Hoe verwijder je belasting uit de Jarograaf? Ontdek hoe je de Nederlandse belastingkaart leest

autor: Maciej Wawrzyniak23 januari 2024
Oceń post
Jak wyodrębnić podatek z jarografu?

De Jaaropgaaf, ook wel jaaropgaaf of jarograf genoemd, is de Nederlandse belastingkaart die je van je werkgever krijgt als je legaal in Nederland werkt. Het is een uiterst belangrijk document omdat het nodig is voor de jaarlijkse belastingaangifte, die verplicht is voor iedereen die in Nederland werkt. Wat staat er eigenlijk in de jaaropgaaf en hoe vind je de informatie die je nodig hebt? In het volgende bericht proberen we de vraag te beantwoorden - hoe lees je de jaaropgaaf van Nederland?

Waar kun je de jaaropgaaf van Nederland krijgen?

Voordat we verder gaan met de beschrijving van het document zelf, een paar woorden over waar je de jarograf eigenlijk vandaan haalt. Elke werkgever is verplicht om een Nederlandse belastingkaart in te vullen en uit te reiken aan alle werknemers. Dit moet uiterlijk half maart gebeuren. Als je op meerdere plaatsen bij andere werkgevers hebt gewerkt, krijg je meer dan één jaaropgaaf. Dit is het equivalent van de Poolse PIT 11 en bevat ook soortgelijke informatie over inkomen en betaalde premies

Als je om wat voor reden dan ook geen jaaropgaaf van je werk krijgt en je het document dat je van je werkgever krijgt niet kunt afdwingen, kan de Belastingdienst je een vervangende IB60 of een afdruk van het document uit het FLG-systeem geven. Je kunt deze dan gebruiken om een aantal formaliteiten af te handelen en als vervanging bij het aanvragen van een belastingteruggave uit Nederland

Verschillen tussen IB60 en FLG

De documenten die de Belastingdienst ons kan afgeven in het geval we geen jarograaf kunnen krijgen, zijn echter anders. De IB60-uitdraai bevat alleen het bruto-inkomen en kan niet worden gebruikt voor verrekening, terwijl de FLG-uitdraai een volwaardig belastingdocument is waarmee we alle belastingformaliteiten zowel in Nederland als in Polen kunnen afhandelen

Wat staat er in de jaaropgaaf?

In de jaaropgaaf vinden we veel gedetailleerde informatie over ons Nederlandse bruto inkomen. Uit dit document kunnen we ook precies opmaken hoeveel voorheffing er op ons salaris is ingehouden en hoeveel ziektekostenverzekering en sociale premies er zijn afgedragen

De belangrijkste gegevens in de jaaropgaaf - vertaling

De jaaropgaaf wordt, om voor de hand liggende redenen, in het Nederlands uitgegeven. Zelfs als we in dit land werken en verdienen, spreken we de taal niet altijd goed genoeg om vertrouwd te zijn met alle belastingformaliteiten. Dit kan ervoor zorgen dat we niet de meest gunstige belastingteruggave uit Nederland krijgen. Hieronder volgt een vertaling van de belangrijkste punten in dit document

 • Loon of fiscaal loon (loon voor loonbelasting/premie volksverzekeringen) - totaal inkomen uit Nederland.
 • Ingehouden Loonbelasting of Premie Volksverzekeringen (loonheffing of ingehouden looheffing) - een voorschot op de inkomstenbelasting dat van je salaris wordt afgehouden, het bepaalt ook hoeveel de maximale belastingteruggave uit Nederland kan zijn.
 • Arbeidskorting (verrekende Arbeidskorting) - werknemersaftrek, d.w.z. een belastingvermindering door de werkgever.
 • Premie ziekenfonds (ingehouden bijdrage zorgverzekeringswet) - er is een belastingaftrek voor mensen in de hoogste belastingschijf.
 • Loon zorgverzekeringswet - bruto inkomen dat de basis is voor de berekening van de bijdrage voor de ziektekostenverzekering.
 • Levensloopverlofkorting - een inhouding op salaris en sociale zekerheidsbijdragen gerelateerd aan de lengte van het dienstverband - hoe langer, hoe hoger de inhouding.
 • Loonheffingskorting - vermindering van loonbelasting - dit kan vermindering voor oudere werknemers zijn, vermindering voor gehandicapte jongeren, algemene belastingvermindering.

