...

Wzrost zasiłków w Holandii w 2023 roku – wyższe świadczenia dla Polaków

autor: Maciej Wawrzyniak17 stycznia 2023
Wzrost zasiłków w Holandii w 2023 roku – wyższe świadczenia dla Polaków

W związku ze znacznym wzrostem kosztów życia spowodowanym panującym w Europie kryzysem holenderski rząd postanowił podnieść kwotę niektórych zasiłków socjalnych. Więcej pieniędzy otrzymamy między innymi z tytułu dodatku pielęgnacyjnego, dodatku mieszkaniowego czy świadczeń na dzieci. Dowiedz się, jakie zaszły zmiany, i o które zasiłki w Holandii możesz się starać.

Kindgebonden budget – dodatek na dziecko

Dodatek na dziecko Kindgebonden budget przeznaczony jest dla osób pobierających zasiłek rodzinny w Holandii i posiadających niskie dochody. Zostanie wypłacony na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia, a przynajmniej jedno z rodziców ma obywatelstwo holenderskie lub pracuje na terenie Niderlandów.

Aby móc otrzymać dodatek do rodzinnego z Holandii, Twój majątek nie może w 2023 roku przekroczyć 127 582 € lub 161 329 € wspólnie z partnerem.

Limit zarobków wynosi natomiast obecnie 70 000 € brutto w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko oraz 99 000 € w sytuacji, gdy posiadamy partnera.

Ogólny budżet przeznaczony na zasiłek na dzieci został znacznie zwiększony wraz z początkiem 2023 roku, co oznacza, że większość osób otrzyma wyższe świadczenie niż w roku poprzednim. Największych podwyżek mogą spodziewać się osoby wychowujące dzieci w wieku od 12 do 18 lat, ponieważ holenderski urząd zakłada, że utrzymanie uczniów szkół średnich, będzie kosztować najwięcej.

Ile wynosi zasiłek na dziecko w Holandii? Z tytułu Kinderbijslag otrzymasz w 2023 roku 269,76 € na dzieci od 0 do 5 do 6 lat, 327,56 €, na dzieci w wieku od 6 do 11 lat oraz 385,37 €, jeżeli wychowujesz starsze pociechy, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia. Kwota w przypadku dodatku Kindgebonden budget nie jest natomiast stała i uzależniona będzie bezpośrednio od dochodów osoby starającej się o świadczenie.

Z reguły nie trzeba specjalnie starać się o Kindgebonden budget, ponieważ przyznawany jest on automatycznie wszystkim osobom uprawnionym, które pobierają już rodzinne z Holandii. Jeżeli jednak nie otrzymasz dodatku, a uważasz, że Ci się on należy – możesz ubiegać się o niego, składając specjalny formularz.

Kinderopvangtoeslag – zasiłek opiekuńczy

Zostańmy jeszcze na chwilę przy najmłodszych dzieciach – wzrośnie bowiem także Kinderopvangtoeslag, czyli dotacja na dziecko w przedszkolu dla osób pracujących w Holandii. Stawki w 2023 roku są znacznie korzystniejsze i pozwolą jeszcze lepiej pokryć koszty związane z opieką nad dzieckiem przez specjalnie przeznaczone do tego placówki.

Wysokość dodatku wyliczana jest na podstawie zarobkówczasu pracy, oraz stawki godzinowej pobieranej przez placówkę. Zostaje pokryta wyłącznie część kosztów i ustalone zostały maksymalne kwoty, od jakich wyliczane jest świadczenie. W 2023 roku obowiązują następujące limity:

  • 9,12 € za opiekę dzienną w placówce opiekuńczo-wychowawczej (w 2022 było 8,50 €),
  • 7,85 € za opiekę pozaszkolną w placówce opiekuńczo-wychowawczej (20227,31 €),
  • 6,85 € za opiekę dzienną lub świetlicową z opiekunem (w 2022 roku było 6,52 €).

Tak więc w przypadku, gdy płacić za żłobek będziemy 10 € za godzinę, to do wyliczenia wysokości zasiłku opiekuńczego posłuży kwota 7,85 € – pozostałe 1,15 € nie będzie miało znaczenia.

