...

Poznaj ZZP w Holandii – przedstawiamy szczegółowe informacje na temat samozatrudnienia

autor: Maciej Wawrzyniak21 lutego 2024
ZZP w Holandii – kompendium wiedzy

 

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w każdym kraju to poważna decyzja, która powinna zostać podjęta po głębokim namyśle i wzięciu pod uwagę wszystkich czynników. Uniezależnienie się finansowo i praca na własnych warunkach jest dla wielu osób bardzo atrakcyjną opcją, jednak wiąże się to z większą odpowiedzialnością i koniecznością ogarniania mnóstwa formalności. Tak więc jak w przypadku każdego aspektu w życiu, mamy tutaj i plusy i minusy – ten wpis powstał w celu rozjaśnienia Ci wszystkich kwestii i ma pomóc w podjęciu decyzji, czy praca na ZZP w Holandii jest dla Ciebie – zapraszamy.

ZZP Holandia – co to jest?

ZZP to skrót od „Zelfstandige Zonder Personeel”, co w tłumaczeniu na polski oznacza dosłownie samozatrudnienie bez pracowników. Sama nazwa dobitnie wskazuje więc z jakim rodzajem działalności mamy do czynienia – wykonujemy tu zlecenia na własną rękę, rozliczając się bezpośrednio z klientem.

Jest to rozwiązanie dla osób odpornych psychicznie i wytrwałych – samodzielnie odpowiadasz za swoje dochody i często zostajesz zmuszony do podejmowania ryzykownych decyzji. Ważna jest przede wszystkim bardzo dobra znajomość rynku i specyfiki oferowanych usług – aktualne ceny, popyt czy profil klientów. Dobre rozeznanie pozwoli ustalić, czy będziemy w stanie generować zadowalające nas zyski. Dochodzą do tego także kwestie podatkowe, o których więcej w dalszej części artykułu – na razie skupmy się na tym, jak założyć ZZP w Holandii.

Jak otworzyć ZZP w Holandii?

Sama rejestracja firmy w Kamer van Koophandel (KvK), czyli Holenderskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej oraz w UWV, tj. Urzędzie Do Spraw Ubezpieczeń Społecznych nie jest zbyt skomplikowana, jednak musisz pamiętać, że przed zostaniem przedsiębiorcą należy spełniać odpowiednie warunki.

Aby zostać zakwalifikowanym, jako osoba pracująca na ZZP rozliczająca się z podatku dochodowego musisz posiadać konto firmowe, za pomocą którego będziesz dokonywać wszystkich rozliczeń finansowych. Posłuży ono do ewidencjonowania i rejestrowania wszystkich wpływów oraz wydatków firmy – w przypadku jednoosobowego przedsiębiorstw konieczne jest prowadzenie księgowości. Musisz także przepracować rocznie 1225 godzin w zakresie Twojej działalności, wykonywając w tym czasie usługi dla przynajmniej trzech różnych zleceniodawców. Wymagane jest także prowadzenie jakiejkolwiek formy marketingu – wizytówki, reklama w internecie czy baner.

Proces rejestracji zaczyna się od elektronicznego umówienia spotkania w KvK (Kamer van Koophandel), na które musisz stawić się z kompleksowymi informacjami na temat działalności, którą chcesz rozpocząć (nazwa, sektor działania, oferowane usługi itp.) i kompletem dokumentów. Muszą to być świeże dane – nie starsze niż jeden miesiąc. Wszystko odbywa się tu w języku niderlandzkim, dlatego jeżeli nie czujesz się na siłach, powinieneś zatrudnić tłumacza, który będzie Ci towarzyszył, lub skorzystać z pomocy znajomej osoby.

Na koniec zostanie Ci wyznaczony okres dopełnienia pozostałych formalności – aktywacji numeru VAT, otwarcia konta bankowego (jeżeli wcześniej tego nie zrobiłeś) oraz założenie polisy ubezpieczeniowej.

