...

Zwrot podatku z Holandii a praca w Polsce

autor: Maciej Wawrzyniak26 listopada 2021
Zwrot podatku z Holandii a podatek w Polsce

 

Z możliwości pracy, i dobrych zarobków w Holandii korzysta bardzo wielu Polaków. Nie zawsze jednak wyjazd do królestwa Niderlandów wiąże się ze stałym pobytem. Często jest to wyłącznie chwilowe zatrudnienie lub działalność sezonowa. Czy po powrocie do Polski trzeba rozliczyć podatek w Holandii? Jak rozwiązać wszystkie formalności z Polskim Urzędem Skarbowym? Wszystkich potrzebnych informacji dowiesz się z poniższego wpisu.

Polski rezydent podatkowy – rozliczenie podatku z Holandii 

Jeżeli uzyskałeś w danym roku podatkowym dochody w Holandii, a pozostajesz polskim rezydentem podatkowym, to wszystkie uzyskane przychody należy rozliczyć w Polsce. Nie ma tu żadnego znaczenia aktualne miejsce pracy. Niezależnie, czy przebywałeś w Holandii przez rok, czy 2 miesiące – jesteś zobowiązany złożyć deklarację podatkową w Polskim Urzędzie Skarbowym.

Rozliczenie podatku w Polsce – jak określić rezydencję podatkową?

Polskim rezydentem podatkowym jest osoba posiadająca w Polsce centrum interesów życiowych (osobistych lub gospodarczych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. 

Za centrum interesów osobistych uznaje się między innymi posiadanie rodziny w Polsce, wszystkie działalnoci związane z aktywnością społeczną, kulturalną obywatelską czy polityczną. Dotyczy to przynależności do przeróżnych organizacji czy związków. Interesy gospodarcze odnoszą się do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, miejsca zatrudnienia, posiadania kredytu, inwestycji czy majątku.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Każde państwo reguluje przynależność podatkową zgodnie z obowiązującym jego terenie  prawa zasady rezydentury podatkowej. Przypadki gdy przepisy obu krajów uznają podatnika za rezydenta podatkowego i wymagają od niego rozliczenia z całości uzyskanych dochodów, reguluje podpisana między Polską a Holandią umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Polski urząd skarbowy stosuje dwie metody unikania podwójnego opodatkowania:

  • metoda wyłączenia z progresją – do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek zgodnie ze skalą 18% lub 32%,
  • metoda zaliczenia proporcjonalnego – polega na połączeniu dochodów osiągniętych za granicą z dochodami uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie.

Jak rozliczyć PIT za pracę w Holandii?

Jeżeli uzyskałeś w danym roku dochód w Holandii, to podczas rocznego rozliczenia będziesz musiał dołączyć specjalny załącznik do deklaracji. Dotyczy to osób, które wyjeżdżają sezonowo i otrzymują tam wypłatę albo osób, które mieszkają w Polsce, ale wynagrodzenie otrzymują w innym kraju.

Załącznik składa się osobno dla każdego państwa, z którego uzyskiwało się przychody, Jeżeli otrzymywaliśmy wynagrodzenie w wielu państwach, to należy dla każdego z nich sporządzić niezależny załącznik i dołączyć do zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-38 lub PIT-39 w zależności, na jakim druku musimy się rozliczyć. Trzeba również pamiętać, że w przypadku rozliczania wspólnie z małżonkiem, druk PIT/ZG należy składać osobno.

Rozliczenie podatku w Holandii

Rozliczenie podatkowe z Holandii jest obowiązkowe dla każdej osoby, która podejmowała lub podejmuje legalną pracę na terenie tego kraju. Jeżeli nie posiadasz meldunku w Holandii, obowiązek złożenia deklaracji występuje w przypadku

  • otrzymania wezwanie z Belastingdienst –  urząd ma prawo nałożyć na ciebie obowiązek złożenia deklaracji, niezależnie czy przysługuje Ci się zwrot podatku z Holandii, czy konieczna będzie dopłata,
  • zwrot podatku z Holandii wynosi powyżej 16 euro,
  • dopłata do podatku wynosi więcej niż 51 euro.

Jeśli spełniamy powyższe kryteria, mamy obowiązek złożyć zeznanie podatkowe do Belastingdienst, czyli holenderskiego urzędu skarbowego. Dla osób niezameldowanych w Holandii, czyli tak zwanych nierezydentów, przeznaczony jest formularz Aangifte „C”. Odpowiedni druk i wszystkie potrzebne dokumenty należy złożyć najpóźniej do 1 lipca przypadającego po przepracowanym roku podatkowym. Okres oczekiwania na zwrot podatku z Holandii wynosi zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia podatku w Holandii?

Aby skutecznie rozliczyć się z Holenderskim Urzędem Skarbowym potrzebne będą następujące dokumenty:

  • jaaropgave – jest to holenderska karta podatkowa, którą otrzymujemy od pracodawcy, a zawiera ona wszystkie niezbędne informacje dotyczące naszych dochodów i składek płaconych na podatek dochodowy,
  • zaświadczenie o dochodach z polskiego urzędu – można otrzymać je w Polskim Urzędzie Skarbowym po uprzednim złożeniu PIT 36,
  • potwierdzenie rachunku bankowego – aktualny numer konta, na które Belastingdienst ma przesłać ewentualny zwrot,
  • Numer BSN/Sofi – w przypadku rozliczenia wspólnego, również małżonka.

Nawet jeśli pracowałeś za granicą jedynie kilka miesięcy, może należeć Ci się zwrot podatku z Holandii. Rozliczenia możesz dokonać nawet do 5 lat wstecz, a my polecamy, abyś dokonał tego za pomocą naszej aplikacji do rozliczeń podatkowych z Holandii. Dzięki temu innowacyjnemu narzędziu szybko i sprawnie poradzisz sobie z wszelkimi formalnościami. W razie kłopotów zyskujesz możliwość konsultacji z doświadczonymi doradcami, którzy udzielą Ci cennych wskazówek i pomogą w uzyskaniu korzystnego zwrotu. Rozlicz się całkowicie online bez wychodzenia z domu – skontaktuj się z nami już dziś!