Sprzeciw wobec decyzji podatkowej w Holandii – jak należy postępować?

autor: Maciej Wawrzyniak13 lutego 2023
Sprzeciw wobec rozliczenia podatkowego w Holandii – jak należy postępować?

 

Otrzymałeś wstępną decyzję podatkową, na której widnieje inny zwrot podatku, niż zakładałeś? Musisz dopłacić do podatku, a kompletnie się z tym nie zgadzasz? Masz możliwość odwołania się od decyzji urzędu. Sprawdź, kiedy należy to zrobić i ile trwa procedura ponownego rozpatrzenia deklaracji podatkowej.

Decyzja podatkowa z Belastingdienst – czy warto się odwoływać?

Jeśli otrzymamy wezwanie do zapłaty spowodowane błędnym wnioskowaniem o ulgę podatkową, której warunków nie spełnialiśmy, nie ma sensu składać odwołania, ponieważ nic to nie zmieni.

Jeżeli rzeczywiście posiadasz podstawy, aby sądzić, że zostałeś nieprawidłowo potraktowany i któraś z ulg została Ci niesłusznie naliczoną, lub nie został przyznany Ci warunek 90%, to masz prawo wysłać pismo do urzędu, w którym będziesz domagać się ponownego rozpatrzenia rozliczenia.

Pismo ze sprzeciwem dotyczącym decyzji urzędu powinno zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres,
 • numer identyfikacji podatkowej (BSN),
 • okres rozliczeniowy, którego dotyczy wniesiony sprzeciw,
 • kwotę z rozliczenia podatkowego, które jest obiektem skargi,
 • powód, dla którego się sprzeciwiasz, wraz z wyjaśnieniami,
 • aktualną datę,
 • osobisty podpis.

Pomimo że nie ma takiego obowiązku, warto do pisma dołączyć swój numer telefonu i adres e-mail. Zapewni to lepszy kontakt z urzędem i da pracownikom tej placówki lepsze możliwości udzielenia wyjaśnień, a nam uargumentowanie sprawy. Nie ma pewności, że takie otrzymamy, ale w ten sposób możemy utrzymywać z urzędem lepszy kontakt.

Sprzeciw wobec decyzji podatkowej – najczęściej spotykane błędy w rozliczeniu

Zanim zdecydujemy się na złożenie pisma z odwołaniem się od decyzji urzędu, warto dokładnie przeanalizować całe zeznanie i znaleźć konkretny błąd, przez który ostateczna kwota zwrotu podatku się nie zgadza. Powinniśmy podjąć działania, wyłącznie w przypadku, kiedy mamy pewność, że doszło do pomyłki. W ten sposób zaoszczędzimy zarówno nasz czas, jak i urzędników.

Każde odwołanie powinno zostać poparte dokumentami, które stanowić będą podstawę odwołania i potwierdzą, że decyzja urzędu rzeczywiście nie była poprawna. Błędy dotyczą przeróżnych elementów rozliczenia – suma zwrotu podatku z Holandii nie będzie się zgadzać, głównie w przypadku, jeżeli nie zostaną naliczone dostępne ulgi, dlatego najczęściej przedmiotem odwołania podatkowego jest:

 • brak uwzględnienia ulgi z tytułu rozliczenia z partnerem fiskalnym,
 • błędnie naliczona ulga arbeidskorting,
 • błędnie obliczona ulga combinatiekorting,
 • nieuwzględnienie warunku 90% podczas obliczania ulgi heffingskorting,
 • nieprawidłowo obliczony okres ubezpieczenia w Holandii tzw. Periode Premieplicht.

Kiedy należy sprzeciwiać się decyzji podatkowej?

Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją urzędu, musisz wysłać odpowiednie pismo w ciągu 6 tygodni od jej wystawienia.

W przypadku dotrzymania tego terminu urząd ma także 6 tygodni na rozpatrzenie wniosku. W bardziej skomplikowanych przypadkach może ten czas wydłużyć, informując o tym wcześniej osobę składającą odwołanie. Maksymalnie mogą być to jednak kolejne 6 tygodni – oznacza to, że Belastingdienst ma maksymalnie 12 tygodni na podjęcie decyzji po otrzymaniu sprzeciwu.

Status swojego sprzeciwu wobec podatku dochodowego możesz sprawdzić za pomocą swojego identyfikatora DigiD.

Sprzeciw wobec kary podatkowej

W odwrotnej sytuacji, kiedy to urząd uzna, że, że nie masz prawa do którejś z ulg podatkowych, nastąpi korekta zeznania i wydanie nowej, ostatecznej oceny. Zostanie również wysłany list, w którym zostaniemy poinformowani o konieczności zwrócenia nienależnie wypłaconej kwoty zwrotu podatku wraz z odsetkami. (teoretycznie Belastingdienst może to zrobić do 5  lat od złożenia deklaracji).

W takiej sytuacji, nawet jeżeli nie zgadzamy się z decyzją o odebraniu zwrotu, najlepiej jak najszybciej dokonać wpłaty i dopiero wtedy wysłać odwołanie. Dlaczego najlepiej zapłacić od razu? Przez cały czas rozpatrywania sprawy odsetki by rosły – w razie, gdyby nasz sprzeciw nie powiódł się, kwota do zapłaty byłaby już znacznie wyższa.

Sprzeciw wobec podatku dochodowego – zwrot kosztów

Jeżeli procedura odwoławcza wiązała się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, możesz starać się o ich zwrot. Takie żądanie można dołączyć do sprzeciwu lub wysłać w innym piśmie. Możesz otrzymać zwrot następujących kosztów:

 • pomoc prawna świadczona przez doradcę podatkowego lub księgowego,
 • świadka, biegłego lub tłumacza,
 • podróży lub pobytu w Holandii,
 • pozyskania niektórych dokumentów,
 • dochodu utraconego z powodu konieczności stawienia się w urzędzie lub na rozprawie.

Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją urzędu skarbowego, to nie powinniśmy zwlekać, aby wnieść sprzeciw do organu podatkowego i walczyć o należne nam pieniądze. Zdarzają się różne sytuacje, a błędy mogą zdarzyć się każdemu – jeżeli jesteśmy przekonani, że podjęta decyzja była niesłuszna, warto walczyć o swoje prawa.

Skorzystaj z aplikacji do rozliczania podatku z Holandii Aangifte – to nieoceniona pomoc w uzyskaniu zwrotu podatku z tego kraju. Korzystając z naszego narzędzia, unikniesz błędów i konieczności wysyłania pism i korekt do urzędu. Z pomocą doświadczonych doradców podatkowych załatwisz wszelkie formalności z urzędem szybko i wygodnie.