Ubezpieczenie w Holandii - premie volksverzekeringen

autor: Maciej Wawrzyniak13 lutego 2023
Podatek drogowy w Holandii

Premie volksverzekeringen to wszystkie składki opłacane na ubezpieczenie społeczne w Holandii, pobierane z miesięcznego wynagrodzenia. Są obowiązkowe dla osób posiadających stałe miejsce zamieszkania na terenie Niderlandów oraz nierezydentów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Dotyczą więc Polaków wyjeżdżających do pracy za granicą, dlatego warto lepiej przyjrzeć się, jak funkcjonują – zapraszamy.

Czy musisz płacić ubezpieczenie w Holandii?

Ubezpieczenie społeczne w Holandii płacone jest wraz z zaliczką na podatek. Pracodawca potrąca z Twojej pensji zaliczkę na podatek dochodowy (inkomstenbelasting), jak również na ubezpieczenie (premie volksverzekeringen).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązkowe ubezpieczenie obejmuje wszystkie osoby zamieszkujące legalnie w Holandii lub pracujące w tym kraju i opłacające składki na podatek dochodowy od wynagrodzenia.

W kwocie ubezpieczenia uwzględnione są:

  • Algemene Ouderdomswet (AOW),
  • Algemene nabestaandenwet (Anw),
  • Wet langdurige zorg (Wlz).

Wszystkie te składki dają łączną sumę, która stanowi większość potrąconego podatku z Twojej pensji. Premie volksverzekeringen w Holandii to średnio 28% Twojej pensji. Tak wysoka stawka wpłynie ostatecznie na wysokość Twojego zwrotu podatku z Holandii. Sporo prawda?

 

Ile wynoszą stawki na ubezpieczenie w Holandii?

W 2023 r. składki na ubezpieczenie społeczne wyniosą: 17,90% AOW, 0,10% Anw i 9,65% Wlz. Kwotę należną do zapłaty oblicza się wyłącznie na podstawie dochodu nieprzekraczającego 37 149 euro. Składki na ubezpieczenie społeczne do zapłacenia w 2023 r. mogą osiągnąć maksymalnie 10 271 euro.

Zobacz tabelę przedstawiającą wysokość potrącenia dla roku 2023,2022 i 2021

W poniższej tabeli przedstawione zostały stawki składek na ubezpieczenie społeczne obowiązujące w latach od 2021 do 2023 włącznie. Można się z niej dowiedzieć jakie maksymalne kwoty pobierane są z tego tytułu od wynagrodzenia. Ostateczna suma zależeć będzie jednak od dochodu podatnika. Ta tabela ma zastosowanie w przypadku osób, które nie osiągnęły w danym roku wieku emerytalnego.

skladki uvezpieczenie holandia

Kwota potrącenia zależy również od Twojego okresu pracy w Holandii. Jeśli pracowałeś tymczasowo, np. tylko pół roku, wówczas Twoja ulga podatkowa Heffingskorting przeliczana jest wedle ilości dni ubezpieczenia, a z kolei podstawa opodatkowania zmienia się w zależności od przepracowanego okresu. Jeśli masz decyzję podatkową z urzędu, to zwróć uwagę, że na drugiej stronie widnieje okres podlegania pod ubezpieczenie społeczne. To bardzo ważne i kluczowe dla poprawności wyliczeń.

tresc decyzji 570x133 1

Jak sprawdzić, czy jestem ubezpieczony w Holandii?

W serwisie "Moje SVB" znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące swojego ubezpieczenia. Szukaj danych w zakładce „Stan aktualny” (Statusoverzicht). Do swojego konta możesz zalogować się przy pomocy identyfikatora DigiD. Jeżeli go nie posiadasz, zastąp go innym elektronicznym dokumentem identyfikacji uznawanym na poziomie europejskim.

Niezapłacone ubezpieczenie w Holandii znajduje się w zakładce „Wykaz zadłużenia” (Schuldenoverzicht) wraz z kwotą, którą należy spłacić.

Mieszkanie poza Holandią a ubezpieczenie społeczne

Nie zawsze musisz mieszkać na terenie Niderlandów, aby zaistniał obowiązek opłacania składek. Podlegasz pod holenderskie ubezpieczenie w przypadku, jeżeli:

  • posiadasz zatrudnienie w tym kraju i płacisz podatki i składki (nie posiadasz zaświadczenia o delegowaniu wydanego poza Holandią),
  • prowadzisz w Holandii działalność gospodarczą i osiągasz legalnie opodatkowane dochody,
  • pracujesz w holenderskiej ambasadzie lub w konsulacie, lub innej holenderskiej instytucji państwowej znajdującej się poza granicami tego kraju,
  • przebywasz poza Holandią w ramach studiów i nie osiągasz dochodów.

Ubezpieczenie w Holandii – osoby delegowane nie muszą płacić składek

Jeśli jesteś pracownikiem delegowanym do Holandii i pracujesz na zasadach ubezpieczenia w Polsce, to najczęściej jesteś zwolniony z obowiązku płacenia ubezpieczenia w Holandii. Łatwo stwierdzić ten fakt np. po wysokości zaliczki na podatek, gdzie osoba delegowana ma potrącany sporo niższy podatek z pensji, ponieważ nie musi uwzględniać w tym premie volksverzekeringen.

Aby otrzymać formalne zwolnienie, należy złożyć deklarację podatkową i określić w niej, że wnioskuje się o zwolnienie ze składek dla otrzymanego dochodu. Dla potwierdzenia należy mieć druk A1 wydany przez polski urząd jako dowód podlegania pod ubezpieczenie w innym kraju niż Holandia. Nie musisz wysyłać do urzędu druku A1 wraz z rozliczeniem, ponieważ urząd posiada informacje od Twojego pracodawcy dot. zwolnienia. Jednak czasami urząd prosi o dodatkową dokumentację – najczęściej, gdy Twój pracodawca nie dokonał zgłoszenia w urzędzie.

Po złożonej deklaracji podatkowej otrzymasz decyzję Aanslag, na której kwota potrącenia ubezpieczenia wyniesie 0. Wtedy oznacza to, że urząd formalnie zaakceptował zwolnienie z ubezpieczenia w Twoim rozliczeniu podatku z Holandii.