iStock 1072206958 1

Co to jest fiscale partner?

Fiscale partner to osoba z którą możemy wspólnie rozliczyć się z podatku w Holandii. W porównaniu z innymi krajami (np. Polską), nie musi być to nasz współmałżonek. Holenderski system podatkowy przewiduje, że deklarację podatkową można złożyć również z:

  • osobą, z którą mieszkamy i mamy wspólne dziecko,
  • z partnerem z którym posiadamy wspólny dom lub mieszkanie,
  • partnerem, który jesteśmy zarejestrowani razem w Funduszu Emerytalnym i posiadajmy wspólne świadczenia emerytalne.

Partnerem fiskalnym może być jedynie osoba, która ukończyła 18 lat.