...

Na jaki socjal w Holandii możesz liczyć? Poznaj świadczenia dostępne w tym kraju!

autor: Maciej Wawrzyniak22 października 2021
Socjal w Holandii – na jakie wsparcie możesz liczyć?

 

Jednym z elementów, na jakie zwracamy uwagę podczas szukania pracy za granicą, są dostępne w danym kraju świadczenia socjalne. Jest to szansa na uzyskanie dodatkowych pieniędzy od państwa, co często stanowi sporą motywację do zmiany miejsca zamieszkania. W Holandii takie wsparcie może dotyczyć bezpośrednio osoby zatrudnionej, jak również współmałżonka oraz dzieci. W tym wpisie postaramy się pokrótce omówić najpopularniejsze świadczenia, z których skorzystać mogą Polacy w kraju słynącym z tulipanów i wiatraków.

Kinderbijslag – zasiłek rodzinny na dziecko

Jednym z najpopularniejszych świadczeń socjalnych jest możliwość uzyskania zasiłku Kinderbijslag, czyli zasiłku rodzinnego w Holandii. Powstał on w celu wsparcia rodziców, zapewniając częściowe pokrycie kosztów związanych z wychowaniem i edukacją dziecka. Przyznawany jest na każde dziecko, które nie nie ukończyło jeszcze 18. roku życia.

Jakie warunki musisz spełniać, aby starać się o socjal w Holandii na dziecko? Przede wszystkim należy posiadać meldunek oraz legalne zatrudnienie w tym kraju. Wysokość dochodów nie ma w tym wypadku znaczenia, wystarczy, że regularnie opłacasz składki na ubezpieczenie społeczne pobierane z Twojego wynagrodzenia.

Nie ma również wymogu, aby rodzic i dziecko zamieszkiwali pod jednym adresem. Jest więc możliwość uzyskania zasiłku w przypadku gdy dziecko mieszka w Polsce. W takim wypadku należy potwierdzić jednak, że pieniądze trafiają do niego, a nie są wykorzystywane do naszych osobistych celów – posłużą temu kopie przelewów bankowych.

Ile wynosi socjal w Holandii? W zależności od wieku dziecka przysługuje inna kwota świadczenia. Kwoty zasiłku wypłacane są co kwartał i wynoszą:

  • dziecko do 5 lat – 268,76 euro,
  • od 6 do 11 lat – 327,56 euro,
  • od 12 do 17 lat – 385,37 euro.

Kindgebonden Budget

Pobierając Kinderbijslag, masz szansę na dodatkowe świadczenie na dziecko. Kindgebonden Budget przeznaczony jest dla rodziców o niskim standardzie życiowym, których łączne dochody nie przekraczają rocznej kwoty ok. 49 000 €. Ostatecznie o tym, czy kwalifikujemy się do przyznania dodatku, decyduje Belastingdienst, czyli Holenderski Urząd Skarbowy.

Zorgtoeslag – dofinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego

Jeżeli Twoje dochody w Holandii nie przekraczają rocznie 38 520 EUR, możesz liczyć na dodatkową wypłatę z urzędu w postaci dofinansowania do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli w odpowiednim terminie złożysz wniosek do Holenderskiego Urzędu Skarbowego to w zależności od dochodów, masz szansę na zdecydowanie wyższy zwrot podatku – średnio kwota ta jest wyższa nawet o 780 EUR

Wniosek o dofinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii możesz złożyć do 31 sierpnia następującego po przepracowanym roku. Dla przykładu: jeśli pracowałeś Holandii w 2022 roku, to ostatnim dniem na złożenie wniosku będzie 31 sierpnia 2023 roku.

Jeżeli posiadasz osobisty kod DigiD i miejscem Twojego stałego meldunku jest Holandia, możesz złożyć wniosek o Zorgtoeslag za pomocą swojego profilu na stronie rządowej.

WW-uitkering – zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych to przyznawana na określony czas zapomoga, która ma stanowić tymczasowy dochód w przypadku utraty pracy. Należy się każdej osobie w Holandii, która nie z własnej winy utraciła zatrudnienie, a ma przepracowane przynajmniej 26 z ostatnich 36 miesięcy. Okres przyznania zasiłku zależny będzie od przepracowanych lat, a jego wysokość obliczona będzie przez urząd na podstawie ostatnich zarobków pracownika. Pierwsze 3 miesiące wynosić on będzie 75% stawki dziennej (średnia zarobków z ostatnich 12 miesięcy), w kolejnych będzie to już tylko 70% tej stawki.

Należy pamiętać, że podczas pobierania zasiłku WW-uitkering jesteśmy zobowiązani do aktywnego szukania pracy i składania regularnych zeznań z naszych dochodów w urzędzie pracy.

Jak załatwić socjal w Holandii w przypadku utraty pracy? Wniosek o zasiłek złożyć można za pomocą spersonalizowanego kodu DigiD na stronie UWV, czyli instytucji, która zajmuje się większością świadczeń socjalnych w Holandii.

Bijstand – świadczenie socjalne dla osób w trudnej sytuacji

Jeżeli po upływie okresu, na jaki został Ci przyznany zasiłek dla bezrobotnych i pomimo aktywnego poszukiwania wciąż nie udało Ci się zdobyć zatrudnienia i poprawić swojej sytuacji materialnej, urząd może przyznać Ci zasiłek socjalny Bijstandsuitkering.

Wysokość takiej zapomogi jest bezpośrednio zależna od wysokości holenderskiej płacy minimalnej i kierowana jest do osób potrzebujących, które przebywająca terenie Holandii dłużej niż 3 miesiące. Każdy przypadek jest indywidualnie rozpatrywany przez urząd danej gminy i IND (urząd emigracyjny w przypadku rezydentów i nierezydentów).

Zasiłek macierzyński w Holandii

Urlop macierzyński w Holandii przysługuje każdej pracującej i pobierającej zasiłek dla bezrobotnych kobiecie. Trwa on maksymalnie 16 tygodni i musi się rozpocząć najwcześniej 6 tygodni (a najpóźniej 4 tygodnie) przed porodem. Aby otrzymać zasiłek, należy dostarczyć swojemu pracodawcy zaświadczenie od położnej o ciąży, a ten jest zobowiązany zgłosić sprawę do UWV najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem urlopu.

W przypadku ojca również istnieje możliwość uzyskania zasiłku (vadersverlof) – pozwala on na 2 dni urlopu płatnego po porodzie oraz na dodatkowe 3 dni wolnego bezpłatnie.

Jeżeli mieszkasz i pracujesz w Holandii, na pewno czeka Cię również złożenie rocznej deklaracji podatkowej. Pomoże Ci w tym nasza innowacyjna aplikacji do rozliczeń podatkowych z Holandii. Skontaktuj się z nami i skorzystaj z naszych usług, a wszystkie formalności załatwisz bez wychodzenia z domu – całkowicie online. Zapraszamy!