Rodzinne w Holandii - zasiłek rodzinny w Holandii dla polaków

autor: Maciej Wawrzyniak12 sierpnia 2020
Zasiłek rodzinny w Holandii dla Polaków
Holandii, można liczyć nie tylko na korzystne stawki wynagrodzenia, ale również na wiele cennych dodatków. Jednym z nich jest na przykład Kinderbijslag, czyli rodzinne w Holandii dla Polaków. Kto może liczyć na zasiłki rodzinne w Holandii? Ile wynosi dodatek do rodzinnego w Holandii? Kiedy wypłacają rodzinne w Holandii i jakie dokumenty są potrzebne, aby je uzyskać? W poniższym artykule znajdziesz odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące tego rodzinnego świadczenia.

Rodzinne w Holandii — kto może otrzymać

Rodzinne w Holandii (Kinderbijslag) przyznawane jest osobom pracującym w tym państwie i posiadającym dzieci. Zasiłek ten otrzymać mogą zarówno obywatele tego kraju, jak również Polacy podejmujący legalne zatrudnienie w Holandii. Czemu ma służyć rodzinne w Holandii dla Polaków?

Celem tego holenderskiego świadczenia rodzinnego jest pomoc finansowa w wychowywaniu dzieci — to znaczy częściowe pokrywanie związanych z tym kosztów. Mowa tutaj na przykład o kupowaniu ubrań, książek do nauki, zapewnieniu dzieciom wypoczynku czy dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Dodatek ten jest bardzo dużą pomocą dla rodziców i opiekunów w codziennym życiu.

Najważniejszą kwestią, o jakiej należy pamiętać w przypadku chęci ubiegania się o Kinderbijslag (dodatek rodzinny w Holandii) jest fakt, że otrzymać go mogą nie tylko rodzice biologiczni, ale także:

 • opiekunowie prawni dzieci adoptowanych,
 • rodziny zastępcze,
 • opiekunowie i rodzice pasierbów oraz innych dzieci, które wychowywane są jak własne.

Ile wynosi rodzinne w Holandii

Instytucją odpowiedzialną za przyznawanie i wypłatę rodzinnego w Holandii dla Polaków jest SVB. Jej pełna nazwa brzmi Sociale Verzekeringsbank. To ona odpowiada za gromadzenie i rozpatrywanie wszystkich holenderskich ubezpieczeń społecznych. Na kwoty jakiego rzędu można liczyć dzięki zasiłkowi rodzinnemu w Holandii?

 • Dzieci do 6 lat — 221,49 euro.
 • Dzieci od 6 do 12 lat — 268,95 euro.
 • Dzieci od 12 do 18 lat — 316,41 euro.

Należy zaznaczyć że wyżej wymienione kwoty są przyznawane za kwartał, a nie za miesiąc. Jak widać kwoty renty rodzinnej w Holandii są zróżnicowane za względu na wiek dziecka. Pieniądze — jak już wyżej wspomniano — wypłacane są kwartalnie na każde dziecko, które osoba wnioskująca o zasiłek rodzinny posiada na utrzymaniu.

Zasiłek rodzinny Holandia — jakie dokumenty

Zastanawiasz się czy masz szansę otrzymać ten rodzaj renty rodzinnej w Holandii? Do możliwości ubiegania się o zasiłek dla rodzin w Holandii będą Ci potrzebne różnego rodzaju dokumenty. Tak samo jak do uzyskania każdego innego zasiłku w tym kraju, także tutaj należy dokładnie udokumentować prawo do jego otrzymania. Poniżej przedstawiamy Ci listę niezbędnych dokumentów do otrzymania zasiłku rodzinnego w Holandii.

 • Dokument potwierdzający, że Twoje miejsce zamieszkania lub miejsce pracy znajduje się w Holandii.
 • Dokument potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne — ten druk jest konieczny w przypadku chęci otrzymania dodatku do zasiłku rodzinnego w Holandii.