Ile będzie Cię to kosztować? Poniżej postaramy się w przybliżeniu ustalić, z jakim wydatkiem musisz się liczyć podczas zakładania własnej działalności gospodarczej.

Jakie są koszta założenia jednoosobowej działalności gospodarczej?

Poniżej przedstawiamy koszty, które mogą się wiązać z otworzeniem własnej działalności gospodarczej w Holandii. Nie oznacza to, że wszystkie one będą dotyczyć Twojego przypadku, warto jednak być przygotowanym na każdą ewentualność. Możemy zapłacić za:

 • skompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów – około 50 €,
 • rejestrację firmy i uzyskaniem różnych zaświadczeń (Uitreksel) – około 70 €,
 • usługi tłumacza – około 75 € za godzinę,
 • usługi doradców podatkowych jeżeli chcemy skorzystać z pomocy prawnej – 100-200 € na godzinę,
 • uzyskanie numeru VAT (BTW) – 150 €,
 • koszty dojazdu do placówki KvK.

Powyższe koszty związane są oczywiście z samym założeniem działalności, z czasem pojawią się jednak wydatki związane z jej prowadzeniem, między innymi konieczność opłacania podatków – te przedstawiamy poniżej.

Podatki w Holandii ZZP – co musi opłacać przedsiębiorca?

Na przedsiębiorcy ciąży wiele obowiązków, a jednym z nich jest konieczność opłacania podatków. Jednym z nich jest BTW, czyli Holenderski VAT – o nim nie będziemy się specjalnie rozpisywać, ponieważ poruszaliśmy już ten temat w innym wpisie – https://aangifte24.com/btw-czyli-podatek-vat-w-holandii-czym-jest-i-jak-go-rozliczyc/.

WAŻNA INFORMACJA💡

Aby założyć ZZP (Zelfstandige Zonder Personeel) w Holandii, należy podjąć następujące kroki: wybrać nazwę i formę działalności, zarejestrować firmę w holenderskim rejestrze handlowym Kamer van Koophandel (KvK), uzyskać numer identyfikacji podatkowej (BSN), jeśli jeszcze go nie posiadasz, oraz numer VAT, otworzyć konto bankowe dla firmy, a także zapoznać się z lokalnymi przepisami podatkowymi i ubezpieczeniowymi dotyczącymi samozatrudnienia.

Jako osoba samozatrudniona musisz opłacać także procentową składkę na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne (ZVW) od podlegającego opodatkowaniu dochodu Twojej firmy. Wysokość tej składki ustalana jest corocznie.

Podatek dochodowy ZZP Holandia

Podatkowe stawki ZZP w Holandii są takie same jak dla osób rozliczających się na umowie i zależą od uzyskanego dochodu. W kraju Niderlandów wyróżniamy dwa progi:

 • do 75 624 € – 36,97% 
 • powyżej 75 624 € – 49,5%

Wyższy podatek płacony jest wyłącznie od nadwyżki przekraczającej 75 624 €, a nie od całości dochodu. Na złożenie deklaracji każdy przedsiębiorca ma czas do 1 maja wypadającego po zakończonym roku podatkowym.

ZZP Holandia – z jakich ulg może skorzystać przedsiębiorca?

Wysokie podatki w Holandii rekompensuje częściowo możliwość skorzystania z kilku ulg pozwalających obniżyć wysokość podatku dochodowego.

Po pierwsze możesz skorzystać z ulgi dla samodzielnego przedsiębiorcy (Zelfstandigenaftrek), która wynosi w 2023 roku 3750 €. Jeżeli rozpocząłeś dopiero swoją działalność, to skorzystasz także ze zniżki dla początkującego przedsiębiorcy wynoszącej 2.123 €. Możliwe jest wykorzystanie jej 3 razy w ciągu pierwszych 5 lat funkcjonowania firmy. Odpis Meewerkaftrek przysługuje natomiast w przypadku, jeżeli w prowadzeniu firmy pomaga partner fiskalny. Jego wysokość uzależniona jest od liczby godzin przepracowanych przez tę osobę (minimum 525 godzin) i od osiągniętych dochodów.

