iStock 1072206958 1

Ingehouden Loonheffing nedir?

Ingehouden Loonheffing, gelir vergisi ve sosyal güvenlik için yapılan avans ödemelerinin toplamıdır. Bunlar işveren tarafından sözleşme süresi boyunca maaşımızdan kesilir. Aynı zamanda anlaşma süresince kazanabileceğimiz maksimum miktarı da belirler. Ingehouden Loonheffing'i tanımlamak için loonbelasting/premie volksverzekeringen veya loonheffing gibi terimler de kullanılmaktadır.