iStock 1072206958 1

Co je SVB?

SVB (Sociale Verzerkeringsbank) je nizozemská instituce působící v rámci nizozemského systému sociálního zabezpečení (sociaal Verzekeringsstelsel). Je zodpovědná za přiznávání a vyplácení sociálních dávek finančně znevýhodněným osobám, které se nemohou z různých důvodů - nezaměstnanosti, invalidity, nemoci a odchodu do důchodu - uživit. Je také orgánem, který se zabývá vyplácením přídavků na děti (Kinderbijslag) a starobních důchodů (AOW).