iStock 836004546 scaled

Politica
de confidențialitate

I. DISPOZIȚII GENERALE
 1.  Această Politică de Confidențialitate se aplică utilizării Site-ului web aangifte24.com și, mai ales, aplicației aangifte24.com(în continuare: Aplicație) disponibile pe site-ul web al serviciului.
 2. Administratorul datelor cu caracter personal colectate prin intermediul Aplicației menționate în Regulament:
  1. direct de la persoanele vizate,
  2. indirect de la Utilizatorul Aplicației, cu consimțământul expres și voluntar (inclusiv consimțământul specific pentru prelucrarea datelor de către aangifte24.com) al persoanelor vizate,

  este aangifte24.com - societatea cu răspundere limitată aangifte24.com cu sediul la Węgierska 31 33-300 Nowy Sacz POLAND, datele de contact hello@aangifte24.com.

 3. Utilizarea Aplicației prin lansarea acesteia în versiunea online necesită furnizarea către aangifte24.com a datelor cu caracter personal ale Utilizatorului sau ale entității pe care Utilizatorul o reprezintă, indicate în Contractul de Licență încheiat cu Utilizatorul, pentru a crea declarația fiscală, în conformitate cu scopul Aplicației specificat în Contractul de Licență. Utilizatorul trebuie să fie autorizat legal să dispună de datele menționate mai sus.
 4. Dacă Utilizatorul trebuie să utilizeze asistență tehnică legată de utilizarea serviciilor furnizate în legătură cu Aplicația, Utilizatorul furnizează aangifte24.comdate cu caracter personal în măsura necesară pentru identificarea Utilizatorului și stabilirea contactului cu Utilizatorul de către persoana care furnizează asistență tehnică. Datele cu caracter personal menționate în fraza precedentă sunt prelucrate de aangifte24.comnumai în scopurile indicate mai sus.
 5. Colectarea datelor cu caracter personal ale clienților Utilizatorului de către aangifte24.com în alte scopuri decât cele indicate mai sus va avea loc numai pe baza consimțământului expres și separat al clienților Utilizatorului, a cărui furnizare este voluntară.
 6. Comunicarea între dispozitivul Utilizatorului și serverele aangifte24.com este criptată prin intermediul protocolului SSL (Secure Socket Layer), criptat cu o cheie de 128 de biți. În plus, bazele de date ale aangifte24.com sunt protejate împotriva accesului părților terțe.
 7. Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu Legea din 29 august 1997 (M.O. din 2002 Nr. 101, poz. 926 cu modificările ulterioare), privind protecția datelor cu caracter personal.
 8. Administratorul datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul site-ului web este aangifte24.com iar colecția de date cu caracter personal a fost raportată GIODO /Inspectorul General pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal/.
 9. Datele cu caracter personal colectate și prelucrate de aangifte24.com nu vor fi partajate, închiriate sau vândute unor terțe părți, cu excepția cazurilor de achiziție sau fuziuni în legătură cu aangifte24.com, sub rezerva unor dispoziții suplimentare.
II. ACCESUL LA CONȚINUTUL DATELOR
 1. Utilizatorul are dreptul de a accesa datele sale cu caracter personal, precum și dreptul de a completa, actualiza și rectifica datele cu caracter personal, de a suspenda temporar sau definitiv prelucrarea acestora sau de a le șterge dacă sunt incomplete, expirate, neadevărate sau au fost colectate cu încălcarea legii sau dacă nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate.
 2. Administratorul datelor își rezervă dreptul de a refuza ștergerea datelor utilizatorului dacă stocarea acestora este necesară pentru soluționarea cererilor de despăgubire sau dacă legea în vigoare cere acest lucru.
 3. Datele cu caracter personal pot fi puse la dispoziție numai în cazurile rezultate din legislația aplicabilă, de exemplu, instituțiilor de stat și în cazul prelucrării de aangifte24.com. în conformitate cu legislația aplicabilă și pe baza consimțământului acordat de Utilizator.
 4. Administratorul datelor declară că prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor în conformitate cu Legea din 29 august 1997 privind protecția datelor cu caracter personal și că aplică măsuri tehnice și organizatorice care asigură o protecție a datelor prelucrate adecvată amenințărilor și categoriilor de date acoperite de protecție și, mai ales, protejează datele cu caracter personal ale utilizatorilor împotriva accesării acestora de persoane neautorizate, pierderii sau deteriorării.
III. EXCLUDEREA RESPONSABILITĂŢII
 1. Această Politică de Confidențialitate nu include informații referitoare la serviciile sau bunurile altor entități decât Administratorul datelor care au fost postate pe paginile site-ului web în scopuri comerciale, de entități invitate, pe bază de reciprocitate sau care nu servesc la obținerea unui scop comercial.
 2. Administratorul de date nu este responsabil pentru acțiunile sau omisiunile utilizatorilor, în urma cărora Administratorul de date prelucrează datele cu caracter personal furnizate de aceștia în modul specificat în prezenta Politică de Confidențialitate.
 3. Administratorul de date își rezervă dreptul de a introduce modificări, de a retrage sau de a modifica funcțiile sau proprietățile paginilor Site-ului web, precum și de a înceta activitatea, de a transfera drepturile asupra site-ului și de a efectua orice acțiuni legale permise prin legile în vigoare. Niciuna dintre activitățile efectuate de Administratorul datelor nu poate încălca drepturile utilizatorului.
IV. MODIFICAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE
 1. Administratorul de date își rezervă dreptul de a aduce modificări Politicii de Confidențialitate dacă acest lucru va fi impus de lege sau de modificări introduse pe Site-ul web sau în Aplicație. Administratorul de date va notifica utilizatorii cu privire la modificările relevante și la data intrării acestora în vigoare, în special prin postarea unui mesaj pe site-ul web al Platformei.
 2. Cea mai recentă versiune a Politicii de Confidențialitate a intrat în vigoare pe 4 decembrie 2020