Ubezpieczenie w Holandii - ile wynosi

Czy musisz płacić ubezpieczenie w Holandii?
Ubezpieczenie społeczne w Holandii płacone jest wraz z zaliczką na podatek. Pracodawca potrąca z Twojej pensji zaliczkę na podatek dochodowy (inkomstenbelasting) jak również na ubezpieczenie ( premie volksverzekeringen).

W kwocie ubezpieczenia uwzględnione są:
Algemene Ouderdomswet (AOW)
Algemene nabestaandenwet (Anw)
Wet langdurige zorg (Wlz)

Wszystkie te składki dają łączną sumą, która stanowi większość potrąconego podatku z Twojej pensji.
Premie volksverzekeringen w Holandii to średnio 28 % Twojej pensji. Sporo prawda?
Zobacz tabelę przedstawiającą wysokość potrącenia dla roku 2018,2019 i 2020.


Urząd nie naliczy Ci ubezpieczenia dla dochodów powyżej ok. 34 000 EUR to oznacza, że zapłacisz ubezpieczenie tylko do 34 000 EUR.
Kwota potrącenia zależy również od Twojego okresu pracy w Holandii. Jeśli pracowałeś tymczasowo, np. tylko pół roku, wówczas Twoja ulga podatkowa Heffingskorting przeliczana jest wedle ilości dni ubezpieczenia, a z kolei podstawa opodatkowania zmienia się w zależności od przepracowanego okresu. Jeśli masz decyzję podatkową z urzędu to zwróć uwagę, że na drugiej stronie widnieje okres podlegania pod ubezpieczenie społeczne. To bardzo ważne i kluczowe dla poprawności wyliczeń.

Osoby delegowane nie muszą płacić ubezpieczenia

Jeśli jesteś pracownikiem delegowanym do Holandii i pracujesz na zasadach ubezpieczenia w Polsce to najczęściej jesteś zwolniony z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie w Holandii. Łatwo stwierdzić ten fakt np. po wysokości zaliczki na podatek, gdzie osoba delegowana ma potrącany sporo niższy podatek z pensji ponieważ nie musi uwzględniać w tym premie volksverzekeringen.
Aby otrzymać formalne zwolnienie należy złożyć deklarację podatkową i określić w niej, że wnioskuje się o zwolnienie ze składek dla otrzymanego dochodu. Dla potwierdzenia należy mieć druk A1 wydany przez polski urząd jako dowód podlegania pod ubezpieczenie w innym kraju niż Holandia. Nie musisz wysyłać do urzędu druku A1 wraz z rozliczeniem ponieważ urząd posiada informacje od Twojego pracodawcy dot. zwolnienia. Jednak czasami urząd prosi o dodatkową dokumentację - najczęściej, gdy Twój pracodawca nie dokonał zgłoszenia w urzędzie.
Po złożonej deklaracji podatkowej otrzymasz decyzję Aanslag, na której kwota potrącenia ubezpieczenia wyniesie 0. Wtedy oznacza to, że urząd formalnie zaakceptował zwolnienie z ubezpieczenia w Twojej deklaracji podatkowej.