iStock 1072206958 1

SVB nedir?

SVB (Sociale Verzerkeringsbank), Hollanda sosyal güvenlik sistemi (sociaal Verzekeringsstelsel) içinde yer alan ve görevi işsizlik, engellilik, hastalık, emeklilik gibi çeşitli nedenlerle kendilerini destekleyemeyen ekonomik olarak savunmasız kişilere sosyal yardımlar sağlamak ve ödemek olan bir kuruluştur. Ayrıca çocuk yardımlarından (Kinderbijslag) ve yaşlılık aylıklarından (AOW) da sorumludur.