Rodzinne w Holandii a 500 plus

autor: Maciej Wawrzyniak19 listopada 2020
Podatek drogowy w Holandii

Na tę zmianę czekało wielu Polaków. Doszło do niej 1 lipca 2019 roku. To właśnie wtedy znowelizowana zostało prawo, dzięki któremu dodatek 500+ stał się dostępny również dla rodzin z jednym dzieckiem i to bez kryterium dochodowego. W praktyce, każdy kto posiada jedno dziecko, może uzyskać comiesiąc dodatkowe 500 złotych więcej. O ile w przypadku rodziców i opiekunów mieszkających i pracujących w Polsce, sprawa wydaje się być całkiem prosta, o tyle pewne wątpliwości pojawiają się wobec tych osób, które pracują za granicą.

Zasiłek rodzinny z Holandii a 500 plus

Kto ustala prawo do uzyskania świadczenia 500 plus w Polsce? Zajmują się tym regionalne i miejskie ośrodki pomocy społecznej – MOPS lub ROPS. To do nich kieruje się wnioski o przyznanie 500 plus i one zajmują się ich rozpatrywaniem i wydawaniem decyzji. W przypadku osób, które pracują za granicą, prawo do świadczenia 500+ ustalane jest w oparciu o unijne przepisy.

Rodzinne w Holandii a 500 plus

Co mówią unijne przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego i różnych form pomocy, które są z niego wypłacane? Przypomnijmy że rodzinne w Holandii oraz 500 plus w Polsce do tego się właśnie zaliczają. Przepisy w tym względzie są jednoznaczne. Podatnik ma prawo uzyskać tylko jedno prawo do otrzymywania świadczenia rodzinnego lub 500+. W Holandii wypłacany jest zasiłek rodzinny, tzw.  Kinderbijslag. Jeżeli w Polsce przyjmujemy 500+, to holenderski urząd skarbowy szybciej niż później otrzyma na ten temat informację i odmówi dalszej wypłaty zasiłku rodzinnego. Wstrzymanie wypłat zasiłku rodzinnego Kinderbijslag, nie oznacza wbrew pozorom utraty prawa do niego. To bardzo ważne, ponieważ otwiera drogę do otrzymania innego zasiłku.

Dodatek na dziecko w Holandii – Kindgebonden Budget

Kto ma prawo otrzymać dodatek na dziecko w Holandii? Wnioskować o niego mogą wyłącznie osoby, posiadające prawo do zasiłku rodzinnego. Ponownie należy tutaj przypomnieć, że brak wypłaty zasiłku rodzinnego w Holandii, spowodowany otrzymywaniem 500 plus w Polsce, nie oznacza utraty prawa do tegoż zasiłku. Można zatem wnioskować o dodatek na dziecko, jeśli otrzymujemy w kraju 500 plus. Wniosek o dodatek na dziecko składa się do holenderskiego urzędu skarbowego Belastingdienst.

Rodzinne z Holandii a 500 plus i dodatek na dziecko

Pomimo tego że to Belastingdienst zajmuje się rozpatrywaniem wniosków o wypłatę dodatku na dziecko, to nie zawsze on będzie się zajmował ich wypłata. W przypadku osób, które otrzymują świadczenie 500 plus w Polsce, holenderski dodatek na dziecko będzie wypłacany przez SVB, czyli Sociale Verzekeringsbank. To ta instytucja została powołana do rozliczania świadczeń u podatników, którzy otrzumują zasiłki w innych krajach Europy.

500 a praca w Holandii – dodatek dyferencyjny

Podsumujemy to co do tej pory się dowiedzieliśmy.

  1. Otrzymując 500 plus w Polsce, nie otrzymamy w Holandii zasiłku rodzinnego, mimo iż mamy do niego prawo.
  2. Otrzymując 500 plus w Polsce i mając prawo do zasiłku rodzinnego w Holandii (mimo iż nie jest nam wypłacany), możemy wnioskować o dodatek na dziecko.
  3. Jeśli suma niewypłaconego zasiłku rodzinnego oraz dodatku na dziecko będzie wyższa niż równowartość 500 plus, otrzymamy wyrównanie do tej kwoty, czyli dodatek dyferencyjny.

Ile wynosi dodatek dyferencyjny w Holandii

Na to pytanie należy odpowiadać indywidualnie, po dokładnym poznaniu każdego przypadku. Różne są bowiem progi i wartości dodatków na dzieci. Zależą one m.in. od ilości dzieci w rodzinie, wieku, a także tego czy są wychowywane przez dwoje rodziców, czy np. samotną matkę.

Celem tego artykułu było pokazanie, że fakt uzyskania 500 plus w Polsce nie musi negatywnie wpływać na otrzymywane świadczenia. Pomimo tego że można decydować się na tylko jedno świadczenie, nie warto rezygnować z prawa do zasiłku rodzinnego w Holandii, nawet jeśli nie będzie on wypłacany. Prawo do tego zasiłku pozwala nam bowiem wnioskować o inne świadczenia, jak np. wspomniany wyżej dodatek na dziecko.