...

Możesz starać się o zwrot składek emerytalnych z Holandii – poznaj fundusz emerytalny StiPP

autor: Maciej Wawrzyniak28 kwietnia 2021
Zwrot składek emerytalnych z Holandii – StiPP

Pracowałeś w Holandii na umowie tymczasowej i zastanawiasz się, czy w przyszłości będzie przysługiwać Ci z tego tytułu emerytura? A jeśli tak to w jakiej wysokości? Jeśli poszukujesz odpowiedzi na te pytania, przeczytaj nasz dzisiejszy wpis. Sprawdź, czym jest StiPP w Holandii, jak wygląda zwrot składek emerytalnych z Holandii i komu one przysługują.

StiPP – Holandia

Zanim przejdziemy do sedna, czyli do tego, jak odzyskać składki emerytalne z Holandii, musimy odpowiedzieć sobie, czym jest StiPP. Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten – bo tak brzmi pełna nazwa, jest specjalnie powołanym do życia funduszem emerytalnym, który powstał na mocy układu zbiorowego, który reguluje warunki pracy tymczasowej w Holandii.

Mówiąc prościej – jest to plan emerytalny, który dotyczy osób zatrudnionych za pośrednictwem agencji pracy. Do takich osób zaliczają się m.in. pracownicy tymczasowi.

Dla kogo emerytura w Holandii StiPP?

Kto może skorzystać z funduszu emerytalnego StiPP? Holandia jest krajem, który jasno określa warunki dołączenia do tego planu. Do wymogów zalicza się:

 • wiek pracownika (co najmniej 21 lat),
 • liczba przepracowanych tygodni u jednego pracodawcy (co najmniej 26).

Spełnienie tych dwóch warunków sprawia, że Twój pracodawca musi zapisać Cię do planu podstawowego. Jak to wygląda w praktyce? W momencie przepracowania 26. tygodnia pracy Twoje dane (m.in. liczba przepracowanych godzin czy zarobki) trafiają do StiPP. Po tym czasie agencja, w której jesteś zatrudniony, ma obowiązek odciągania składek na dodatkową emeryturę, przez co nabywasz prawo do pobierania emerytury StiPP.

Jak dołączyć do planu rozszerzonego? Dzieje się to automatycznie po przepracowaniu 52 tygodni dla jednego pracodawcy.

Czy można wypłacić składki emerytalne w Holandii?

Wiele osób zastanawia się, czy można wypłacić składki emerytalne w Holandii. Od razu odpowiemy: tak, jest to możliwe. StiPP jest jednym z planów zaliczanych do Małych Funduszów Emerytalnych (Pensioenfonds). Obecne przepisy mówią o tym, że składki emerytalne w Holandii, które są gromadzone na tych funduszach, mogą być odzyskane na dwa sposoby:

 • w formie jednorazowej wypłaty całej kwoty – pod warunkiem że od ostatniego zatrudnienia w Holandii minęły co najmniej dwa lata,
 • w formie miesięcznego dodatku (dożywotnio) – warunkiem jest osiągnięcie wieku emerytalnego (67 lat).

WAŻNA INFORMACJA💡

Istnieją dwa sposoby na otrzymanie składek emerytalnych z Holandii. Można je otrzymać w formie jednorazowej wypłaty, pod warunkiem że od zakończenia pracy upłynęło minimum 5 lat; w takim przypadku otrzymana suma zostanie zmniejszona o stosowny podatek dochodowy. Druga opcja to otrzymywanie miesięcznego dodatku emerytalnego na całe życie, dostępnego dla osób, które ukończyły 67 lat. Ważne jest, aby pamiętać, że uzyskany dochód należy zgłosić w Polsce na formularzu PIT-36/ZG.

Wykup emerytury w Holandii ze SkiPP – na jakiej podstawie?

Wiesz już, że wykup emerytury z Holandii jest możliwy. W tym miejscu warto przybliżyć, na jakiej podstawie można odzyskać swoją należność. Dzieje się to za sprawą tzw. kapitału emerytalnego w StiPP. Ten gromadzony jest przez comiesięczne odprowadzanie składek na rachunek emerytalny. Odkładane w ten sposób środki są następnie inwestowane. Taki kapitał wraz z zyskiem składa się na kapitał emerytalny. W momencie, gdy osiągniesz wiek emerytalny, przysługuje Ci prawo do dożywotniej wypłaty, o czym dowiedziałeś się już w poprzednim akapicie. Wysokość emerytury zależy od zainwestowanej kwoty, zysku oraz kosztów wykupu praw emerytalnych.

Wypłata StiPP – jak odzyskać składki emerytalne z Holandii?

Jak wygląda wypłata środków StiPP? Zwrot składki emerytalnej z Holandii w tym wypadku możliwy jest wtedy, gdy spełnia się dwa warunki:

 • w momencie, gdy składki emerytalne z Holandii (łączna wysokość kapitału emerytalnego) nie przekraczają rocznie 503,24 € brutto,
 • od momentu wygaśnięcia umowy o pracę minęły już 2 lata.

Co warto wiedzieć: jeśli mieszkasz poza granicami Holandii, powinieneś złożyć wniosek o wcześniejszą wypłatę kapitału emerytalnego. W przeciwnym wypadku szybszy zwrot emerytury z Holandii nie będzie możliwy.

Inna sytuacja dotyczy osób mieszkających w tym kraju – w takim wypadku StiPP sam zaproponuje wcześniejszą wypłatę należności.

Jak sprawdzić składki StiPP?

Czy możliwy jest wgląd w zgromadzone na koncie emerytalnym składki? Tak. Jak sprawdzić składki StiPP? Można to zrobić na dwa sposoby.

