...
dlabiznesu

FAQ

Je hebt de belastingaangifte verzonden en wat nu?

Lees meer over het aangifteproces en de acties die je moet ondernemen. Als je een van de onderstaande acties niet uitvoert, ontvang je waarschijnlijk een verkeerde aanslag (bijvoorbeeld voor belastingtoeslag). Negeer geen van de stappen en volg ze direct nadat je de aangifte naar het kantoor hebt gestuurd.

To Do EN

Worden de aanvraagkosten eenmalig geïnd?

Je betaalt één tegoed voor elk belastingjaar. Als je bijvoorbeeld 2017 en 2019 wilt regelen, moet je twee keer betalen voor het pakket - voor elk jaar apart.

Worden aangiften gecontroleerd voordat ze worden verzonden?

Alleen aangiften die zijn gekocht in het PREMIUM-pakket, waarbij ondersteuning van een belastingadviseur is inbegrepen, worden door ons gecontroleerd. De andere pakketten bevatten geen verificatie door een adviseur.

Moet ik de originele inkomensverklaring naar Nederland sturen?

Als je geen verblijfsvergunning hebt voor het hele jaar (P - formulier) en je voldoet aan de 90% voorwaarde, dan moet je de originele inkomensverklaring opsturen naar Nederland. Hier vind je verklaringen voor alle belastingjaren:
GA NAAR NEDERLANDSE INKOMENSVERKLARINGEN MET BELASTIGNDIENST

Moet ik een rekeningregistratie en adreswijziging indienen?

Als je voor het eerst belasting betaalt in Nederland of als je in voorgaande jaren gebruik hebt gemaakt van de diensten van een belastingkantoor, raden we je aan om een update te sturen met betrekking tot je rekening en adres. De kans is groot dat de gegevens in Belastigndienst verouderd zijn en het kantoor bijvoorbeeld een rekening heeft van een intermediair bedrijf en niet van jou.

Wat is de 90%-regel in Nederland en wanneer wordt eraan voldaan?

Vanaf 2015 heeft de Belastigndienst de 90%-regeling ingevoerd. Als je aan de vereiste voorwaarden voldoet, heb je recht op het belastingdeel van de Heffingskorting. Klinkt het ingewikkeld? Laten we aannemen dat je alleen in Nederland hebt gewerkt en geen andere inkomsten hebt gehad in landen buiten NL. In dat geval voldoe je aan de 90%-voorwaarde. Als je echter wel inkomsten had, bijvoorbeeld in Polen, en deze meer dan 10% uitmaakten van het totale inkomen uit zowel Polen als Nederland, dan is niet voldaan aan de 90%-voorwaarde en ontvang je geen deel B van de Heffingskorting.

Ik heb geen Jaaropgave - kan ik ook zonder Jaaropgave afrekenen?

Ja, vaak is de afrekening mogelijk met de laatste loonstrook die Salaris heet. Probeer echter contact op te nemen met je werkgever en vraag om een kopie van de Jaaropgave - het is hun verantwoordelijkheid om deze te verstrekken.

Heeft mijn woonplaats in Nederland invloed op mijn belastingaangifte?

Je woonplaats in Nederland is essentieel voor het type en de uitkomst van je belastingaangifte. Bij het opstellen van een belastingaangifte moet speciale aandacht worden besteed aan de vraag over registratie in Nederland. Afhankelijk van uw situatie wordt een geschikt aangiftebiljet geselecteerd, namelijk
- M-biljet - voor mensen die zich gedurende het jaar hebben ingeschreven of niet hebben ingeschreven
- P-formulier - voor mensen die het hele jaar in Nederland zijn ingeschreven
- C formulier - voor mensen zonder registratie

Ik heb een hoger bedrag aan teruggave ontvangen dan ik in de aanvraag had ingeschat - wat moet ik nu doen?

Als je meer hebt ontvangen dan je zou mogen, denk er dan aan dat het kantoor het terug zal vragen. Dit geldt vooral voor TOESLAGEN extra uitkeringen. Dus als je meer hebt ontvangen dan je zou mogen, wees er dan op voorbereid dat het kantoor binnen 2 jaar om terugbetaling zal vragen. Of je kunt van tevoren actie ondernemen en Belastgindienst vragen om de situatie te controleren. Dan voorkom je dat je rente moet betalen.

Hoe lang duurt het om mijn Nederlandse belasting te regelen?

Het kantoor verwerkt belastingaangiften binnen 3 tot zelfs 36 maanden. Alles hangt af van de verificatie van de inkomensverklaring uit Polen. Op dit moment is de gemiddelde verwerkingstijd echter 5 maanden.

Hoe controleer ik of ik sociaal verzekerd ben in Nederland?

In onze aanvraag vind je een vraag over sociale zekerheid. Dit is de belangrijkste informatie omdat mensen die zijn vrijgesteld van verzekering een hogere waarde aan belastingteruggave kunnen ontvangen. Je kunt alleen in de volgende gevallen worden vrijgesteld van verzekering:
- je was een werknemer uit een ander land en je hebt een A1-formulier dat bevestigt dat je verzekeringspremies in een ander land hebt betaald
- je bent in een ander land verzekerd, rekening houdend met je inkomsten in Nederland.
Vergeet echter niet dat 99% van de werknemers die onder een Nederlandse arbeidsovereenkomst werken onder de verplichte sociale verzekering vallen, die Premie Volkverzekeringen wordt genoemd.

Moet ik afrekenen over de Nederlandse belasting?

In Nederland zijn de volgende belastingplichtigen verplicht om te verrekenen:
- die een schriftelijk verzoek hebben ontvangen om de Aangiftebrief te verrekenen
- als gevolg van het doen van aangifte een hogere belastingteruggaaf krijgen dan 16 euro
- die als gevolg van het indienen van een aangifte meer dan 47 euro belasting moeten betalen.

De datum waarop de belasting wordt verrekend staat in het verzoek en als dit niet het geval is, is de deadline 1 juli van het volgende belastingjaar. Als je dus in 2019 in Nederland hebt gewerkt, moet je voor 1 juli 2020 aangifte doen.

Is het mogelijk om het M-Formulier elektronisch in te dienen?

Ja! Hoewel op de officiële website van het kantoor staat dat het niet mogelijk is om dit formulier elektronisch in te dienen, hebben belastingadviseurs met een BECON-nummer deze mogelijkheid wel. Onze applicatie ondersteunt het indienen van een teruggaaf op print M-Formulier.

Welke soorten inkomsten en aftrekposten ondersteunt de aangifte app?

arbeidsinkomen (Jaaropgave)
UWV inkomen (UWV Jaaropgave)
Inkomen buiten NL (werk en privé, huur etc)
kindgebonden aftrek - combinatiekorting
fiscale partneraftrek
Waarom staat er "Wacht op bevestiging" op mijn teruggaaf?

Als u uw teruggaaf via de applicatie heeft ingediend, hebben wij ongeveer 48 uur nodig om u deze teruggaaf te sturen. Gedurende deze periode kan de status "Wacht op bevestiging" worden weergegeven. Na goedkeuring zal de declaratiestatus veranderen in Verzonden.