...

Co można odliczyć od podatku w Holandii?

autor: Maciej Wawrzyniak27 września 2020
Co można odliczyć od podatku z Holandii

W Holandii podobnie jak w Polsce, podatnicy mają możliwość odliczania od podatku różnego rodzaju wydatków. Pozwala to w efekcie pomniejszyć wysokość należnego podatku, który pracodawcy odprowadzają w comiesięcznych zaliczkach. Jakie zatem wydatki kwalifikują się do tego, aby móc je odliczyć od podatku w Holandii?

Sprawdź, co można odliczyć od podatku płaconego w Holandii?

Odsetki z miesięcznych rat i koszty uzyskania kredytu hipotecznego

Spełniając odpowiednie warunki, można pomniejszyć wysokość podatku dochodowego o część lub całość odsetek miesięcznych rat kredytu hipotecznego, jak również koszty związane z jego otrzymaniem. Dzięki temu możemy liczyć na wyższy zwrot podatku z Holandii.

Odpis kosztów z tytułów alimentów partnerskich

Czyli alimentów płaconych na żonę lub męża. Niestety do 2015 roku nie ma możliwości stosowania odpisów za alimenty płacone na dzieci.

Koszty leczenia, które wykraczają poza element własnego ryzyka.

Co to oznacza w praktyce? Do takich kosztów zalicza się zakup leków, leczenie dentystyczne, koszty dojazdów do lekarza lub szpitala, a także zabiegi fizjoterapeutyczne. Aby móc takie wydatki odliczyć od dochodu, należy zadbać o ich prawidłowe i jednoznaczne udokumentowanie. Najlepiej w tym celu zawsze brać faktury imienne lub faktury za bilety. Czego nie można z wydatków „medycznych” odliczyć od podatku w Holandii? To między innymi zakup okularów, szkieł kontaktowych oraz laserowa operacja oczu.

Wydatki edukacyjne

Wiele osób decyduje się na uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i szkoleniach, mających zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Takie wydatki jak najbardziej zaliczają się do odliczenia od podatku. Może to być kurs na operatora wózka widłowego, kurs językowy lub inny kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe. W tym przypadku również należy uzyskać fakturę imienną na poniesione wydatki. Nie można natomiast odliczyć od podatku wydatków na zakup komputerów itp., nawet jeśli rzeczywiście służą one do nauki.

Koszty dodatkowego ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy

W Holandii popularne są dobrowolne ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy. Może ona być spowodowana chorobą lub urazem. W takim przypadku to ubezpieczyciel wypłaca świadczenia. Koszt zakupu takiej polisy jak najbardziej uznać za wydatek pomniejszający podatek dochodowy.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące wyżej wymienionych lub innych wydatków odliczanych do podatku w Holandii, prosimy o kontakt. Pomożemy rozwiać wątpliwości, a także udzielimy niezbędnych informacji, jak prawidłowo takie wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie m.in. w rozliczaniu podatku z Holandii, które pomaga naszym klientom płacić jak najmniejsze podatki w Holandii.