 • Przez zapoznanie się z tzw. zestawieniem emerytalnym, które wysyłane jest raz do roku przez StiPP.
 • Odwiedzając stronę mijnpensioenoverzicht.nl. Warto wiedzieć, że dane na stronie są w ciągu roku kilkukrotnie aktualizowane. (potrzebny będzie kod DigiD)

Co ważne: w przypadku, gdy nie pracujesz już jako pracownik tymczasowy lub oddelegowany, raz na pięć lat powinieneś otrzymać zestawienie emerytalne (drogą elektroniczną lub w formie listu na podany wcześniej adres).

Ile kosztuje wykupienie emerytury w Holandii ze StiPP?

Wiele osób zastanawia się również nad tym, ile kosztuje wykupienie emerytury w Holandii. Jest to oczywiście w jakiś sposób płatne – holenderskie fundusze emerytalne w końcu ponoszą stałe koszty administracyjne, a także koszty zarządzania inwestycjami.

Jak to wygląda w praktyce? StiPP wykorzystuje uśrednioną składkę, czyli taką, która jest identyczna dla wszystkich. Koszty te są dzielone na każdego uczestnika funduszu emerytalnego z płaconych składek (pracownika oraz pracodawcy). Jakie są więc koszty? Składka, która inwestowana jest na poczet Twojego kapitału emerytalnego, jest stała – wynosi 4,2%. Od tej kwoty nie są potrącane żadne dodatkowe koszty.

BPL w Holandii – co to?

Mówiąc o StiPP, często można usłyszeć również o BPL w Holandii. Co to takiego? Jest to holenderski fundusz emerytalny dla pracowników pracujących dla firm z sektora rolniczego i ekologicznego. Bedrijfspensioenfonds voor Landbouw zalicza się do tzw. Małego Funduszu Emerytalnego, do którego należą również:

 • StiPP,
 • Flexsecurity pensioen,
 • oraz Nationale Nederlanden.

Fundusz emerytalny BPL zajmuje się przede wszystkim wdrażaniem różnych przepisów dotyczących emerytury, a także zarządzaniem funduszami emerytalnymi. W skład funduszu wchodzi ponad 21 000 zrzeszonych pracodawców, którzy zatrudniają łącznie ponad 90 000 uczestników.

FAQ — najczęściej zadawane pytania

1. Co to jest StiPP  Pensioenfonds?

StiPP to dodatkowy fundusz emerytalny w Holandii, który zarządza składkami emerytalnymi pracowników tymczasowych oraz pracowników delegowanych.

2. Komu przysługuje emerytura StiPP w Holandii?

Każdy pracownik tymczasowy lub delegowany pracujący w Holandii jest objęty planem emerytalnym STiPP – obejmuje to osoby zatrudnione w Holandii przez agencje pracy tymczasowej lub firmy zajmujące się rozliczaniem wynagrodzeń.

3. Jak wypłacić pieniądze ze StiPP?

Dla osób mieszkających poza Holandią, na przykład w Polsce, konieczne będzie złożenie specjalnego wniosku o wcześniejszą wypłatę środków emerytalnych.

4. Ile kosztuje wykupienie emerytury w Holandii?

Od uzyskanej kwoty nie są potrącane żadne dodatkowe koszty – musisz liczyć się z koniecznością pokrycia kosztów usługi jeśli zdecydujesz się na usługi biura podatkowego.

5. Kiedy możliwa jest wypłata środków StiPP?

Wykupienie emerytury w Holandii jest możliwe, jeśli do funduszu emerytalnego nie są odprowadzane składki od minimum 5 lat.

6. Ile wynosi podatek od emerytury w Holandii?

W przypadku wypłaty emerytury na osobie pobierającej spoczywa obowiązek zapłaty podatku w wysokości 12% uzyskanego dochodu.

7. Jak sprawdzić składki emerytalne w Holandii?

Dane o składkach emerytalnych znajdują się w dokumencie Uniform Pensioenoverzicht (UPO), który jest dostępny również online w sekcji „Mijn StiPP Pensioen” (Moje emerytury StiPP). Informacje te można także sprawdzić na stronie internetowej mijnpensioenoverzicht.nl.

8. Jak długo trwa proces zwrotu składek emerytalnych StiPP?

Okres oczekiwania na zwrot składek emerytalnych z funduszu StiPP może być różny i zależy od konkretnych okoliczności. Zwykle proces ten zajmuje od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Po ilu latach emerytura w Holandii?

Po ilu latach może zostać przyznana emerytura z Holandii? Obecne przepisy nie określają konkretnej liczby lat, które usprawniają do przyznania tego świadczenia. Co ważne jednak, za każdy przepracowany rok pracownik uzyskuje 2% podstawowej emerytury z Holandii. Pełną wysokość świadczenia otrzymuje się po 50 latach (oczywiście w przypadku podlegania wszystkim ubezpieczeniom społecznym).

Ze względu na to, że dla obcokrajowców jest praktycznie niemożliwe to, aby przepracować tyle lat, istnieje możliwość ich odkupienia. Jak odzyskać lata pracy z Holandii? Należy złożyć odpowiedni wniosek do funduszu emerytalnego (w ciągu 10 lat od daty rozpoczęcia pracy). Kwota jest obliczana indywidualnie na podstawie m.in. wieku, wysokości odprowadzanych składek emerytalnych, a także długości okresu ubezpieczeniowego. Korzystając z aplikacji do rozliczania podatku z Holandii Aangite załatwisz wszystkie formalności z własnego mieszkania – sprawdź jakie to proste!