Istotne jest również to, aby dziecko osoby wnioskującej o dodatek do rodzinnego w Holandii pozostawało na jej utrzymaniu.

Zasiłek rodzinny Holandia — jakie dokumenty jeszcze mogą się przydać

Powyżej przedstawione dokumenty do otrzymania zasiłku rodzinnego w Holandii to nie jedyne druki, jakie należy złożyć w urzędzie. Każdy z poniżej wymienionych dokumentów pozwala holenderskiemu urzędowi skarbowemu na szybsze podjęcie decyzji dotyczącej wysokości zasiłku rodzinnego w Holandii. Zobacz pełną listę dokumentów potrzebnych przy ubieganiu się o rodzinne w Holandii, które prawdopodobnie trzeba będzie dostarczyć do urzędu.

 • Potwierdzenia przelewów wysyłanych z Holandii na konto opiekuna dziecka w Polsce — mogą to być wyciągi z konta, drukowane potwierdzenia, dowody wpłaty. Przedstawienie takich dokumentów jest wymagane od wszystkich obcokrajowców, którzy przyjechali do Holandii do pracy i występują o zasiłek rodzinny. Potwierdzenia te mają zapobiegać sytuacjom, w których holenderski zasiłek rodzinny Kinderbijslag będzie przeznaczany na potrzeby osobiste i wydatki konsumpcyjne wnioskodawcy, a nie jako codzienna pomoc dla jego dzieci.
 • Numer SOFI osoby wnioskującej — jest to odpowiednik polskiego numeru NIP, czyli numeru identyfikacji podatkowej.
 • Adres zamieszkania — mowa tutaj o adresie wnioskodawcy, jego partnera mieszkającego w Polsce oraz dzieci, które z nim mieszkają.
 • Adres pracodawcy —SVB w Holandii będzie potrzebował również poznać adres Twojego holenderskiego pracodawcy, a także przedział czasowy, w jakim byłeś u niego zatrudniony.
 • Informacja z Ośrodków Pomocy Społecznej w Polsce — to bardzo ważny dokument; holenderskie SVB warunkuje przyznanie Kinderbijslag tym, czy w Polsce pobierane są inne świadczenia pieniężne na dzieci. Jednym z takich dodatków może być na przykład 500+. Jeżeli SVB potwierdzi, że wnioskujący o zasiłek rodzinny w Holandii pobiera inny rodzaj pomocy finansowej, może nie przyznać zasiłku rodzinnego w Holandii. Dzieje się tak, ponieważ kwota zasiłków otrzymywanych w Polsce jest znacznie wyższa niż holenderski Kinderbijslag.
 • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu — dotyczy osoby wnioskującej o Kinderbijslag oraz dzieci, na które ma zostać ono wypłacone.
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu — wystawia je holenderski pracodawca.
 • Zaświadczenie o nauce dziecka — zasiłki rodzinne w Holandii wypłacane są na dzieci uczące się (dziecko nie mogą mieć więcej niż 18 lat).
 • Inne dokumenty — na przykład akt urodzenia czy ślubu.

Oczywiście najważniejszym dokumentem, który pozwoli Ci otrzymać zasiłek rodzinny w Holandii jest odpowiednio uzupełniony wniosek. Należy go wypełnić samodzielnie lub powierzyć to zadanie doradcy podatkowemu. Jego pomoc może być nieoceniona, ponieważ pozwoli uniknąć wielu pomyłek i błędów niepotrzebnie wydłużających czas rozpatrywania przez holenderski urząd wniosku o Kinderbijslag.

Rodzinne na dziecko w Holandii — inny adres zameldowania

W przypadku załatwiania wszystkich formalności związanych z rodzinnym w Holandii może się zdarzyć taka sytuacja, że rodzic lub prawny opiekun dziecka będą mieć różny adres zameldowania. Co należy wówczas zrobić?

