...

Jak odczytać decyzję podatkową Aanslag z Holandii?

autor: Maciej Wawrzyniak16 lipca 2020
Jak czytać decyzję podatkową Aanslag z Holandii 2019

Rozliczałeś podatek z Holandii i otrzymałeś decyzję podatkową Aanslag? Dokument jest wystawiony w języku niderlandzkim i nie każdy może sobie poradzić z odczytaniem danych na tym dokumencie. Dlatego postanowiliśmy ułatwić Ci odczytanie dokumentu i krok po kroku wytłumaczyć jakie dane znajdują się na decyzji Aanslag.

Decyzję podatkową Aanslag – jakie informacje zawiera?

Odczytanie decyzji podatkowej Aanslag z Holandii wymaga zrozumienia terminologii i struktury dokumentu. Decyzja podatkowa, znana jako "aanslag", może być "voorlopige aanslag" (decyzją tymczasową) lub "definitieve aanslag" (decyzją ostateczną). Na pierwszej stronie decyzji znajdziesz wpisy w kolorze niebieskim, które dostarczą Ci informacji wstępnych. Maksymalny czas oczekiwania na ostateczną decyzję podatkową to 3 lata od momentu złożenia deklaracji podatkowej, ale zazwyczaj odpowiedź otrzymuje się w ciągu 3-4 miesięcy.

Poniżej  znajdziesz pierwszą stronę decyzji podatkowej z naniesionymi wpisami w kolorze niebieskim. Poniżej rozwinięcie.

 

decyzja NL 1

Voorlopige aanslag – jest to określenie dla decyzji tymczasowej. Ostateczna decyzja brzmi: "aanslag". Po ocenie tymczasowej czas wydania ostatecznej decyzji wynosi nawet do 3 lat

Jaar – jest to rok podatkowy, z jaki została wydana decyzja Aanslag

Aanslagnummer – jest to numer decyzji – bardzo ważny znacznik jeśli chcesz np. odwołać się od decyzji podatkowej

Dagtekening – data sporządzenia decyzji podatkowej – nie zdziw się jeśli jest to data z przyszłości. Urząd często wysyła dokument z wyprzedzeniem.

Te ontvangen – jest to kwota do zwrotu jako suma za rok podatkowy.

Te betalen – jest to kwota do zapłaty jako suma za rok podatkowy.

decyzja NL 2

U bent een kwalificerende buitenlands belastingplichtige – informacja czy urząd zakwalifikował Cię jako podatnik z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym i prawem do ogólnej ulgi podatkowej, czyli tzw. warunek 90 %.

Inkomstenbelasting box 1 - suma obliczonego podatku dla progu pierwszego.

Premie volksverzekeringen – suma składek ubezpieczeniowych w Holandii.

Heffingskortingen – suma ulg podatkowych obliczonych za rok podatkowy.

Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen – suma podatku i ubezpieczenia po odjęciu należnych ulg podatkowych.

Algemene heffingskorting – suma ogólnej ulgi podatkowej przed przeliczeniem – ulga ta zostanie przeliczona wedle okresu pracy i dochodów poza NL.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting – ulga na dziecko.

Arbeidskorting – ulga pracownicza.

Premie-inkomen – podstawa do obliczenia ubezpieczenia społecznego.

Premie volksverzekeringen – suma ubezpieczenia społecznego w Holandii.

Verzamelinkomen – dochód w  roku podatkowym.

Voorlopige aanslag – co to jest ocena tymczasowa w Holandii?

Po złożeniu deklaracji podatkowej możesz czasem otrzymać przedwstępne rozliczenie. Wskazuje ono przewidywaną kwotę do zwrotu lub należności podatkowej na podstawie przedstawionych przez Ciebie danych. Później zostanie wydana ostateczna decyzja rozliczeniowa.

Zdarza się również, że przedwstępne rozliczenie przychodzi co roku na początku nowego roku. To rozwiązanie pozwala z wyprzedzeniem otrzymać zwrot podatku lub uiścić należność. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumencie dotyczącym przedwstępnego rozliczenia.

Jeśli uważasz, że przedwstępna ocena nie jest prawidłowa, masz możliwość jej korekty przez złożenie skorygowanej deklaracji. Instrukcje, jak to zrobić, znajdują się w sekcji dotyczącej korekty błędów w deklaracji podatkowej. Jeżeli masz obowiązek uiścić podatek według przedwstępnego rozliczenia, należy jednak dokonać płatności. Możliwość odroczenia zapłaty oraz sposób uregulowania należności zostały wyjaśnione w dziale poświęconym funkcjonowaniu podatku dochodowego. Zapłacona kwota zostanie zaliczona na poczet nowego przedwstępnego rozliczenia.

Definitieve aanslag inkomstenbelasting – ostateczna ocena podatku dochodowego

Zwykle, zaraz po rozliczeniu podatku z Holandii, otrzymuje się decyzję końcową. Jednak w niektórych przypadkach, na wstępie może zostać wydana decyzja tymczasowa, która później jest zastępowana przez decyzję ostateczną. Często decyzja ostateczna jest identyczna jak tymczasowa. Na wierzchu dokumentu znajduje się napis „Aanslag” w przypadku decyzji ostatecznej, a jeśli jest to decyzja tymczasowa, widnieje „Voorlopige aanslag”. Jeśli wydana jest decyzja ostateczna, to wtedy decyzja tymczasowa nie jest już potrzebna.

Decyzję ostateczną należy otrzymać najpóźniej w ciągu trzech lat, a ten okres liczy się od 1 stycznia roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się rozliczenia.

Jak najlepiej odczytać ocenę podatkową w Holandii? Skorzystaj z usług Aangifte!

Aby dokładnie zrozumieć treść decyzji, warto skorzystać z usług doradztwa podatkowego, które może pomóc w interpretacji poszczególnych sekcji i terminów, a także w wyjaśnieniu konkretnych zapisów i ich konsekwencji dla Twojej sytuacji podatkowej.

Jak widać odczytanie decyzji podatkowej nie jest tak trudne jak wydaje się to na pierwszy rzut oka. Oczywiście należy pamiętać o wielu kwestiach weryfikując treść decyzji podatkowych dlatego taką czynność powinien wykonać certyfikowany doradca podatkowy z numerem BECON. Jeśli uważasz, że Twoja decyzja podatkowa za jakikolwiek rok została wystawiona niepoprawnie lub zawiera błędy, to skontaktuj się z nami. Dokonamy analizy i zaproponujemy możliwość odwołania się – nawet do 5 lat wstecz. Z naszą aplikacją zwrot podatku z Holandii otrzymasz bardzo szybko i bez żadnych problemów – zapraszamy!