...
iStock 1072206958 1

Prim volksverzekeringen nedir?

Volksverzekeringen primleri, Hollanda'da işveren tarafından aylık maaş üzerinden ödenen sosyal sigorta primleridir. Sigortanın ödenmesi, Hollanda'da yasal olarak ikamet eden kişiler ve ayrıca gelir vergisine tabi olmayanlar için zorunludur. İkinci grup, örneğin, vergi mükellefi statüsüne sahip olmayan Hollanda'da çalışmaya giden Polonyalıları içerir.