...

Kinderopvangtoeslag – dofinansowanie dla dziecka w przedszkolu w Holandii

autor: Maciej Wawrzyniak14 kwietnia 2022
Kinderopvangtoeslag – dofinansowanie dla dziecka w przedszkolu w Holandii

 

W wielu przypadkach po urodzeniu dziecka i upływie obowiązywanie urlopu macierzyńskiego rodzice stają przed dylematem – pozostać z dzieckiem w domu, czy wrócić do pracy i posłać dziecko do specjalnej placówki opiekuńczej. Obie opcje to solidne obciążenie dla budżetu, dlatego w Holandii większości rodziców przysługuje specjalny dodatek, który przeznaczony jest na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem. Z dzisiejszego wpisu dowiesz się, jak funkcjonuje Kinderopvangtoeslag i kto może się o niego starać. Zapraszamy do lektury.

Kinderopvangtoeslag – co to jest?

Kinderopvangtoeslag to specjalna dotacja na dziecko w przedszkolu w Holandii dla rodziców, którzy pracują i muszą powierzyć opiekę specjalnej placówce. Wypłacany jest przez urząd podatkowy Belastingdienst, jednak tylko część pochodzi od rządu a część również od pracodawcy. Dotyczy on wyłącznie żłobków i przedszkoli oficjalnie zarejestrowanych w LRK (Landelijk Register Kinderopvang), dlatego w przypadku powierzenia opieki nad dzieckiem członkowi rodziny, lub znajomym nie jest brane pod uwagę w przypadku wypłacania Kinderopvangtoeslag.

Dofinansowanie na dziecko w przedszkolu w Holandii – kto może się starać?

W Holandii dofinansowanie na dziecko w przedszkolu przysługuje większości pracujących rodziców, należy jednak spełniać kilka podstawowych warunków.

Przede wszystkim musisz posiadać legalną pracę na terenie Holandii, a dziecko musi być zameldowane pod takim samym adresem jak Ty. Warto wspomnieć, że nie dotyczy to jedynie umowy o pracę – brane jest pod uwagę prowadzenie własnej działalności gospodarczej, praca jako freelancer, odbywanie szkolenia zawodowego czy nauka w szkole zarejestrowanej przez Ministerstwo Oświaty, Kultury i Nauki. Należy udowodnić, że, rzeczywiście nie posiadamy wystarczającej ilości czasu na zapewnienie stałej opieki dziecku.

Musisz pamiętać, że niezbędna będzie pisemna umowa z przedszkolem zarejestrowanym w krajowym rejestrze przedszkoli i żłobków, w której zawarta będzie cena za godzinę opieki i liczba godzin opieki rocznie. Zwrot kosztów można uzyskać wyłącznie za opiekę odpłatną, dlatego nie dotyczy szkół, ponieważ system edukacji jest w Holandii darmowy.

Odpowiedni wniosek musisz złożyć w urzędzie skarbowym najpóźniej trzy miesiące od chwili, kiedy zyskasz prawo do dodatku.

Dofinansowanie przedszkola Holandia – co w przypadku utraty pracy?

W życiu dochodzi do różnych sytuacji, a nagła utrata źródła dochodu jest przykrym wydarzeniem, które może przytrafić się każdemu. Wspomnieliśmy wyżej, że posiadanie pracy jest niezbędnym wymogiem do pobierania dofinansowania na przedszkole. Czy oznacza to, że w przypadku utraty pracy zostanie nam automatycznie odebrane?

Prawo przewiduje takie sytuacje i nie musisz się martwić – pobieranie Kinderopvangtoeslag przysługuje Ci po utracie zatrudnienia jeszcze przez 3 miesiące. O wszelkich zmianach musisz jednak natychmiast informować urząd. Najprościej dokonać tego za pośrednictwem strony urzędu podatkowego w zakładce moje dodatki (Mijn Toeslagen), korzystając ze swojego identyfikatora DigiD.

Dofinansowanie przedszkola Holandia – ile można zyskać?

Dofinansowanie żłobków i przedszkoli pokrywa jedynie część kosztów, jakie ponosimy z tytułu opieki nad dzieckiem, w zależności od okoliczności może być to jednak spora ich część. Wysokość dodatku wyliczana jest na podstawie 3 czynników:

  • zarobków – posłuży do obliczenia, jaki odsetek poniesionych kosztów zostanie pokryty przez Kinderopvangtoeslag,
  • czasu pracy – wpływa na liczbę godzin płatnej opieki, która zostanie pokryta przez Kinderopvangtoeslag,
  • stawki godzinowej pobieranej przez placówkę – określa wysokość stawki godzinowa dofinansowania.

Dofinansowanie możemy dostać do maksymalnie 230-stu godzin na miesiąc i nie może ono przekraczać liczby godzin opieki, jakie świadczy placówka, z którą mamy podpisaną umowę. W przypadku korzystania z dwóch różnych miejsc liczba wykorzystanych godzin sumuje się, wciąż jednak nie może przekraczać wyznaczonego limitu.

Dokładna liczba, za którą możemy uzyskać dodatek, wyznaczona będzie na podstawie godzin pracy opiekuna, który pracuje najmniej. Uwzględniane są również bezpłatne przerwy w pracy i czas potrzebny na dojazd do i z pracy dlatego możesz spodziewać się nadwyżki godzin dofinansowania nawet w postaci 140% Twoich godzin pracy.

Dofinansowanie dla dziecka do przedszkola – jaką część kosztów pokryje?

Belastingdienst najpierw wylicza, ile godzin dofinansowania nam przysługuje, bierze pod uwagę stawkę godzinową, a na podstawie otrzymanej kwoty dopiero wylicza, jaki jej odsetek zostanie przez nich pokryty. Każdy przypadek jest więc analizowany indywidualnie i nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jaką część kosztów pokryje dofinansowanie na przedszkole w Holandii.

Obecnie maksymalne stawki godzinowe podlegająca dofinansowaniu wynoszą:

  • w przypadku przedszkoli i żłobków podczas opieki dziennej – € 9,65
  • w przypadku przedszkoli i żłobków podczas opieki pozaszkolnej – € 8,30
  • w przypadku opiekunki podczas opieki dziennej – € 7,24 
  • w przypadku opiekunki podczas opieki pozaszkolnej – € 7,24 

Oznacza to, że kwoty przekraczające powyżej przedstawione wartości nie podlegają dofinansowaniu i musimy je w całości pokryć sami. Jeżeli wyślemy dziecko do przedszkola, które pobiera 11 € za godzinę opieki, to całą nadwyżkę ponad 9,65 € będziemy musieli pokryć w 100% z własnej kieszeni.

Dofinansowanie dla dziecka do przedszkola – jak ubiegać się o dodatek?

Wniosek o dodatek możesz złożyć online z użyciem DigiD na stronie urzędu skarbowego. Istnieje również możliwość wypełnienia formularza i odesłania go do najbliższego urzędu podatkowego. W obu wypadkach potrzebne Ci będą podstawowe dane i informacje takie jak numer BSN Twój , partnera i dziecka, informacje dotyczące dochodów Twoich i partnera, dane dotyczące placówki opieki (LRK-nummer, liczba godzin i cena opieki nad dzieckiem za godzinę). Na decyzję odnośnie przyznania i wysokości dofinansowania trzeba poczekać około dwóch miesięcy.

Formalności związane ze sprawami urzędowymi w Holandii mogą być często skomplikowane i zabierają dużo czasu. Jeżeli szukasz sposobu na przyspieszenie i ułatwienie sobie tego procesu, zachęcamy do skorzystania z aplikacji do rozliczania podatku z Holandii Aangifte.