Belasting regelen in Nederland via DigiD - ontdek de makkelijke manier om je geld terug te krijgen!

autor: Maciej Wawrzyniak23 januari 2024
Oceń post
Jak rozliczyć się z podatku przez DigID?

Voor veel mensen is het indienen van hun belastingaangifte bij de Belastingdienst zo problematisch dat ze hun zaken toevertrouwen aan externe boekhoudkantoren of gebruik maken van speciale apps zoals Aangifte24. We weten echter dat er nog steeds mensen zijn die het zelf doen. Hoe doe je dat? Naast je documenten moet je ook een DigiD hebben. Waar verwijst deze term naar? Hoe regel ik mijn belasting in Nederland via DigiD? Hierover en over andere belangrijke zaken lees je meer in het volgende bericht.

Hoe dien ik mijn Nederlandse belastingaangifte in? Om te beginnen zijn de documenten

Als je verplicht bent om belastingaangifte te doen, moet je eerst de relevante documenten verzamelen die je identiteit, legale arbeid of inkomen in het land van de tulpen bewijzen. Als u van plan bent om zelf af te rekenen, moet u niet vergeten om de Belastingdienst te voorzien van formulieren als:

 • bSN-nummer (van uzelf, uw partner en uw kinderen),
 • DigiD (van uzelf en uw partner),
 • bankrekeningnummer,
 • Jaaropgave,
 • Jaaroverzicht rekening-courant,
 • bewijsstukken van gemaakte kosten, bijvoorbeeld alimentatie, medische kosten (niet gedekt door verzekering), collegegeld,
 • gegevens over leningen, schulden, betaalde verzekeringspremies,
 • overzicht van AOV-verzekeringsuitkeringen.

Belangrijk - welke documenten specifiek nodig zijn voor de Nederlandse belastingaangifte hangt voornamelijk af van de situatie van de belastingbetaler, dus bijvoorbeeld degenen met een flat in het land zullen aanvullende informatie moeten verstrekken over onder andere kosten die zijn afgetrokken door de notaris of een jaarlijks overzicht van de hypotheek.

Hoe regel ik mijn belasting in Nederland? De beste manier is via DigiD

Hoe dien ik mijn Nederlandse belastingaangifte in? De beste en makkelijkste manier is door in te loggen op je profiel op belastingdienst.nl. Om je aangifte online te kunnen invullen, moet je een DigiD hebben.

Voor veel mensen wordt DigiD geassocieerd met een code zoals BSN. In werkelijkheid is het een hulpmiddel om veilig toegang te krijgen tot verschillende diensten die elektronisch worden uitgevoerd.

Met een DigiD (Digitale Identiteit) kun je eenvoudig formaliteiten afhandelen zoals:

 • het indienen van je jaarlijkse belastingaangifte,
 • subsidie aanvragen,
 • je verzekeringspolis online beheren.

Is de DigiD verplicht in Nederland?

Als je van plan bent om online af te rekenen met de Nederlandse overheid, moet je een DigiD hebben. Het is echter goed om te weten dat deze ID niet verplicht is. Hoewel de Digitale Identiteit niet verplicht is, maken steeds meer instellingen en particulieren er gebruik van. Waarom? Ten eerste omdat het een erg handige oplossing is - je kunt de meeste formele zaken doen zonder je huis te verlaten. Het bespaart je ook tijd en geld op constante telefoontjes en reizen naar de Belastingdienst en andere instellingen in Nederland.

Hoe maak ik een DigiD aan in Nederland?

De DigiD is een gratis ID-kaart die je gemakkelijk online kunt aanmaken. Hoe doe je dat? Ga naar www.digid.nl/ en vul het aanvraagformulier in, waarin je achtereenvolgens de volgende gegevens moet invullen:

 • bSN-nummer,
 • je geboortedatum,
 • postcode,
 • huis-/appartementsnummer.

Als je alle velden hebt ingevuld, ontvang je een speciale code op het e-mailadres dat je eerder hebt opgegeven. Binnen 30 dagen na ontvangst van deze code moet je naar een van de DigiD servicepunten om je activeringscode op te halen. Zodra u deze heeft ontvangen, hoeft u alleen nog maar naar www.digid.nl/ te gaan, uw inloggegevens en de ontvangen activeringscode in te voeren en u bent klaar - uw DigiD ID is nu actief.