Musisz pamiętać, że prawo do skorzystania z powyższych ulg przysługuje wyłącznie przedsiębiorcom, którzy spełniają tak zwane kryterium godzinowe – przepracowali więcej niż 1225 godzin w danym roku podatkowym.

Kolejna ulga to, zwolnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MKB – winstvrijstelling) wynoszące 13,31% od zysku z firmy (już po pomniejszeniu o inne ulgi). Jeżeli inwestowałeś w środki trwałe więcej niż 2.801 €, możesz starać się o się o małą ulgę inwestycyjną (Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek). Dotyczy to sprzętu, którego cena jest wyższa niż 500 €.

Co można odpisać jako koszty prowadzenia działalności ZZP?

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, masz możliwość obniżyć podstawę opodatkowania swoich zysków poprzez odliczenie kosztów od całkowitego dochodu. Dzięki temu znacząco obniżysz podatek dochodowy i uzyskasz korzystniejsze warunki rozliczenia.

Co możesz odliczyć? Przewidziane są wydatki, które można odliczyć od podatku w całości i są one łatwe do udokumentowania. To koszty związane między innymi z opłatami dla podwykonawców, prowadzeniem księgowości, czy z wynajmem biura lub magazynu. Wszystko jest tu transparentne, ponieważ za dowody posłużą wystawiane faktury. Tak samo jest w przypadku opłat za usługi marketingowe, opłat za samochód (o czym w dalszej części artykułu) czy zakupu literatury specjalistycznej ściśle związanej z Twoim zawodem.

Trudniej sprawa wygląda w przypadku drugiej grupy kosztów prowadzenia działalności. Mowa tu, chociażby o internecie, telefonie i abonamencie. Ciężko bowiem jednoznacznie ustalić, czy wydatki były ściśle związane z działalnością gospodarczą.

Ubezpieczenie ZZP w Holandii

W celu zabezpieczenia naszej działalności bardzo ważną kwestią jest ubezpieczenie ZZP w Holandii. Samozatrudnienie to zawsze ryzyko – może przytrafić nam się wiele sytuacji, które spowodują, że nie będziemy zdolni do pracy, a nasza sytuacja finansowa przestanie być płynna. Jesteś zdany w takim przypadku tylko na siebie, chyba że wcześniej pomyślisz o pakiecie ubezpieczeń ZZP, który będzie najlepszą formą ochrony naszego biznesu. O wyborze poszczególnych wariantów ubezpieczenia decydować będzie ocena ryzyka Twojej działalności – należy oszacować, jakie są szanse, że coś pójdzie nie tak, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki związane z wykonywanym zawodem.

Do najczęściej wybieranych przez przedsiębiorców ubezpieczeń należą:

 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven) – dla przedsiębiorców, których zawód wiąże się z ryzykiem wyrządzenia szkód materialnych; pokrywa ewentualne straty w przypadku konieczności pokrycia kosztów napraw oraz nieotrzymania od zleceniodawcy zapłaty,
 • ubezpieczenie dla specyficznych zawodów (beroepsaansprakelijkheids-verzekering) – znajduje zastosowanie w przypadku wyrządzenia szkody zleceniodawcy; pokryje koszty w przypadku udzielenia złej porady, oszustwa, nadużycia, czy niedostatecznej ochrony danych osobowych,
 • pomoc prawna w każdej sytuacji spornej (Rechtsbijstandverzekering) – w przypadku nieuczciwych praktyk stosowanych przez klientów i konkurencję,
 • ubezpieczenie środków trwałych w firmie (Inventaris en goederen verzekering) – pokrywa poniesione straty w wyniku awarii sprzętu i narzędzi,
 • ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy (arbeidsongeschiktheidsverzekering) – przedsiębiorcom nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego i dla bezrobotnego, dlatego w przypadku, jeśli nie możesz wykonywać obowiązków w swojej firmie, niezbędne jest ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy (AOV),
 • ubezpieczenie na wypadek śmierci (Overlijdensrisicoverzekering) – wypłaty środków pieniężnych dla rodziny w razie nagłej śmierci w wyniku nieoczekiwanego wypadku,
 • ubezpieczenie auta firmowego (Zakelijke autoverzekeringen) – ubezpieczenie przed kradzieżą, zalaniem, pożarem czy kolizją drogową samochodu wykorzystywanego do celów służbowych.
 • Ubezpieczenie od przestępstw w sieci (Cyberverzekering) – zabezpieczenie przed atakami w internecie i utratą cennych danych.

