Zasiłek rodzinny wypłacany w Holandii pracownikom posiadającym dzieci na swoim utrzymaniu, może być wielką pomocą w codziennym życiu. Kwoty Kinderbijslag są zróżnicowane zależnie od wieku dziecka i wynoszą od 221 euro aż do 316 euro. Są to kwoty wypłacane kwartalnie na każde dziecko, które pracownik posiada na utrzymaniu. Warto dodać, że Kinderbijslag, czyli zasiłek rodzinny w Holandii można również otrzymać na dzieci adoptowane, dzieci dla których jest się rodziną zastępczą oraz dla dzieci, które traktuje się jak swoje.

Co jest potrzebne, aby uzyskać Kinderbijslag – holenderski zasiłek rodzinny?

Przede wszystkim zasiłek rodzinny w Holandii przysługuje osobom legalnie zatrudnionym. Aby zatem móc o niego wnioskować, należy wykonywać pracę w oparciu o umowę. Dodatkowym warunkiem otrzymania Kinderbijslag jest opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. Oczywistym jest również to, że osoba wnioskująca o Kinderbijslag musi pracować lub mieszkać na terenie Holandii.

Najważniejsze dokumenty o zasiłek rodzinny w Holandii

 • umowa o pracę,
 • odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne,
 • miejsce pracy lub zamieszkania w Holandii.

Nie są to jednak wszystkie dokumenty, o które holenderski urząd SVB może poprosić. Jest ich znacznie więcej i każdy z nich służy podjęciu decyzji, czy osobie należy się zasiłek rodzinny w Holandii. Pełną listę dokumentów, które być może będzie trzeba dostarczyć wraz z wnioskiem przedstawiamy poniżej.

 • Potwierdzenia przelewów wysyłanych z Holandii na konto opiekuna dziecka w Polsce – mogą to być wyciągi z konta, drukowane potwierdzenia, dowody wpłaty. Przedstawienie takich dokumentów jest wymagane od wszystkich obcokrajowców, którzy przyjechali do Holandii do pracy i występują o zasiłek rodzinny. Ma to zapobiegać sytuacjom, w których Kinderbijslag będzie przeznaczany na ich potrzeby osobiste i wydatki konsumpcyjne.
 • Numer SOFI osoby wnioskującej – jest to odpowiednik polskiego numeru NIP, czyli numer identyfikacji podatkowej,
 • Adres zamieszkania – dotyczy adresu wnioskodawcy, partnera w Polsce oraz dzieci, które z nim mieszkają,
 • Adres pracodawcy – urząd SVB będzie chciał również poznać adres holenderskiego pracodawcy, a także daty zatrudnienia u niego.
 • Informacja z Ośrodków Pomocy Społecznej w Polsce – to bardzo ważne. Holenderskie urzędy SVB warunkują przyznanie Kinderbijslag tym, czy w Polsce pobierane są inne świadczenia na dzieci. Jednym z takich może być np. 500+. Jeżeli tak jest, zasiłek rodzinny w Holandii – Kinderbijslag, może nie zostać przyznany. Dlaczego? Ponieważ kwota zasiłków otrzymywanych w Polsce jest wyższa niż Kinderbijslag.
 • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu – dotyczy osoby wnioskującej o Kinderbijslag oraz dzieci, na które ma zostać ono wypłacone,
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu – wystawia go holenderski pracodawca,
 • Zaświadczenie o nauce dziecka – zasiłki rodzinne w Holandii wypłacane są na dzieci uczące się, nie starsze niż 18 lat.
 • Pozostałe dokumenty – akt urodzenia, akt ślubu, a także inne dokumenty, o które może poprosić urząd SVB w Holandii.

Oczywiście najważniejszym dokumentem, który pozwoli otrzymać zasiłek rodzinny w Holandii jest wniosek. Należy go wypełnić samodzielnie lub powierzyć to zadanie doradcy podatkowemu. Jego pomoc może być nieoceniona, ponieważ pozwoli uniknąć wielu pomyłek i błędów, wydłużających czas potrzebny na rozpatrzenie wniosku o Kinderbijslag.

Zasiłek rodzinny w Holandii możesz otrzymać nawet do roku wstecz

Pomimo tego że Kinderbijslag – zasiłek rodzinny w Holandii jest wypłacany na bieżąco, z chwilą wnioskowania, można otrzymać jego wyrównanie do jednego roku wstecz. W tym przypadku decydująca będzie data złożenia wniosku o Kinderbijslag. Po raz kolejny dowodzi to że warto współpracować z doświadczonymi doradcami, których wiedza może być bezcenna w procesie otrzymania wyższych świadczeń rodzinnych w Holandii.

O czym pamiętać, będąc beneficjentem zasiłku rodzinnego Kinderbijslag?

Należy pamiętać o tym, że zasiłek rodzinny nie jest przyznawany na stałe. Zawsze kiedy zmieni się sytuacja rodzinna wnioskującego, należy to zgłosić do urzędu. Dotyczy to szczególnie takich sytuacji, które mogą wpływać na odmowę wypłaty Kinderbijslag. Będzie to np. przyznanie równoległego świadczenia w Polsce, zakończenie przez dziecko nauki lub zmiana sytuacji rodzinnej małżonków / opiekunów. Za niezgłoszenie tego faktu grozi kara w wysokości przekraczającej 2000 euro.