Ubezpieczenie w Holandii - ile wynosi

autor: Maciej Wawrzyniak15 października 2020
Podatek drogowy w Holandii

Czy musisz płacić ubezpieczenie w Holandii?

Ubezpieczenie społeczne w Holandii płacone jest wraz z zaliczką na podatek. Pracodawca potrąca z Twojej pensji zaliczkę na podatek dochodowy (inkomstenbelasting) jak również na ubezpieczenie ( premie volksverzekeringen).

W kwocie ubezpieczenia uwzględnione są:

  • Algemene Ouderdomswet (AOW)
  • Algemene nabestaandenwet (Anw)
  • Wet langdurige zorg (Wlz)

Wszystkie te składki dają łączną sumą, która stanowi większość potrąconego podatku z Twojej pensji.
Premie volksverzekeringen w Holandii to średnio 28 % Twojej pensji. Tak wysoka stawka wpłynie ostatecznie na wysokość Twojego zwrotu podatku z Holandii. Sporo prawda?

 

Zobacz tabelę przedstawiającą wysokość potrącenia dla roku 2018,2019 i 2020.

premie screen
Urząd nie naliczy Ci ubezpieczenia dla dochodów powyżej ok. 34 000 EUR to oznacza, że zapłacisz ubezpieczenie tylko do 34 000 EUR.
Kwota potrącenia zależy również od Twojego okresu pracy w Holandii. Jeśli pracowałeś tymczasowo, np. tylko pół roku, wówczas Twoja ulga podatkowa Heffingskorting przeliczana jest wedle ilości dni ubezpieczenia, a z kolei podstawa opodatkowania zmienia się w zależności od przepracowanego okresu. Jeśli masz decyzję podatkową z urzędu to zwróć uwagę, że na drugiej stronie widnieje okres podlegania pod ubezpieczenie społeczne. To bardzo ważne i kluczowe dla poprawności wyliczeń.

tresc decyzji

Osoby delegowane nie muszą płacić ubezpieczenia

Jeśli jesteś pracownikiem delegowanym do Holandii i pracujesz na zasadach ubezpieczenia w Polsce, to najczęściej jesteś zwolniony z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie w Holandii. Łatwo stwierdzić ten fakt np. po wysokości zaliczki na podatek, gdzie osoba delegowana ma potrącany sporo niższy podatek z pensji, ponieważ nie musi uwzględniać w tym premie volksverzekeringen.

Aby otrzymać formalne zwolnienie, należy złożyć deklarację podatkową i określić w niej, że wnioskuje się o zwolnienie ze składek dla otrzymanego dochodu. Dla potwierdzenia należy mieć druk A1 wydany przez polski urząd jako dowód podlegania pod ubezpieczenie w innym kraju niż Holandia. Nie musisz wysyłać do urzędu druku A1 wraz z rozliczeniem, ponieważ urząd posiada informacje od Twojego pracodawcy dot. zwolnienia. Jednak czasami urząd prosi o dodatkową dokumentację – najczęściej, gdy Twój pracodawca nie dokonał zgłoszenia w urzędzie.
Po złożonej deklaracji podatkowej otrzymasz decyzję Aanslag, na której kwota potrącenia ubezpieczenia wyniesie 0. Wtedy oznacza to, że urząd formalnie zaakceptował zwolnienie z ubezpieczenia w Twoim rozliczeniu podatku z Holandii.