...

Jakie są najpopularniejsze ulgi podatkowe w Holandii w 2022 roku?

autor: Maciej Wawrzyniak14 listopada 2022
Jakie są najpopularniejsze ulgi podatkowe w Holandii w 2022 roku?

Ulgi podatkowe w Holandii to sposób na uzyskanie wyższego zwrotu podatku w tym kraju. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze z nich i opisujemy warunki, jakie należy spełnić, aby z nich skorzystać.

Ulgi podatkowe Holandia 2022

Algemene heffingskorting – główna ulga podatkowa

Algemene heffingskorting to główna ulga podatkowa przysługująca każdemu podatnikowi w Holandii – pomniejsza ona Twój podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie socjalne.

Wysokość ogólnej ulgi podatkowej zależy od wysokości Twoich dochodów – im wyższe, tym mniejszą ulgę otrzymasz. Jest pomniejszana o procent dochodu podlegającego opodatkowaniu z pracy i domu – dokładne informacje można znaleźć w tabeli.

ogolna ulga podatkowa

Arbeidskorting – ulga pracownicza

Arberidskorting jest pracowniczą ulgą podatkową pomniejszającą kwotę podatku do zapłaty w Holandii – przysługuje osobom legalnie zatrudnionym w tym kraju nieprzekraczającym ustalonego progu dochodów.

ulga pracownicza

Ulga pracownicza zależna jest od wysokości uzyskanych dochodów – w 2022 r. maksymalnie może wynieść 4260 euro (w 2021 roku 4205 euro) przy dochodzie wynoszącym 36 650 euro.

Jonggehandicaptenkorting – ulga dla młodych niepełnosprawnych

Jeżeli pobierasz świadczenie na podstawie ustawy o wspieraniu w poszukiwaniu zatrudnienia młodych osób niepełnosprawnych (Wajong), to przysługiwać Ci będzie także ulga podatkowa z tego tytułu. Załatwić można to w holenderskim Instytucie Programów Świadczeń Pracowniczych (UWV).

ulga dla mlodych niepelnosprawnych

Inkomensafhankelijke combinatiekorting — ulga na dziecko

Wysokość ulgi Inkomensafhankelijke combinatiekorting uzależniona jest bezpośrednio od dochodów osoby składającej wniosek – każdy przypadek obliczany jest indywidualnie przez Belastingdienst. Aby kwalifikować się do ulgi podatkowej na dziecko, musisz spełniać poniższe warunki. O ulgę można starać się na:

  • własne dziecko,
  • pasierba,
  • przybrane dziecko, w sytuacji, gdy utrzymujesz je jak własne dziecko
  • adoptowane dziecko
  • dziecko z poprzedniego związku współmałżonka lub zarejestrowanego partnera,
  • dziecko partnera podatkowego, jeżeli mieszkacie razem.

Dziecko musi mieć mniej niż 12 lat w dniu 1 stycznia roku dotyczącego rozliczenia.

dziecko

Dziecko na które starasz się o ulgę musi być również zarejestrowane w gminie pod tym samym adresem domowym co Ty, przez co najmniej 6 miesięcy w ciągu 1 roku kalendarzowego. Ważne jest także, aby Twój dochód z pracy był wyższy niż ustalona kwota.

ulga na dziecko

Więcej informacji: Inkomensafhankelijke Combinatiekorting – co to jest?

Heffingskortingen voor AOW-gerechtigden – ulga dla osób starszych

Jest to ulga podatkowa przeznaczona dla osób uprawnionych do AOW (podstawowa emerytura państwowa w Holandii) – często nazywana także jako ulga dla osób starszych.

Do skorzystania z niej zakwalifikujesz się po osiągnięciu wieku emerytalnego i jeżeli Twój dochód nie będzie przekraczał ustalonego limitu.

ulga dla starszych

Sprawdź nasze pozostałe wpisy i przekonaj się między innymi co można odliczyć od podatku w Holandii? W załatwieniu wszystkich formalności z urzędem skarbowym i wykorzystaniu wszystkich ulg pomoże Ci nasz aplikacja do rozliczeń podatkowych z Holandii Aangifte24.