...

Podatki w Holandii 2022 – najważniejsze zmiany

autor: Maciej Wawrzyniak20 maja 2022
Podatki w Holandii 2022 – najważniejsze zmiany

 

Zgodnie z nowym planem podatkowym zaprezentowanym przez holenderski senat od 1 stycznia 2022 roku zmieni się wiele przepisów podatkowych. Nie jest to żadna rewolucja, a tylko kilka drobnych modyfikacji, warto jednak się z nimi zaznajomić. Kogo dotyczą nowe przepisy. Jak zmiany wpłyną na podatników i właścicieli własnych działalności gospodarczej? W dzisiejszym wpisie pokrótce przedstawimy sobie najważniejsze zmiany w podatkach w Holandii.

Podatek Holandia 2022 – zmiany w stawkach podatkowych?

Pierwszym aspektem będzie drobna zmiana stawki podatku dochodowego dla pierwszego progu podatkowego, która została nieznacznie obniżona. Jest to korekta praktycznie niezauważalna, bo w roku 2021 wynosiła ona 37,1%, a w obecnym będzie to 37,07%. Jest więc to obniżka minimalna, jednak na korzyść podatnika, co warto odnotować.

Nastąpiło także zmniejszenie się składki na ubezpieczenie zdrowotne uzależnionej od dochodu, czyli „inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet”. Nie chodzi tutaj o obowiązkową składkę na ubezpieczenie zdrowotne, którą należy opłacać w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej (zorgverzekeraar), a składkę do płacenia której zobowiązana jest każda osoba, której dochód zaliczany jest do przychodu składkowego np. tytułu wynagrodzenia podlegającemu opodatkowaniu, dochodu z działalności gospodarczej oraz określonego świadczenia.

Składka ta w 2021 roku dla osób prowadzących działalność na własny rachunek i emerytów i rencistów wynosiła 5,75%. W 2022 składka dla samozatrudnionych i emerytów spadnie do 5,45%, natomiast pracodawcy potrącali w 2021 r. 7,00%, a w 2022 roku będzie to już tylko 6,70%.

W związku ze zmianą stawki podatkowej na przedmioty podlegające odliczeniu z 43% na 40% spadnie opłacalność odliczania odsetek od kredytu hipotecznego, odliczeń podatkowych dla osób samozatrudnionych oraz odliczeń osobistych dla osób osiągających wyższe dochody.

Podatki w Holandii 2022 – co zmieni się dla przedsiębiorców?

Modyfikacje przepisów dotkną zarówno pracowników na etacie, jak i osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Od 1 stycznia 2022 r. nastąpią kolejne zmiany w wysokość odliczenia podatkowego dla osób samozatrudnionych. Kwota możliwego odliczenia zostanie zmniejszona z 6 670 euro do 6 310 euro. Jest to efekt stopniowego zmniejszania kwoty odliczenia podatkowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą, która ma w przyszłości spaść do 3 240 euro w 2036 roku.

Podniesiony został także próg podatkowy dla firm – pierwszy przedział podatku dochodowego od osób prawnych został rozszerzony z 245 000 euro do 395 000 euro. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych dla zysków w pierwszej grupie podatkowej pozostanie na poziomie 15%, natomiast stawka dla zysków w drugim przedziale podatkowym wzrosła w 2022 roku nieznacznie z 25% do 25,8%.

W efekcie powyższych zmian przedsiębiorcy muszą liczyć się z tym, że zapłacą trochę wyższy podatek dochodowy.

Podatki w Holandii – dodatek do pracy w domu

Pandemia koronawirusa przyniosła wiele znaczących zmian, z których jedna jest szczególnie zauważalna – wiele osób pracuje obecnie z domu. Wiele firm w dalszym ciągu decyduje się na taki rodzaj funkcjonowania, dlatego od 1 stycznia 2022 r. możliwe jest przyznanie nieopodatkowanego dodatku w wysokości 2 euro dziennie za pracę w domu.

Dodatek ten dotyczy średnich dodatkowych kosztów dziennych związanych a pracą z miejsca zamieszkania. Wliczone zostały tu między innymi takie czynniki jak wydatki na kawę czy ogrzewanie. Pracodawcy i pracownicy mogą uzgodnić, w które dni pracownik pracuje w domu, a w które w biurze, i na tej podstawie pracodawca może przyznać stały dodatek.

Podatek Holandia – ulga na samochody elektryczne

Zmiany czekają także osoby korzystające do celów prywatnych z firmowego samochodu elektrycznego. Maksymalna wartość samochodu, której dotyczy rabat na dodatek – zostanie obniżona wcześniej, niż uzgodniono w Porozumieniu Klimatycznym. Od 1 stycznia 2022 r. obowiązująca zniżka w wysokości 6% na dodatek od sprzedaży aut bezemisyjnych będzie stosowana do limitu 35 000 EUR, a od 2023 r. do limitu 30 000 EUR.

W przypadku pozostałej kwoty powyżej limitu nadal będzie obowiązywać normalna stawka dodatku w wysokości 22%.

Podatek w Holandii – zmiany w systemie własności domu

Rok 2022 przyniesie również dodatkowe regulacje mające na celu usunięcie niezamierzonych ograniczeń w odliczaniu odsetek od kredytu hipotecznego w ramach programu własności domu. System stanie się sprawiedliwszy i między innymi dla osób, które kupują dom wspólnie z partnerem, a wcześniej same posiadały dom lub posiadają nieruchomość z partnerem, który zmarł. Zdecydowanie zwiększona zostanie liczba przypadków, w których możliwe będzie uzyskanie ulgi w spłacie odsetek od pełnej kwoty zadłużenia z tytułu użytkowania domu jednorodzinnego.

Jeżeli mieszkasz w Holandii na stałe i otrzymujesz w tym kraju wynagrodzenie, warto trzymać rękę na pulsie i obserwować aktualne zmiany zachodzące w podatkach. Mogą mieć one wpływ na Twoją roczną deklarację podatkową i kwotę zwrotu. Jeśli chcesz być na bieżąco pobierz innowacyjne narzędzie Aangifte i odzyskaj swój podatek z naszą aplikacją do rozliczeń z Holandii.