Jak odczytać decyzję podatkową Aanslag z Holandii?

autor: Maciej Wawrzyniak16 lipca 2020
Jak czytać decyzję podatkową Aanslag z Holandii 2019

Rozliczałeś podatek z Holandii i otrzymałeś decyzję podatkową Aanslag? Dokument jest wystawiony w języku niderlandzkim i nie każdy może sobie poradzić z odczytaniem danych na tym dokumencie. Dlatego postanowiliśmy ułatwić Ci odczytanie dokumentu i krok po kroku wytłumaczyć jakie dane znajdują się na decyzji Aanslag.

Tutaj znajdziesz pierwszą stronę decyzji podatkowej z naniesionymi wpisami w kolorze niebieskim. Poniżej rozwinięcie.

 

decyzja NL 1

Voorlopige aanslag – jest to określenie dla decyzji tymczasowej. Ostateczna decyzja brzmi: "aanslag". Po ocenie tymczasowej czas wydania ostatecznej decyzji wynosi nawet do 3 lat

Jaar – jest to rok podatkowy, z jaki została wydana decyzja Aanslag

Aanslagnummer – jest to numer decyzji – bardzo ważny znacznik jeśli chcesz np. odwołać się od decyzji podatkowej

Dagtekening – data sporządzenia decyzji podatkowej – nie zdziw się jeśli jest to data z przyszłości. Urząd często wysyła dokument z wyprzedzeniem.

Te ontvangen – jest to kwota do zwrotu jako suma za rok podatkowy.

Te betalen – jest to kwota do zapłaty jako suma za rok podatkowy.

decyzja NL 2

U bent een kwalificerende buitenlands belastingplichtige – informacja czy urząd zakwalifikował Cię jako podatnik z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym i prawem do ogólnej ulgi podatkowej, czyli tzw. warunek 90 %.

Inkomstenbelasting box 1 - suma obliczonego podatku dla progu pierwszego.

Premie volksverzekeringen – suma składek ubezpieczeniowych w Holandii.

Heffingskortingen – suma ulg podatkowych obliczonych za rok podatkowy.

Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen – suma podatku i ubezpieczenia po odjęciu należnych ulg podatkowych.

Algemene heffingskorting – suma ogólnej ulgi podatkowej przed przeliczeniem – ulga ta zostanie przeliczona wedle okresu pracy i dochodów poza NL.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting – ulga na dziecko.

Arbeidskorting – ulga pracownicza.

Premie-inkomen – podstawa do obliczenia ubezpieczenia społecznego.

Premie volksverzekeringen – suma ubezpieczenia społecznego w Holandii.

Verzamelinkomen – dochód w  roku podatkowym.

Jak widać odczytanie decyzji podatkowej nie jest tak trudne jak wydaje się to na pierwszy rzut oka. Oczywiście należy pamiętać o wielu kwestiach weryfikując treść decyzji podatkowych dlatego taką czynność powinien wykonać certyfikowany doradca podatkowy z numerem BECON. Jeśli uważasz, że Twoja decyzja podatkowa za jakikolwiek rok została wystawiona niepoprawnie lub zawiera błędy, to skontaktuj się z nami. Dokonamy analizy i zaproponujemy możliwość odwołania się – nawet do 5 lat wstecz. Z naszą aplikacją zwrot podatku z Holandii otrzymasz bardzo szybko i bez żadnych problemów – zapraszamy!