Leasing Holandia ZZP – zasady odliczania kosztów samochodu służbowego

Ważna kwestia, która interesuje wiele osób, to zwrot kosztów za auto służbowe. Jeśli posiadasz samochód, który wykorzystujesz w celach wykonywania pracy, to możesz odliczać koszty jego eksploatacji. W zależności jak będziesz użytkować pojazd, musisz wybrać jedną z trzech opcji.

Samochód prywatny używany w celach służbowych

Po pierwsze możesz używać swojego samochodu prywatnego w celach służbowych i rejestrować kilometry przejechane w celach wykonywania zawodu. Podczas rozliczania podatku musisz wykazać je jako koszt – co pozwala odliczyć zryczałtowaną sumę 0,23 € za kilometr. Jeżeli samochód prywatny wykorzystywany jest do generowania obrotu, który jest opodatkowany, to możesz także odliczyć VAT od użytkowania, czyli koszty paliwa i napraw. Decydując się na takie rozwiązanie, zachowujemy pełną swobodę w użytkowaniu auta prywatnie.

Samochód na firmę w 100%

Jeżeli zdecydujesz się na ujęcie w bilansie firmy samochodu firmowego, który będzie używany wyłącznie do celów służbowych, to sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Taka opcja pozwala na przejechanie prywatnie tylko do 500 km rocznie, przez co każdy przejazd musi być dokładnie rejestrowany. Tak mały limit sprawia też, że niezwykle ciężko przekonać urząd skarbowy, że tak mało użytkujesz samochód w innych celach – chyba że posiadasz inne auto prywatne.

W przypadku wyboru takiego rozwiązania zyskujesz jednak wiele korzyści finansowych – możesz odzyskać 100% zwrotu podatku BTW oraz „wrzucić” w koszty firmy wszystkie wydatki związane z autem: roczną amortyzację, ubezpieczenie paliwo, naprawy czy podatek drogowy. Pamiętaj że w dalszym wypadku obowiązuje Cię jednak podatek drogowy w Holandii.

Auto na firmę, również do celów prywatnych

Możesz także zdecydować się na wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych, jednak podlega to w Holandii opodatkowaniu. W takim wypadku nie będziesz zmuszony rejestrować żadnych przejazdów, ale podczas rozliczenia rocznego zostanie doliczony podatek bijtelling, który sprawi, że zapłacisz wyższy podatek dochodowy.

Wysokość bijtelling uzależniona jest ściśle od wartości katalogowej auta, czyli ceny pierwotnej pojazdu. Dla pojazdów spalinowych wynosi on 22%, natomiast od samochodów elektrycznych zapłacimy 16%%. Inaczej sprawa ma się w przypadku aut starszych niż 15 lat – podatek wynosi tutaj aż 35%, ale od obecnej wartości rynkowej, a nie ceny pierwotnej.

FAQ — najczęściej zadawane pytania

1. Co to jest ZZP Holandia?

ZZP (Zelfstandige Zonder Personeel) w Holandii to forma samozatrudnienia, gdzie osoba prowadzi własną działalność gospodarczą bez zatrudniania pracowników.

2. Ile podatku płaci się na ZZP w Holandii?

Wysokość podatku dla ZZP zależy od dochodu, ale ogólnie obejmuje podatek dochodowy i VAT.

