Ulga abolicyjna w Holandii 2022 – jak wygląda?

autor: Maciej Wawrzyniak21 marca 2021
Ulga abolicyjna w Holandii 2021 – jak wygląda?

Pracujesz lub zamierzasz pracować na terenie Holandii? Jeżeli tak to koniecznie powinieneś zapoznać się ze zmianami związanymi z ulgą abolicyjną, które weszły w życie od 1 stycznia 2021 roku. Czym jest abolicja podatkowa? Co oznaczają zmiany w systemie rozliczania za pracę w Holandii? Tego dowiesz się w dzisiejszym wpisie – zapraszamy.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Holandią – dwa systemy rozliczenia

Przed wyjaśnieniem pojęcia abolicji podatkowej, a także likwidacji ulgi abolicyjnej w Holandii, warto zapoznać się z obowiązującymi sposobami rozliczania dochodów przez osoby pracujące za granicą, będące jednocześnie rezydentami podatkowymi w Polsce.

Obecnie w polskich przepisach obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Holandią, a także innymi zagranicznymi krajami. Jest to rozwiązanie, które pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania osiąganych dochodów za pomocą dwóch metod: wyłączenia z progresją lub proporcjonalnego odliczenia.

Metoda wyłączenia z progresją

Pierwszym sposobem rozliczania, które umożliwia uniknąć zapłacenia podwójnego podatku, jest metoda wyłączenia z progresją. Holandia jednak nie jest krajem, z którym Polska zawarła umowę przewidującą wykorzystanie tego systemu. Rozwiązanie to funkcjonuje m.in. z Belgią, Czechami, Danią, Francją czy Niemcami.

Metoda wyłączenia z progresją polega na zniesieniu obowiązku płacenia podatku za dochody uzyskane za granicą. Ich wysokość brana jest pod uwagę jedynie do ustalenia stawki podatkowej od pozostałych dochodów, które podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Dla przykładu – jeżeli w danym roku podatkowym uzyskałeś dochód na poziomie 40 tysięcy zł w Polsce oraz kolejne w przeliczeniu na 50 tysięcy zł, to oznacza, że przekroczyłeś drugi próg podatkowy (85 528 zł). Ta sytuacja oznacza, że musisz zapłacić podatek w wysokości 32% od kwoty 40 tysięcy złotych – w tym wypadku dochód zagraniczny nie podlega opodatkowaniu.

Metoda proporcjonalnego odliczenia

Metoda proporcjonalnego odliczenia z Holandią jest aktualnie stosowana dla osób, które są zatrudnione na terenie tego kraju. Mówi ona o obowiązku zapłacenia podatku od osiąganych dochodów za granicą również Polsce – przy jednoczesnym odliczeniu podatku, który został zapłacony w państwie, w którym pracował podatnik – w tym przypadku w Holandii.

I właśnie do tego systemu obowiązywała dotychczas abolicja podatkowa w Holandii, która zmniejszała różnice pomiędzy rozliczaniem za pomocą metody proporcjonalnego odliczenia. Od 1 stycznia 2021 roku ulga abolicyjna została jednak zniesiona przez Ministerstwo Finansów.

Ulga abolicyjna (abolicja podatkowa) – czym jest?

Ulga abolicyjna to wyrównanie niekorzyści, które mogłyby wyniknąć przez zastosowanie metody odliczenia proporcjonalnego w porównaniu do metody wyłączenia z progresji dla tych samych dochodów. Abolicja podatkowa sprawiała, że zarówno dla pierwszego, jak i drugiego systemu ostateczna wysokość podatku była taka sama.

Zniesiona ulga abolicyjna – Holandia

Jak już zostało wspomniane wcześniej – od 1 stycznia 2021 Polacy, którzy pracują na terenie Holandii, nie mogą skorzystać z ulgi abolicyjnej.

Jak wyglądają dochody tylko z Holandii a ulga abolicyjna? Według nowych przepisów w przypadku, gdy polski rezydent podejmie pracę na terenie tego kraju i wszystkie jego dochody będą pochodziły z Holandii, będzie on zobowiązany do zapłacenia podatku jedynie w tym kraju – w takim wypadku nie obowiązuje go rozliczenie z polskim Urzędem Skarbowym.

Zniesienie ulgi abolicyjnej – dla kogo okaże się niekorzystne?

Nowy projekt Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi o tym, że odliczenie nie może być wyższe, niż wysokość kwoty pomniejszającej podatek, o której mowa jest w art. 27 ust. 1a pkt 1. Oznacza to, że ulga abolicyjna będzie stosowana maksymalnie do kwoty 1360 zł. Co ważne jednak – wielu Polaków pracujących w Holandii odprowadza na tyle wysoki procent swoich dochodów, że zniesienie ulgi abolicyjnej nie zobliguje ich do dopłaty do PIT w Polsce.

Kto więc to odczuje najbardziej? Zniesienie ulgi abolicyjnej w Holandii uderzy najmocniej w osoby pracujące na terenie tego kraju, które jednocześnie pozostaną polskimi rezydentami podatkowymi.

Najwięcej w tym wypadku mogą stracić osoby, które np. wyjeżdżają na prace sezonowe, zarabiając pieniądze tym samym w ciągu roku w obu państwach. Jest to niekorzystne z tego względu, że w takim wypadku dochody są opodatkowane na różnych progach podatkowych, co może przełożyć się na konieczność dopłaty różnicy pomiędzy obowiązującym podatkiem w Polsce, a w Holandii.

Potrzebujesz pomocy w rozliczeniu podatku z Holandii? Skorzystaj z naszej aplikacji Aangifte!