...

Rezydencja podatkowa w Holandii – jakie przynosi korzyści?

autor: Maciej Wawrzyniak22 października 2021
Rezydencja podatkowa w Holandii – jakie przynosi korzyści?

 

Z dniem 1 stycznia 2021 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o podatku dochodowym zmieniająca zasady funkcjonowania ulgi abolicyjnej dotyczącej Polaków rozliczających się z dochodów uzyskanych w Holandii. Będzie to miało znaczący wpływ podczas wyliczania podstawy podatkowej przez polskiego fiskusa, a co za tym idzie, w większości przypadków mniej korzystny dla nas zwrot podatku z Holandii. Jedynym sposobem na uniknięcie dodatkowego podatku jest zmiana rezydencji podatkowej na holenderską. Jak tego dokonać? Czy każdy może to zrobić? Postaramy się przybliżyć aktualnie panujące przepisy dotyczące tej kwestii w poniższym wpisie.

Ulga abolicyjna – jakie skutki przyniesie jej zniesienie?

Ustawa dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych oraz konwencja zawarta między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów stanowi, że Każdy Polak, który podejmuje pracę w Holandii, musi rozliczyć swoje dochody także w Polsce. Odbywa się to na zasadzie metody proporcjonalnego odliczenia – zapłacimy podatek od osiąganych dochodów za granicą również Polsce – jednocześnie odliczając podatek, który został już zapłacony w państwie, w którym pracowaliśmy, czyli w tym wypadku w Holandii.

Do tej pory działanie ulgi abolicyjnej oznaczało pominięcie dochodów uzyskanych w Holandii w wyliczeniu podstawy podatkowej przed polskim fiskusem. Wedle nowych przepisów ulga abolicyjna będzie stosowana maksymalnie do kwoty 1360 zł. Zniesienie ulgi abolicyjnej najmocniej odczują osoby pracujące w Holandii wciąż pozostające polskimi rezydentami podatkowymi.

Jak zostać rezydentem podatkowym w Holandii?

Otrzymywanie wynagrodzenia w Holandii jednocześnie będąc rezydentem podatkowym w Polsce, może być bardzo uciążliwe. W takim wypadku rozliczenie podatku z Holandii złożyć musimy zarówno w rodzimym urzędzie skarbowym, jak i w Belastingdienst. Powoduje to, że zmuszeni jesteśmy załatwiać zdecydowanie więcej formalności, wypełnić mnóstwo formularzy oraz zgromadzić ogrom dokumentów.

Co tak właściwie oznacza pojęcie rezydencji podatkowej? Zgodnie z polskim prawem jest to miejsce, w którym obowiązuje nas nieograniczony obowiązek podatkowy, czyli konieczność zapłacenia podatku od wszystkich dochodów, niezależnie z jakiego kraju pochodzą.

Aby zostać rezydentem podatkowym w Holandii, musimy wykazać, że kraj ten jest centrum naszych interesów życiowych oraz gospodarczych. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim musimy posiadać meldunek oraz legalne zatrudnienie lub zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Interesy życiowe podlegają szerokiej interpretacji i nie są dokładnie zdefiniowane. Dotyczą one głównie rodziny, dlatego osoby, których współmałżonek i dzieci mieszkają razem z nią w Holandii, będzie miał zdecydowanie większe szanse, aby przekonać odpowiednie organy do nadania rezydencji podatkowe. Ostateczną decyzję podejmuje Polski Urząd Skarbowy, każdy przypadek analizując indywidualnie.

Zmiana rezydencji podatkowej Holandia

Jedynym sposobem na uniknięcie nowych niekorzystnych przepisów jest oficjalna zmiana rezydencji podatkowej z polskiej na holenderską. Jak tego dokonać? Jeżeli od dawna mieszkamy całą rodziną w Holandii, tutaj od lat rozliczamy się z podatku i uzyskujemy całość naszych dochodów, urząd skarbowy nie powinien mieć żadnych wątpliwości i od razu przyzna nam status rezydenta podatkowego. Status rezydenta w Holandii przyznawany jest nam automatycznie podczas meldunku, co daje urzędowi jasny sygnał, z jakim miejscem wiążemy naszą przyszłość.

W przypadku niejasnej sytuacji i wątpliwości możemy złożyć wniosek o certyfikat rezydencji podatkowej w Holandii wydawany przez odpowiednie organy. Jakie czynniki brane są pod uwagę przeniesienie rezydencji podatkowej do Holandii? Poniżej kilka przykładów:

  • meldunek na terenie Holandii,
  • miejsce pracy,
  • miejsce zamieszkania i przebywania podatnika,
  • miejsce pobytu rodziny podatnika,
  • posiadania kont,
  • członkostwo w klubach sportowych, organizacjach, stowarzyszeniach itp.

Jak uzyskać certyfikat rezydencji podatkowej w Holandii?

W celu uzyskania certyfikatu rezydencji podatkowej na terenie Holandii należy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu skarbowego. Można tego dokonać drogą mailową, przesyłając do Belastingdienst dane takie jak: imię, nazwisko, numer BSN, cel, w jakim potrzebujemy certyfikat oraz adres do wysyłki.

Wniosek jest wydawany w terminie do 6 tygodni, w zależności od terminu i natężenia pracy w holenderskim fiskusie.

Po otrzymaniu certyfikatu nie zostaje nadany nam automatycznie status rezydenta podatkowego. Możemy jednak użyć tego dokumentu, aby przedstawić w polskiej skarbówce, że centrum naszych interesów życiowych i gospodarczych znajduje się teraz w Holandii.