...

Czy przysługuje Ci renta chorobowa w Holandii?

autor: Maciej Wawrzyniak10 czerwca 2022
Renta chorobowa w Holandii

 

Czasami w przypadku niezdolności do podjęcia lub kontynuowania pracy konieczne może być pobieranie renty chorobowej. Polskim pracownikom, którzy podejmują w Holandii legalną pracę, przysługują wszystkie prawa z tym związane, w razie konieczności także możliwość skorzystania z renty WIA-uitkering. Sprawdź, komu przysługuje to świadczenie, ile ono wynosi i jak je uzyskać. Zapraszamy do zapoznania się z przepisami dotyczącymi renty chorobowej w Holandii.

Kto może starać się o rentę w Holandii?

O rentę w Holandii można starać się po dwóch latach pobierania zasiłku chorobowego, w przypadku gdy w dalszym ciągu nie jesteśmy w stanie powrócić do wykonywania pracy. Aby starać się o przyznanie reny z tytułu niezdolności do pracy (WIA-uitkering), należy mieć określony stopień niepełnosprawności. Zostaje on stwierdzony przez lekarza po przeprowadzeniu stosownych badań.

O rentę starać się może każdy pracownik, który nie ukończył jeszcze 65 roku życia. Instytut Świadczeń Pracowniczych na podstawie opinii lekarskiej decyduje czy przyznać świadczenie i w jakiej kwocie. Najniższa renta chorobowa w Holandii będzie nam przysługiwać już przy uszczerbku na zdrowiu 15%.

W ramach holenderskiej renty istnieją dwa rodzaje świadczeń: WGA i IVA.

Świadczenia WGA( Werkhervatting Gedeelt Arbeidsgeschiktten)

Świadczenie WGA można uzyskać, jeśli spełnione są dwa warunki:

  • chorowałeś przez 2 lata lub dłużej, a w przyszłości będziesz w stanie ponownie więcej pracować,
  • z tytułu tej pracy możesz zarobić maksymalnie 65% swojego poprzedniego wynagrodzenia.

Świadczenie IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschiktten)

Świadczenie IVA można uzyskać, jeśli spełnione zostaną dwa warunki:

  • można zarabiać 20% lub mniej swojego poprzedniego wynagrodzenia,
  • zachodzi pewność, że sytuacja ta utrzyma się w przyszłości.

Jeśli sytuacja osoby z tak poważnym uszczerbkiem nie zmieni się, świadczenie IVA przyznawane będzie do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego.

Decyzja o otrzymasz zasiłku WIA wystawiana jest w ciągu 8 tygodni od złożenia odpowiedniego pisma. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostaniesz poinformowany jakie świadczenie WIA otrzymasz, ile wyniesie świadczenie i kiedy nastąpi pierwsza płatność.

Ile wynosi renta chorobowa w Holandii?

Osobom, którym przyznany zostanie stopień niepełnoprawności zawodowej w przedziale pd 35% do 80%, przysługuje renta zgodna z systemem WGA. Jej wysokość zależna będzie od kategorii, która zostanie przyznana wnioskodawcy. W Holandii  wyróżnia się 7 różnych stopni niepełnosprawności. W przypadku 35 proc. uszczerbku na zdrowiu renta wyniesie 28 proc. minimalnego wynagrodzenia – jeżeli będzie to już  65 procent, to świadczenie wyniesie 50,75 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Na wysokość zasiłku ma również wpływ to, czy dana osoba pracuje, czy nie. Jeśli pracujesz, Twoje świadczenie będzie niższe, ale Twój całkowity dochód będzie zawsze wyższy. Praca, jeżeli istnieje taka możliwość, będzie zawsze korzystna.

Przy niepełnosprawności zawodowej min. 80% bez szans lub z małą szansą na wyzdrowienie przysługuje renta na podstawie systemu IVA w wysokości 75% dziennych zarobków.

Obowiązki rentobiorcy w Holandii

Każda osoba w trakcie pobierania renty z Holandii ma kilka obowiązków, które należy bezwzględnie spełniać, aby świadczenie było wypłacane. Przede wszystkim należy stale informować odpowiednie organy o wszelkich zmianach dotyczących zdrowia. Trzeba tego dokonać w ciągu 1 tygodnia od momentu, w którym poznajemy tę informację. Jeżeli istnieje taka możliwość, należy także robić wszystko, co możliwe w celu odzyskania sprawności. UWV organizuje regularne spotkania, na których przeprowadzane będą badania i przez lekarza orzecznika konsultacje z ekspertem ds. pracy.

W miarę możliwości trzeba także brać czynny udział w procesie aktywizacji zawodowej i poszukiwać różnych sposobów na powrót do pracy zarobkowej.

Renta w Holandii a rozliczenie podatkowe

Renta wypłacana według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Holandii podlega opodatkowaniu zarówno w tym kraju, jak i w przypadku innego kraju, który obecnie zamieszkujemy. Do tego przychodu obowiązują więc wszystkie regulacje dotyczące wynagrodzenia, od którego pobierane są składki, dlatego musi ona zostać uwzględniona w rocznym rozliczeniu.

Jeżeli pobierasz rentę chorobową, musisz złożyć deklarację w urzędzie skarbowym – w tym celu skorzystaj z naszej aplikacji do rozliczania podatku z Holandii. Jest to prosty i wygodny sposób na ułatwienie sobie tego skomplikowanego i czasochłonnego procesu. Z naszą pomocą załatwisz wszystkie formalności całkowicie online, bez wychodzenia z domu – zapraszamy.