Jak odczytać decyzję podatkową Aanslag z Holandii?

autor: Maciej Wawrzyniak16 lipca 2020
Jak czytać decyzję podatkową Aanslag z Holandii 2019

Rozliczałeś podatek z Holandii i otrzymałeś decyzję podatkową Aanslag? Dokument jest wystawiony w języku niderlandzkim i nie każdy może sobie poradzić z odczytaniem danych na tym dokumencie. Dlatego postanowiliśmy ułatwić Ci odczytanie dokumentu i krok po kroku wytłumaczyć jakie dane znajdują się na decyzji Aanslag.

Tutaj znajdziesz pierwszą stronę decyzji podatkowej z naniesionymi wpisami w kolorze niebieskim. Poniżej rozwinięcie.

 

decyzja NL 1

voorlopige aanslag - jest to określenie dla decyzji tymczasowej . Ostateczna decyzja brzmi : " aanslag" . Po ocenie tymczasowej czas wydania ostatecznej decyzji wynosi nawet do 3 lat.

Jaar - jest to rok podatkowy, z jaki została wydana decyzja Aanslag

Aanslagnummer - jest to numer decyzji - bardzo ważny znacznik jeśli chcesz np. odwołać się od decyzji podatkowej

Dagtekening - data sporządzenia decyzji podatkowej - nie zdziw się jeśli jest to data z przyszłości. Urząd często wysyła dokument z wyprzedzeniem

Te ontvangen - jest to kwota do zwrotu jako suma za rok podatkowy

Te betalen - jest to kwota do zapłaty jako suma za rok podatkowy

decyzja NL 2

U bent een kwalificerende buitenlands belastingplichtige - informacja czy urząd zakwalifikował Cię jako podatnik z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym i prawem do ogólnej ulgi podatkowej czyli tzw. warunek 90 %

Inkomstenbelasting box 1 - suma obliczonego podatku dla progu pierwszego

Premie volksverzekeringen - suma składek ubezpieczeniowych w Holandii

Heffingskortingen - suma ulg podatkowych obliczonych za rok podatkowy

Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen - suma podatku i ubezpieczenia po odjęciu należnych ulg podatkowych

Algemene heffingskorting - suma ogólnej ulgi podatkowej przed przeliczeniem - ulga ta zostanie przeliczona wedle okresu pracy i dochodów poza NL

Inkomensafhankelijke combinatiekorting - ulga na dziecko

Arbeidskorting - ulga pracownicza

Premie-inkomen - podstawa do obliczenia ubezpieczenia społecznego

Premie volksverzekeringen - suma ubezpieczenia społecznego w Holandii

Verzamelinkomen - dochód w  roku podatkowym

Jak widać odczytanie decyzji podatkowej nie jest tak trudne jak wydaje się to na pierwszy rzut oka. Oczywiście należy pamiętać o wielu kwestiach weryfikując treść decyzji podatkowych dlatego taką czynność powinien wykonać certyfikowany doradca podatkowy z numerem BECON. Jeśli uważasz, że Twoja decyzja podatkowa za jakikolwiek rok zostala wystawiona niepoprawnie lub zawiera błędy to skontaktuj się z nami. Dokonamy analizy i zaproponujemy możliwość odwołania się - nawet do 5 lat wstecz.