt je om elk jaar je belastingteruggave te regelen en rekening te houden met alle toeslagen waarop je aanspraak wilt maken. Maak vandaag nog gebruik van deze innovatieve tool en geniet van een hoge belastingteruggave uit Nederland.