Huurtoeslag – dodatek mieszkaniowy

O dodatek do czynszu mogą starać się osoby, które ukończyły 18 lat, są obywatelami Unii Europejskiej oraz posiadają zameldowanie w urzędzie gminy. Przeznaczony jest dla wynajmujących całe mieszkanie – należy przedstawić umowę wynajmu oraz zaświadczenie o regularnym opłacaniu czynszu.

W 2023 roku Huurtoeslag przysługiwać będzie osobom, których miesięczna opłata za czynsz nie przekracza 808,06 €. W zeszłym roku limit ten ustawiony był na wysokości 763,47 € – oznacza to, że pula podatników, którzy mogą starać się o to świadczenie, znacznie się zwiększyła.

Huurtoeslag wypłacany jest raz w miesiącu. Dokładna kwota dodatku mieszkaniowego zależeć będzie od dochodów oraz wysokości płaconego czynszu przez osobę składającą wniosek. Im większa będzie różnica pomiędzy zarobkami a opłatami na mieszkanie, tym wyższe będzie przysługiwać świadczenie. Brane będą pod uwagę także inne czynniki dodatkowe – w przypadku osób poniżej 23 roku życia limit czynszu zostaje zmniejszony. Jeżeli interesuje Cię, ile możesz uzyskać pieniędzy, możesz dokonać odpowiednich obliczeń na stronie Belastingdienst.

Zorgtoeslag – dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego

Od 1 stycznia 2023 roku większa liczba osób skorzysta także z dofinansowania do ubezpieczenia w Holandii. Tutaj również znacznie podniesiono limit dochodów – osobie samotnej przyznany zostanie, jeśli jej dochód nie przekracza 38 520 € rocznie (w 2022 roku było to 31 998 € rocznie). Jeżeli zaś posiadamy małżonka lub innego partnera zasiłkowego to wspólne dochody nie mogą być wyższe niż 48 224 € rocznie (w 2022 r. było to tylko 40 994 EUR rocznie).

Kto może otrzymać Zorgtoeslag? Przede wszystkim należy opłacać składki na ubezpieczenie społeczne w Holandii i mieć ukończone 18 lat. Nie można posiadać również zarobków przekraczających limitów wymienionych powyżej. Dodatkowo Twój majątek nie powinien być zbyt wysoki – w 2023 roku nie może przekroczyć 127 582 € lub 161 329 € wspólnie z partnerem.

Także w przypadku tego świadczenia socjalnego otrzymana kwota zależeć będzie od dochodu, nie ma znaczenia składka, jaką płacimy naszemu ubezpieczycielowi. Jeżeli nasze roczne zarobki nie przekraczają 25 000 €, to możemy uzyskiwać nawet 154 € miesięcznie. Wraz ze wzrostem przychodu na terenie Holandii, dofinansowanie ubezpieczenia będzie spadać.

Zasiłek w Holandii 2023 – czy musisz starać się ponownie o jego przyznanie?

Osoby, które pobierają już któreś z powyższych świadczeń, nie muszą ponownie składać dokumentów, aby otrzymać wyższe stawki. Wszystkie kwoty zostaną podniesione automatycznie, przez instytucje odpowiedzialne za ich wypłacanie. Należy jednak pamiętać, że zobowiązaniu jesteśmy informować o zmianie dochodów i sytuacji rodzinnej – może to mieć wpływ na wysokość zasiłku.

Zasiłki w Holandii 2023 – oblicz je z naszą pomocą!

Jak widzisz, tamtejszy system świadczeń socjalnych oferuje liczne zasiłki, które częściowo pokrywają wysokie koszty życia. Jest to spora pomoc w Holandii dla Polaków pracujących w tym kraju. Zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2023 roku, sprawiają, że jeszcze więcej naszych rodaków będzie mogło starać się o dodatkowe środki i zapomogi.

Korzystając z naszej aplikacji do rozliczeń podatku z Holandiiw prosty sposób oszacujesz swoją kwotę zwrotu i obliczysz czy należą Ci się świadczenia socjalne w Holandii. Wypróbuj ją już dziś i przekonaj się jak szybko i wygodnie załatwisz wszystkie formalności – Aangifte24.