Jaaropgaaf belastingaangifte in Polen - PIT36ZG

Bij de afrekening van je inkomsten uit Nederland met de Poolse belastingdienst heb je ook een jaaropgave belastingkaart nodig. Voor de afrekening van je buitenlandse inkomsten moet je een PIT/ZG bijlage indienen bij het standaard PIT-36 formulier. Met een Poolse vertaling van de jaaropgave wordt het invullen van het document dat je indient bij de Poolse belastingdienst een stuk eenvoudiger

Hoe verreken ik een jarograaf uit Nederland in Polen?

Om je inkomsten uit werk in Nederland in Polen te verrekenen, moet je de Poolse belastingwetgeving en internationale verdragen ter voorkoming van dubbele belasting volgen. Hieronder staan de algemene stappen die je moet nemen

 • Verzamel documentatie: Verzamel alle documenten die je inkomen in Nederland bevestigen, zoals de Jaaropgaaf, het equivalent van de Poolse PIT-11.
 • Controleer je dubbelbelastingverdrag: Polen en Nederland hebben een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting, dat bepaalt in welk land je belasting moet betalen over specifieke soorten inkomsten.
 • Dien je belastingaangifte in Polen in: Als fiscaal inwoner van Polen ben je verplicht je belastingaangifte voor het kalenderjaar in te dienen (formulier PIT-36 of PIT-37, afhankelijk van het geval), rekening houdend met je inkomsten uit Nederland.
 • Profiteer van belastingvermindering voor in het buitenland betaalde belasting: Als je in Nederland belasting hebt betaald, kun je profiteren van de buitenlandse belastingvermindering, wat betekent dat de in Nederland betaalde belasting in mindering wordt gebracht op je Poolse belastingverplichting.
 • Regel de verschuldigde belasting: Als je na aftrek van de in Nederland betaalde belasting nog belasting moet betalen in Polen, moet je dit betalen aan het betreffende belastingkantoor.
 • Raadpleeg bij twijfel je belastingadviseur: Als je niet zeker weet hoe je je belastingaangifte correct moet invullen of hoe je gebruik kunt maken van aftrekposten, is het altijd raadzaam om een professionele belastingadviseur te raadplegen.

Vergeet niet dat als je in het buitenland werkt en je inkomen in Polen verrekent, de deadlines voor het indienen van belastingaangiften kunnen verschillen van de standaard deadlines voor inkomen dat alleen in Polen wordt verdiend. Het is altijd een goed idee om de actuele informatie te controleren op de website van het ministerie van Financiën of rechtstreeks bij het belastingkantoor. Meer informatie vind je in het artikel - Hoe regel ik de Jaaropgaaf in Polen?

Jaaropgaaf - hoe vraag ik belastingteruggaaf aan vanuit Nederland?

Als je in Nederland hebt gewerkt en een verzoek wilt indienen voor teruggaaf van teveel betaalde belasting, kan de beste oplossing zijn om gebruik te maken van de diensten van een gespecialiseerd belastingkantoor zoals Aangiftee. Ons kantoor heeft ervaring met internationale belastingwetten en is bekend met het Nederlandse belastingstelsel, wat cruciaal is bij het aanvragen van een belastingteruggaaf. Professionals helpen je bij het opstellen en indienen van alle benodigde documenten, waardoor het proces veel eenvoudiger en sneller verloopt. Neem contact op met onze Nederlandse belastingverrekeningsapp en je bent ervan verzekerd dat al het papierwerk correct en efficiënt wordt afgehandeld, waardoor je meer kans maakt op een snelle en volledige terugbetaling van je teveel betaalde belasting

Moet je Jarograf regelen? Weet je niet zeker waar je moet beginnen? Gebruik onze Nederlandse belastingteruggaaf applicatie. Als je vragen hebt - neem dan contact met ons op via hello@aangifte24.com