3. Jak zacząć ZZP w Holandii?

Aby rozpocząć działalność jako ZZP, należy zarejestrować firmę w holenderskim rejestrze handlowym Kamer van Koophandel (KvK)

4. Ile kosztuje założenie firmy w Holandii?

Koszt założenia firmy w Holandii jako ZZP to 51,95 euro za rejestrację w KvK.

5. Czy ZZP w Holandii się opłaca?

Opłacalność ZZP w Holandii zależy od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy, branży i zarządzania finansami

6. Co potrzeba do ZZP w Holandii?

Do rozpoczęcia ZZP w Holandii potrzebna jest rejestracja w Kamer van Koophandel (KvK) oraz numer identyfikacji podatkowej

7. Czy można założyć ZZP w Holandii bez meldunku?

Jest to możliwe. Różnica polega na tym, że umówić się na  spotkanie w KVK możemy tylko i wyłącznie drogą telefoniczną – osoby posiadające meldunek w Holandii mogą to zrobić online.

8. Z jakich ulg może skorzystać przedsiębiorca na ZZP w Holandii?

Przedsiębiorcy na ZZP w Holandii mogą skorzystać z różnych ulg podatkowych, takich jak ulga na małe przedsiębiorstwa, ulga na inwestycje, czy ulga dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność.

9. Co można odliczać na ZZP w Holandii?

Na ZZP w Holandii można odliczać, takie kaszty jak wydatki biurowe, wyposażenie, podróży służbowych oraz inne wydatki związane z działalnością.

10. Ile się czeka na KVK?

Czas oczekiwania na rejestrację w KvK zwykle wynosi zazwyczaj kilka dni roboczych.

11. Ile kosztuje rejestracja w KvK w Holandii?

Rejestracja firmy w KvK w Holandii kosztuje 51,95 euro.

12. Jak ubezpieczyć się na ZZP w Holandii?

Ubezpieczenie na ZZP w Holandii można wykupić indywidualnie, obejmując różne rodzaje ubezpieczeń, takie jak ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie emerytalne

13. Czy trzeba rozliczać się na ZZP w Holandii?

Tak, osoby działające na ZZP w Holandii muszą co roku rozliczać się z podatku dochodowego i VAT.

Kredyt dla ZZP w Holandii

Jest to często ważny czynnik, który nie jest do końca oczywisty, dlatego warto odpowiedzieć na pytanie – czy osoba na ZZP może zaciągnąć kredyt? Jeżeli posiadasz własną firmę zarejestrowaną na terenie Holandii i spełniasz warunki, dzięki którym jesteś traktowany jako przedsiębiorca, to masz również możliwość starania się o kredyt hipoteczny.

Większość banków bazuje na trzech ostatnich latach prowadzenia działalności i wyciągając średnią dochodów, wylicza zdolność kredytową. Może to zmieniać trochę rzeczywistość – jeżeli Twoja firma mocno się rozwinęła, możliwości spłaty rat nie będą odzwierciedlały w pełni Twoich aktualnych zarobków. Banki niechętnie ufają także nowo powstałym jednoosobowym działalnościom gospodarczym, dlatego zaciągnięcie kredytu hipotecznego pracując na ZZP w Holandii krócej niż 3 lata, może być problematyczne. Powodem tego jest spore ryzyko utraty dochodów i brak zabezpieczeń socjalnych.

Jeżeli po rozpatrzeniu wszystkich za i przeciw zdecydujesz się na założenie ZZP w Holandii, to czeka Cię coroczne rozliczanie podatku dochodowego. Jeśli chcesz jak najszybciej załatwiać wszystkie formalności z urzędem skarbowym, polecamy Ci naszą aplikację do rozliczeń podatkowych Aangifte – to innowacyjne urządzenie, dzięki któremu wszystko przebiega szybko i wygodnie. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług – Aangifte24.