...

Pajamų pažyma užsienio šalies mokesčių

 

Pajamų pažyma 2021,  2020 , 2019,2018, 2017

Įsidėmėkite, kad kiekvienais mokestiniais metais galioja kitokio pavyzdžio dokumentas. Skiriasi jų brūkšninis kodas ir žymėjimas. Pereikite į VAIZDO ĮRAŠŲ dalį ir sužinokite daugiau apie pažymas.

PARAIŠKA DĖL BANKO SĄSKAITOS REGISTRAVIMO

Deklaruodami pirmą kartą, nepamirškite užregistruoti savo sąskaitos. O jei norite pakeisti esamą sąskaitą, jums reikia pateikti specialią paraišką. Čia rasite tuščią formą ir pildymo instrukciją. ATSISIŲSTI PARAIŠKĄ

Prie paraiškos būtina pridėti:
- asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją
- pažymą / išrašą iš elektroninės bankininkystės, patvirtinantį sąskaitos savininką – dokumente turi būti nurodytas jūsų vardas ir pavardė bei sąskaitos numeris. Įsidėmėkite, kad mokesčių inspekcija užregistruos sąskaitą tik tuo atveju, jei esate jos savininkas. Nėra galimybės registruoti trečiųjų asmenų sąskaitų.

KORESPONDENCIJOS ADRESO OLANDIJOJE KEITIMAS

Užtikrinkite, kad „Belastigndienst“ turėtų teisingą adresą korespondencijai. Jei pasikeitė jūsų adresas arba negaunate inspekcijos mėlynųjų vokų, nedelsdami išsiųskite paraišką su pasikeitusiu adresu. Atsisiųskite paraišką čia ir išsiųskite paštu – nepamirškite pasirašyti. Adresas, kuriuo reikės siųsti:

Belastingdienst/kantoor Buitenland/klantregistratie
Postbus 2892
6401 DJ Heerlen
Nyderlandai

Būtų gerai, jei prie paraiškos pridėtumėte asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją, bet tai nėra būtina.

ĮGALIOJIMO PAVYZDYS – SBA SERVICE BERICHT AANSLAG

Jei deklaruojate per mūsų programą, po kelių dienų nuo deklaracijos išsiuntimo gausite iš „Belastigndienst“ raštą dėl sutikimo dėl duomenų rinkimo elektroniniu būdu. To esmė yra „Servicebericht Aanslag“ paslauga, t. y. sprendimo gavimas elektroniniu būdu. Tai yra informacinis raštas, todėl jums nebūtina imtis jokių veiksmų.

Dėl šios paslaugos galėsime greičiau gauti „Aanslag“ sprendimą elektronine forma. Įgaliojime rasite mūsų – duomenis gauti įgalioto subjekto – duomenis. Deklaraciją teiksime tik už tuos metus, už kuriuos jūs deklaruojate savo mokesčius mūsų programoje pagal licencijoje mums duotą sutikimą ir vadovaudamiesi Belastgingaangifte.pl naudojimo nuostatomis

PERŽIŪRĖKITE PAVYZDĮ

„AANSLAG“ MOKESTINIO SPRENDIMO PAVYZDYS

Gavote „Aanslag“ mokestinį sprendimą, bet negalite jo perskaityti olandų kalba? Peržiūrėkite išsamų paaiškinimą lenkų kalba, kuriame rasite informacijos apie priklausantį mokesčio grąžinimą ir turimas mokestines lengvatas.

 

MOKESTINIO SPRENDIMO PAVYZDYS -> PERŽIŪRĖKITE PAAIŠKINIMĄ

Norite pateikti mokesčių deklaraciją, bet nesate tikri, kokie dokumentai yra reikalingi?

Toliau papasakosime jums, kokie yra svarbiausi mokesčių deklaracijos Olandijoje priedai.

Pirmasis ir svarbiausiai dokumentas, pridedamas prie mokesčių deklaracijos Olandijoje, yra metinė pažyma apie pajamas, išduodama jūsų darbdavio, vadinamoji „Jaaropgave“. Šiame dokumente nurodoma:

 • jūsų pajamų suma,
 • iš anksto sumokėto mokesčio suma
 • darbo laikotarpis.

Atsiminkite, kad, jei praėjusiais mokestiniais metais Olandijoje dirbote keliems darbdaviams, tokią pažymą turite gauti iš kiekvieno iš jų

Ką daryti, jei neturite „Jaaropgave“?

Tokiu atveju galite naudotis atlyginimo lapeliais, t. y. „Salaris“. Paskutiniame iš jų įprastai yra nurodoma bendra pajamų suma ir avansu sumokėto mokesčio suma.

 

Pažyma apie pajamas už Olandijos ribų

Kitas dokumentas deklaruojant mokesčius Olandijoje yra pažyma apie pajamas už Olandijos ribų. Šis dokumentas jums yra būtinas, jei tenkinate dvi sąlygas:

 • atitinkate vadinamąją 90 % sąlygą, t. y. bent 90 % pajamų gavote Olandijoje
 • jūsų gyvenamoji vieta ne visus metus buvo užregistruota šios valstybės teritorijoje.

Todėl, jei visus metus gyvenamąją vietą turėjote Olandijoje ir deklaraciją teikiate P formoje, šis dokumentas jums nereikalingas. Įsidėmėkite, kad ant pažymos apie pajamas turi būti Lenkijos mokesčių inspekcijos spaudas. Kiekvienais metais naudojamas vis kitokio pavyzdžio dokumentas.

Jei norite užregistruoti banko sąskaitos numerį, į kurią norite gauti grąžintiną mokesčio dalį Olandijoje, turite pateikti du dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją
 • pažymą arba išrašą iš elektroninės bankininkystės, kuriame turi būti nurodytas jūsų vardas ir pavardė bei banko sąskaitos numeris.

Šie priedai yra būtini norint užregistruoti banko sąskaitos numerį. Popierinį tokios paraiškos variantą siunčiame Olandijos mokesčių inspekcijai.

Jei naudojate nemokamą „Belastingdienst“ programą, jums būtina turėti specialius kodus ir elektroninės prieigos slaptažodį. Tokį slaptažodį galite pakeisti internetinėje mokesčių inspekcijos svetainėje. Jei teikiate deklaraciją kartu su partneriu (-e), taip pat turite pateikti jo (jos) pažymą apie pajamas, gautas už Olandijos ribų. Kaip ir jūs, jūsų partneris (-ė) turi atitikti 90 % sąlygą. Be to, jis (ji) turi turėti SOFI numerį. Neturint tokio numerio, būtina jį užregistruoti.

Tokiu atveju jums reikalingi keturi dokumentai:

 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija
 • pažyma apie partnerio pajamas
 • pažyma apie bendrą gyvenamąją vietą
 • ES galiojantis santuokos liudijimas

 

Ką daryti, jei turite vaiką?

Galite gauti papildomą lengvatą, jei pateiksite tokius dokumentus:

 • ES galiojantį vaiko gimimo liudijimą
 • Pažymą apie bendrą gyvenamąją vietą su vaiku.

Jei norite teikti paraišką dėl papildomo jūsų draudimo finansavimo, turite pateikti savo draudimo poliso ir iš darbdavio gautų atlyginimo lapelių kopijas.

Visi dokumentai yra susiję su dažniausiai pasitaikančiomis standartinėmis situacijomis, todėl neaptarėme atvejų, kai deklaruojami:

 • alimentai,
 • užsienyje gauti dividendai,
 • hipoteka užsienyje.

Taip pat atminkite, kad dauguma dokumentų turi būti išversti prisiekusio vertėjo į olandų kalbą.