Holenderski SVB wychodzi z założenia, że do otrzymania odpowiedniej wysokości rodzinnego w Holandii (Kinderbijslag) konieczne jest zamieszkiwanie pod tym samym adresem. Holenderscy urzędnicy rozumieją jednak to, że z różnych powodów adresy te mogą być inne.

Gdy adres zameldowania dziecka i osoby wnioskującej o rodzinne w Holandii jest różny, to na wnioskującym spoczywa obowiązek udowodnienia, że cała wypłacona wysokość zasiłku rodzinnego w Holandii są przekazywane na dziecko. Aby to udowodnić, można przedstawić takie druki, jak na przykład potwierdzenia przelewu, pokwitowania odbioru gotówki lub imienne faktury za zakup rzeczy dla dziecka.

Dodatki rodzinne w Holandii — warto wiedzieć

Aby móc wnioskować o zasiłek rodzinny w Holandii dla Polaków należy — w pierwszej i najważniejszej kolejności — wykonywać pracę na terenie tego kraju w oparciu o umowę. Dodatkowym warunkiem otrzymania holenderskiego świadczenia rodzinnego Kinderbijslag jest regularne opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. Oczywistym jest również to, że osoba wnioskująca o Kinderbijslag musi mieszkać w Holandii.

Rodzinne w Holandii — terminy wypłat

Pomimo tego że zasiłek rodzinny w Holandii (Kinderbijslag) jest wypłacany na bieżąco, z chwilą wnioskowania można otrzymać jego wyrównanie do jednego roku wstecz. W tym wypadku decydująca będzie data złożenia wniosku o świadczenie rodzinne w Holandii. Ta reguła po raz kolejny dowodzi, że w kwestii wnioskowania o zasiłek rodzinny w Holandii warto zaufać wykwalifikowanym i doświadczonym doradcom, których bezcenna wiedza znacznie ułatwi cały proces otrzymania wyższych świadczeń rodzinnych w Holandii.

Zasiłki rodzinne w Holandii — o tym pamiętaj

Należy pamiętać o tym, że zasiłek rodzinny w Holandii nie jest przyznawany na stałe. Zawsze wtedy, gdy zmianie ulegnie sytuacja rodzinna wnioskującego, należy zgłosić ten fakt do holenderskiego SVB. Mowa tutaj szczególnie o takich sytuacjach, które mogą wpłynąć na nieuznanie wniosku o zasiłek rodzinny w Holandii i odmowę wypłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej. Będzie to na przykład przyznanie równoległego świadczenia finansowego w Polsce, zakończenie przez dziecko nauki lub zmiana sytuacji rodzinnej małżonków czy opiekunów. Za niezgłoszenie takiego faktu grozi kara pieniężna w wysokości przekraczającej dwa tysiące euro.

Zasiłek rodzinny w Holandii — otrzymaj go z naszą pomocą

Chcesz otrzymać zasiłek rodzinny w Holandii? Jeśli legalnie pracujesz w tym kraju i masz dzieci, to jak najbardziej możesz się o niego ubiegać. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci na każdym etapie wnioskowania o rodzinny zasiłek holenderski.

Nie musisz samodzielnie wypełniać żadnych formularzy, druków oraz wniosków. Wszystkim zajmiemy się za Ciebie. W branży doradztwa podatkowego dla osób pracujących za granicą działamy już od wielu lat. Naszą specjalizacją się podatki i zasiłki w Holandii. Tysiącom osób w całym kraju pomogliśmy otrzymać zwrot podatku z Holandii, jak również zasiłek rodzinny Kinderbijslag.

Skorzystaj z naszych usług — możesz być pewien, że z nami otrzymasz dodatkowe pieniądze potrzebne do wychowania Twoich dzieci, które z pewnością będą dla Ciebie dużą pomocą na co dzień. Dzięki naszej aplikacji bez problemu złożysz rozliczenie podatku z Holandii i zdobędziesz dodatkowe środki na wychowanie dziecka w postaci wysokiego zwrotu – zapraszamy!