...

Socialinės išmokos Nyderlanduose - kokios paramos galite tikėtis?

autorius: Maciej Wawrzyniak11 balandžio 2023
Oceń post
Socjal w Holandii – na jakie wsparcie możesz liczyć?

Vienas iš dalykų, į kuriuos atkreipiame dėmesį ieškodami darbo užsienyje, yra šalyje teikiamos socialinės išmokos. Tai yra galimybė gauti papildomų pinigų iš valstybės, o tai dažnai būna nemaža motyvacija persikelti į kitą šalį. Nyderlanduose tokia parama gali būti skiriama tiesiogiai dirbančiam asmeniui, taip pat sutuoktiniui ir vaikams. Šiame pranešime pabandysime trumpai aptarti populiariausias išmokas, kuriomis gali pasinaudoti užsieniečiai tulpėmis ir vėjo malūnais garsėjančioje šalyje.

Kinderbijslag - išmoka vaikui

Viena populiariausių socialinių išmokų yra galimybė gauti Kinderbijslag, arba išmoką vaikui Nyderlanduose. Ji buvo sukurta siekiant paremti tėvus, iš dalies padengiant su vaiko auklėjimu ir ugdymu susijusias išlaidas. Ji skiriama kiekvienam vaikui iki 18 metų.

Kokias sąlygas turite atitikti, kad galėtumėte kreiptis dėl išmokos vaikui Nyderlanduose?

Visų pirma turite būti registruotas ir teisėtai dirbantis šalyje. Jūsų pajamų dydis šiuo atveju nėra svarbus, pakanka, kad reguliariai mokėtumėte socialinio draudimo įmokas, skaičiuojamas nuo atlyginimo.

Taip pat nereikalaujama, kad tėvai ir vaikas gyventų tuo pačiu adresu. Todėl išmoką galima gauti, jei vaikas gyvena ne Nyderlanduose. Tačiau tokiu atveju turite patvirtinti, kad pinigai atitenka jam ar jai, o ne naudojami mūsų asmeniniams tikslams - tam pasitarnaus banko pavedimų kopijos.

banner litewski aangifte

Kokio dydžio yra socialinė pašalpa Nyderlanduose?

Priklausomai nuo vaiko amžiaus, turite teisę gauti skirtingo dydžio išmoką. Išmokų dydžiai mokami kas ketvirtį ir yra tokie:

-vaikas iki 5 metų - 268,76 EUR,

-nuo 6 iki 11 metų - 327,56 EUR,

-nuo 12 iki 17 metų - 385,37 EUR.

Kindgebonden biudžetas

Rinkdami Kinderbijslag, turite galimybę gauti papildomą išmoką už kiekvieną vaiką. Kindgebonden Budget skirtas žemą pragyvenimo lygį turintiems tėvams, kurių bendros pajamos neviršija maždaug 49 000 EUR per metus. Galiausiai sprendimą, ar jums priklauso ši išmoka, priima Belastingdienst, Nyderlandų mokesčių inspekcija.

Zorgtoeslag - sveikatos draudimo subsidija

Jei jūsų pajamos Nyderlanduose neviršija 38 520 EUR per metus, galite tikėtis papildomos išmokos iš valdžios institucijos - sveikatos draudimo subsidijos. Laiku pateikę prašymą Nyderlandų mokesčių agentūrai, turite galimybę gauti gerokai didesnę mokesčių kompensaciją, priklausomai nuo pajamų - vidutiniškai iki 780 EUR daugiau.

Prašymą dėl Nyderlandų sveikatos draudimo kompensacijos galite pateikti iki rugpjūčio 31 d., einančių po tų metų, kuriais dirbote. Pavyzdžiui: jei Nyderlanduose dirbote 2022 m., paskutinė diena pateikti prašymą bus 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Jei turite asmeninį DigiD kodą ir jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta yra Nyderlandai, paraišką dėl Zorgtoeslag galite pateikti per savo profilį vyriausybės interneto svetainėje.

WW-uitkering - bedarbio pašalpa

Bedarbio pašalpa - tai laikina pašalpa, kuri jums skiriama siekiant gauti laikinų pajamų, jei netenkate darbo. Ji priklauso visiems Nyderlanduose gyvenantiems asmenims, kurie neteko darbo ne dėl savo kaltės ir kurie dirbo ne mažiau kaip 26 iš paskutinių 36 mėnesių. Pašalpos trukmė priklauso nuo išdirbtų metų ir ją apskaičiuoja biuras pagal paskutines darbuotojo pajamas. Pirmuosius tris mėnesius ji sudarys 75 % dienos normos (paskutiniųjų 12 mėnesių uždarbio vidurkio), o vėlesniais mėnesiais - tik 70 % šios normos.

Svarbu nepamiršti, kad gaudami WW-uitkering išmoką privalome aktyviai ieškoti darbo ir reguliariai teikti darbo biržai pažymas apie savo pajamas.

Kaip pasirūpinti socialine parama Nyderlanduose, jei netekčiau darbo?

Prašymus dėl pašalpų galite pateikti naudodami savo asmeninį DigiD kodą UWV - institucijos, kuri tvarko daugumą socialinių pašalpų Nyderlanduose - interneto svetainėje.

Bijstand - socialinė pašalpa, skirta žmonėms, atsidūrusiems sunkioje padėtyje

Jei pasibaigus laikotarpiui, kuriam jums buvo paskirta bedarbio pašalpa, ir nepaisant aktyvios paieškos, jums vis dar nepavyko susirasti darbo ir pagerinti savo finansinės padėties, valdžios institucijos gali jums skirti Bijstandsuitkering.

Šios išmokos dydis tiesiogiai priklauso nuo Nyderlandų minimalaus darbo užmokesčio ir yra skirta nepasiturintiems asmenims, kurie Nyderlanduose gyvena ilgiau nei tris mėnesius. Kiekvieną atvejį individualiai nagrinėja atitinkamos savivaldybės biuras ir IND (emigracijos biuras gyventojams ir nerezidentams).

Motinystės pašalpa Nyderlanduose

Motinystės atostogas Nyderlanduose gali gauti bet kuri dirbanti ir bedarbio pašalpą gaunanti moteris. Jos trunka ne ilgiau kaip 16 savaičių ir turi prasidėti ne anksčiau kaip likus 6 savaitėms (ir ne vėliau kaip likus 4 savaitėms) iki gimdymo. Kad gautumėte pašalpą, darbdaviui turite pateikti akušerės pažymą apie nėštumą, o darbdavys privalo apie tai pranešti UWV ne vėliau kaip likus dviem savaitėms iki atostogų pradžios.

Tėvo atveju taip pat yra galimybė gauti pašalpą (vadersverlof) - ji suteikia galimybę gauti 2 dienas mokamų atostogų po gimdymo ir papildomas 3 dienas nemokamų atostogų.

Jei gyvenate ir dirbate Nyderlanduose, neabejotinai susidursite ir su metinės mokesčių deklaracijos pildymu. Tai padaryti jums padės mūsų naujoviška Nyderlandų mokesčių deklaravimo programa. Susisiekite su mumis ir pasinaudokite mūsų paslaugomis - visus formalumus galėsite sutvarkyti neišeidami iš namų - visiškai internetu. Maloniai kviečiame!