Hoe regel ik mijn Nederlandse belasting met DigiD?

Het verrekenen van uw Nederlandse belasting via DigiD vindt plaats via de eerder genoemde belastingdienst.nl website. Om het je makkelijker te maken, hebben we het hele proces in punten opgesplitst.

 1. Log eerst in op Mijn Belastingdienst - mijn.belastingdienst.nl.
 2. Klik vervolgens op Inkomstenbelasting en selecteer het betreffende belastingjaar.
 3. Na het klikken moet de blauwe tekst Aangifte inkomstenbelasting doen verschijnen.
 4. Je ziet nu een lijst met stappen waar je de benodigde gegevens moet invoeren.
 5. Het eerste onderdeel is Introductie. Hier moet je het juiste formulier selecteren (afhankelijk van of je in of buiten Nederland bent).
 6. Vervolgens moet je je persoonlijke gegevens invullen (voornaam, achternaam en BSN-nummer moeten al ingevuld zijn), dus het enige veld dat niet ingevuld is, is je telefoonnummer. Als alles correct is, klik je op de knop 'Akkord'.
 7. In de volgende stap beantwoord je de vraag of je in het betreffende belastingjaar een partner/echtgeno(o)t(e) had en of je een huisgenoot had die bij je inwoonde op hetzelfde adres (dit geldt ook voor kinderen die in 2001 of eerder geboren zijn en bij je inwonen). Als je met meer dan één persoon in een doorsnee studentenflat woonde, vink dan 'Nee' aan. Als je bij een vraag 'Ik' hebt aangekruist, moet je de gegevens van je partner/huisgenoot invullen.
 8. Het volgende vakje is Vooraf ingevulde gegevens. Hier kun je controleren welke documenten de Belastingdienst heeft (door op het woord Bekijk te klikken.
 9. Vervolgens wordt je gevraagd of je in het betreffende belastingjaar een kind had dat na 2001 is geboren (of het nu wel of niet bij je woonde). Als het antwoord "ja" is, moet je zijn of haar gegevens invullen.
 10. Het volgende punt is of je zelfstandig ondernemer was in het betreffende jaar. Zo niet, dan kun je verder gaan.
 11. Vervolgens wordt je gevraagd om aan te kruisen uit welke bronnen je inkomsten hebt ontvangen. Dit is het tabblad Inkomsten. Sommige punten moeten automatisch worden ingevuld (de punten waar de Belastingdienst van op de hoogte is). Dit zijn één voor één bronnen zoals:
 • salarissen en uitkeringen,
 • pensioenen en toeslagen,
 • inkomsten uit overige werkzaamheden,
 • inkomsten uit aandelen in je eigen bedrijf of het bedrijf van je fiscale partner,
 • alimentatie,
 • schadevergoedingen en schulden.
 1. Inkomsten uit loondienst is het venster waar de gegevens al ingevuld moeten zijn. Controleer of ze overeenkomen met je documenten - zo niet, dan moet je ze corrigeren. Als je bonussen hebt ontvangen of aandelen in bedrijven hebt waarover geen belasting is geheven, kun je die in dit venster invullen.
 2. In hetzelfde venster, onder de ingevulde gegevens, wordt je gevraagd of je met het openbaar vervoer naar je werk hebt gereisd (je moet een OV-kaart hebben) en of je voor andere werkgevers hebt gewerkt dan die op de aangifte staan.
 3. Als je inkomen uit een ander land hebt verdiend, moet je het antwoord "I" aankruisen. In dat geval moet je de gegevens van het bedrijf invullen en het vakje "Loon buiten Nederland" aanvinken, het land waar het inkomen vandaan kwam aanvinken en het brutobedrag (omgerekend naar €) invullen.
 4. Als je in Polen hebt gewerkt en daarna naar Nederland bent verhuisd, antwoord dan "Nee" op alle volgende vragen.
 5. In het vervolg wordt ook gevraagd of je in het betreffende belastingjaar recht had op een Wajong-uitkering (uitkering voor jongeren met een beperking).
 6. In de volgende paragrafen moet u de juiste antwoorden aankruisen met betrekking tot:
 • woningen en andere onroerende zaken (Woningen en andere onroerende zaken),
 • bankrekeningen en andere bezittingen.
 1. Wanneer u deze gegevens invult, wordt u gevraagd of u op 1 januari van het betreffende jaar een inkomen had dat hoger was dan de van toepassing zijnde belastingvrije som. Zo niet, dan hoeft u geen belasting te betalen over het vermogen dat in de documenten staat.
 2. Heeft u de vraag over het bezit van onroerend goed in Nederland met ja beantwoord? Dan moet u de kosten opgeven die verband houden met het verkrijgen van huisvesting (tabblad Hypotheken en andere schulden).
 3. Als u geen eigen woning bezit, wordt u gevraagd één antwoord te geven op de vraag of u in het verleden een woning heeft verkocht en nog een hypotheek moet betalen, ondanks het feit dat u niet reëel een woning bezit. Zo niet, dan vink je "Nee" aan.
 4. Het volgende venster is Uitgaven. Hier vink je alle uitgaven aan die je in het belastingjaar hebt gedaan. Dit zijn achtereenvolgens
  • 3e pijler bijdragen,
  • premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of verzekering voor een gehandicapt kind/kleinkind (mits meerderjarig),
  • uitgaven voor gezondheidszorg,
  • donaties aan verschillende goede doelen, kerkelijke organisaties of stichtingen,
  • schoolkosten (als je deze uit eigen zak hebt betaald),
  • alimentatiebetalingen aan je ex-partner (deze gelden niet voor kinderen),
  • kosten die je hebt gemaakt omdat een gehandicapte tijdelijk bij je in huis verblijft (mits deze 21 jaar of ouder is en onder toezicht staat),
  • kosten die je vóór het belastingjaar in kwestie hebt gemaakt en die niet volledig aftrekbaar waren.
 5. We komen aan het einde - het is tijd voor de aanvulledne vragen. Deze hebben betrekking op de vraag of:
 • je voorlopige aanslag hebt ontvangen voor het belastingjaar in kwestie,
 • je verliezen uit voorgaande jaren kunt aftrekken (in het geval van 2023 zijn dit de jaren 2014-2022),
 • je hebt geen of niet volledig sociale verzekeringspremies (AOW, Anw, Wlz, Zvw) betaald,
 • je in het voorgaande jaar (dus bijvoorbeeld 2022) één keer een pensioen- en pensioenfondsuitkering hebt ontvangen,
 • Je aanspraak op pensioen en pensioenfondsinkomen is overgemaakt naar het buitenland,
 • het laatste venster heeft betrekking op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting.
 1. Het laatste onderdeel is Ovezich belastingen en premies (overzicht van belastingen en premies). Hier zie je informatie over de hoogte van je belastingteruggave of hoeveel je moet bijbetalen aan de Belastingdienst.
 2. Als alles klopt, kun je je overzicht opslaan. Klik hiervoor op "Afsluiten". Als je het direct wilt versturen, kies je voor "Opslaan en naar verzenden" en vervolgens voor "Verwijzen aangifte".

DigiD zonder rapportage - kan dat?

Tot een tijdje geleden was een registratie nodig om een DigiD aan te maken in Nederland. Tegenwoordig is een BSN-nummer voldoende om een ID aan te maken.

Hoe controleer ik mijn registratie op de DigiD?

Veel mensen vragen zich af hoe ze hun meldunek kunnen controleren via DigiD. Dit kan door juist met je digitale ID in te loggen op de website www.svb.nl/.

Hoe controleer ik mijn belastingteruggave via DigiD?

Zoals hierboven vermeld, worden de gegevens van je belastingteruggave weergegeven in het overzicht van belastingen en toeslagen. Hier kun je controleren op welk bedrag je kunt rekenen.

Zie je het niet zitten om zelf de Belastingdienst in orde te maken? Gebruik onze app Aangifte24 en regel het probleem - bekijk ons aanbod.