...
iStock 1072206958 1

Co to jest SVB?

SVB (Sociale Verzerkeringsbank) to holenderska instytucja działająca w ramach systemu ubezpieczeń społecznych w Holandii (sociaal Verzekeringsstelsel). Odpowiada za przyznawanie oraz wypłacanie świadczeń socjalnych dla osób o trudnej sytuacji finansowej, które z różnych względów nie są w stanie uzyskać środków do życia – bezrobocie, niepełnosprawność, choroba oraz emerytura. To ten organ zajmuje się także wypłacaniem zasiłku rodzinnego (Kinderbijslag), oraz emerytury (AOW).