...

Rodzinne w Holandii a 500 plus – czy można pobierać te świadczenia równocześnie?

autor: Maciej Wawrzyniak22 lutego 2022
Rodzinne w Holandii a 500 plus

Dnia 1 lipca 2019 roku doszło w Polsce do poważnych zmian na które czekało wielu Polaków. To właśnie wtedy znowelizowane zostało prawo, dzięki któremu dodatek 500+ stał się dostępny również dla rodzin z jednym dzieckiem i to bez kryterium dochodowego. W praktyce każdy, kto posiada jedno dziecko, może uzyskać co miesiąc dodatkowe 500 złotych więcej. O ile w przypadku rodziców i opiekunów mieszkających i pracujących w Polsce, sprawa wydaje się być całkiem prosta, o tyle pewne wątpliwości pojawiają się wobec tych osób, które pracują za granicą.

Zasiłek rodzinny z Holandii a 500 plus

Kto ustala prawo do uzyskania świadczenia 500 plus w Polsce? Zajmują się tym regionalne i miejskie ośrodki pomocy społecznej – MOPS lub ROPS. To do nich kieruje się wnioski o przyznanie 500 plus i one zajmują się ich rozpatrywaniem i wydawaniem decyzji. W przypadku osób, które pracują za granicą, prawo do świadczenia 500+ ustalane jest w oparciu o unijne przepisy.

Rodzinne w Holandii a 500 plus

Co mówią unijne przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego i różnych form pomocy, które są z niego wypłacane? Przypomnijmy, że rodzinne w Holandii oraz 500 plus w Polsce do tego się właśnie zaliczają. Przepisy w tym względzie są jednoznaczne – podatnik ma prawo pobierać tylko jedno świadczenie rodzinne. Tak więc nawet w przypadku, jeżeli pracujemy w Holandii, a nasze dziecko wychowuje się w Polsce – nie ma możliwości pobierania obu świadczeń równocześnie.

W Holandii wypłacany jest zasiłek rodzinny, tzw. Kinderbijslag. Jeżeli w Polsce przyjmujemy 500+, to holenderski urząd skarbowy szybciej niż później otrzyma na ten temat informację i odmówi dalszej wypłaty zasiłku rodzinnego. Wstrzymanie wypłat zasiłku rodzinnego Kinderbijslag, nie oznacza wbrew pozorom utraty prawa do niego. To bardzo ważne, ponieważ otwiera drogę do otrzymania innego zasiłku.

Od 01 stycznia 2024 roku świadczenie Kinderbijslag w Holandii ponownie wzrosło i, wynosić będzie:

  • na dzieci do lat 5 – 279,49 euro,
  • na dzieci w wieku od 6 do 11 lat – 339,38 euro,
  • na dzieci w wieku od 12 lat do 18 lat – 399,27 euro.

Podane kwoty wypłacane są kwartalnie – pierwsza część trafi do rodziców już w kwietniu 2023 roku.

Dodatek na dziecko w Holandii – Kindgebonden Budget

W Holandii oprócz rodzinnego obowiązuje także dodatkowe świadczenie w postaci Kingebonden Budget. Kto ma prawo otrzymać dodatek na dziecko w Holandii? Przeznaczony jest on dla osób, które pobierają Kinderbijslag. Mogłoby się więc wydawać, że nie będzie on przysługiwał Polakom, którzy wybrali 500+. Nie jest to jednak prawda – tak jak pisaliśmy wyżej, liczy się samo prawo do pobierania rodzinnego.

Tak więc brak wypłaty zasiłku Kinderbijslag, spowodowany otrzymywaniem świadczenia na dziecko w Polsce, nie oznacza utraty prawa do tegoż zasiłku. Można zatem wnioskować o dodatek na dziecko, jeśli otrzymujemy w kraju 500+. W tym celu musimy złożyć odpowiedni formularz do holenderskiego urzędu skarbowego Belastingdienst.

Rodzinne z Holandii a 500 plus i dodatek na dziecko

Pomimo tego, że to Belastingdienst zajmuje się rozpatrywaniem wniosków o wypłatę dodatku na dziecko, to nie zawsze on będzie się zajmował ich wypłatą. W przypadku osób, które otrzymują świadczenie 500 plus w Polsce, holenderski dodatek na dziecko będzie wypłacany przez SVB, czyli Sociale Verzekeringsbank. To ta instytucja została powołana do rozliczania świadczeń u podatników, którzy otrzymują zasiłki w innych krajach Europy.

500 a praca w Holandii – dodatek dyferencyjny

Dodatek dyferencyjny to różnica między świadczeniami otrzymywanymi w dwóch państwach – wypłacany jest wtedy, gdy kwota świadczeń w tym drugim państwie przewyższa kwotę świadczeń z państwa mającego pierwszeństwo.

Podsumujmy, co do tej pory się dowiedzieliśmy.

  1. Otrzymując 500 plus w Polsce, nie otrzymamy w Holandii zasiłku rodzinnego, mimo iż mamy do niego prawo.
  2. Otrzymując 500 plus w Polsce i mając prawo do zasiłku rodzinnego w Holandii (mimo iż nie jest nam wypłacany), możemy wnioskować o dodatek na dziecko.
  3. Jeśli suma Kinderbijslag i Kindergebonden będzie wyższa niż równowartość 500 plus, otrzymamy dodatek dyferencyjny, czyli wyrównanie do wyższej kwoty.

Ile wynosi dodatek dyferencyjny w Holandii

Na to pytanie należy odpowiadać indywidualnie, po dokładnym poznaniu każdego przypadku. Różne są bowiem progi i wartości dodatków na dzieci. Zależą one m.in. od ilości dzieci w rodzinie, wieku, a także tego, czy są wychowywane przez dwoje rodziców, czy np. samotną matkę.

Celem tego artykułu było pokazanie, że fakt uzyskania 500 plus w Polsce nie musi negatywnie wpływać na otrzymywane świadczenia. Pomimo tego, że można decydować się na tylko jedno świadczenie, nie warto rezygnować z prawa do zasiłku rodzinnego w Holandii, nawet jeśli nie będzie on wypłacany. Prawo do tego zasiłku pozwala nam bowiem wnioskować o inne świadczenia jak np. wspomniany wyżej dodatek na dziecko.

Potrzebujesz pomocy w zdobyciu świadczeń na dzieci w Holandii? Chcesz obliczyć, co będzie dla Ciebie bardziej opłacalne? Skorzystaj z naszej aplikacji do rozliczeń podatkowych z Holandii. Innowacyjne narzędzie od Aangifte24 pozwoli Ci w wygodny sposób dokonać wszystkich niezbędnych wyliczeń.