Oporezivanje pomoraca u Nizozemskoj

Oporezivanje pomoraca u Nizozemskoj

Oporezivanje pomoraca 2022 u Nizozemskoj a obračun s Belastingdienst.

Porezni obračun pomoraca u Nizozemskoj nije laka stvar. Podnošenje prijave Belastingdienstu (nizozemskom poreznom uredu) najčešće je obavezno, a propisi u EU i izvan EU EEA
Otežava razumijevanje poreznih sustava. Zašto vrijedi to shvatiti? Jer pogreška može nas koštati više od deset tisuća eura. Na koji način obračunati porez kao pomorac iz Nizozemske?
Kako izgleda oporezivanje takvih osoba? Što vrijedi znati o porezu za pomorce u Kraljevini Nizozemskoj? O tome u daljem dijelu članka.

Porezi pomoraca 2022 Nizozemska - kako se određuje oporezivanje

Pomorci u Nizozemskoj - slično radnicima na naftnim platformama, na primjer - podliježu posebnim poreznim uvjetima. Vrijedno je imati na umu da je dohodak od rada obavljenog na morskom brodu
u međunarodnom prometu najčešće se oporezuju u zemlji brodogradnje (efektivni menadžment) - odnosno u mjestu gdje menadžment kompanije donosi ključne odluke o poduzeću.
Načela oporezivanja u Nizozemskoj za pomorce objašnjava konvencija MLI.

Poreza za pomorce 2022 u Nizozemskoj a dohodak, koji nije teško odrediti-

Mada za mnoge može biti iznenađujuće - pomorci u Nizozemskoj su najčešće dužni podnijeti godišnju poreznu prijavu, gdje unose podatke o visini primanja.
Što je važno: tijekom priprema prijave ne vrijedi upisivati snižene prihode. Zbog čega?

Zato što dohodak pomoraca u Nizozemskoj nije teško odrediti. Zašto? Zato što porezne uprave su u stalnom kontaktu na međunarodnoj razini, zato i pomorcima, iako to je za njih teško za povjerovati+
može biti teško zatajiti visinu prihoda. Štoviše, visinu zarade moguće je utvrditi potrebnom potvrdom o prihodima (potrebna je npr. pri kupnji stana).

Oslobađanje od poreza u Nizozemskoj - kada pomorci imaju pravo na to?
Kada govorimo o oporezivanju pomoraca u 2022. godini u Nizozemskoj, vrijedi znati da takve osobe – unatoč obvezi podnošenja godišnje porezne prijave poreznoj upravi – najčešće nisu obveznici plaćanja poreza
u Kraljevini Nizozemskoj. Zašto?

Kao pomorac dobio si od poslodavca Jaaropgave, onda u tvojoj poreznoj kartici vidjet ćeš stavku Loonheffing, koja označava akontaciju poreza na dobitak. Nažalost, nećeš moći vratiti cijeli taj iznos
No možeš tražiti djelomični povrat prema konvenciji MLI i ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanje između država.

Novi porez za pomorce 2022 - kako podnijeti zahtjev za oslobađanje plaćanja poreza?
Sukladno propisima, možete podnijeti zahtjev za oslobođenje od poreza na dohodak u Box 1, odnosno dohodak od nesamostalnog rada. Takvo oslobađanje plaćanje poreza ne priznaje se automatski, trebaš podnijeti zahtjev u
Belastigndienst.

Porez za pomorce u Nizozemskoj? Za plaćanje doprinosi.

Sukladno tome - u većini slučajeva pomorci u Nizozemskoj ne moraju se plašiti plaćanja poreza. Ne znači to da uopće ga ne plaćaju. Sigurno je to da kao pomorac
u Nizozemskoj moraš platiti doprinose, takozvane Premie Volksverzekeringen. Najčešće je to ok.27% tvog prihoda. Što onda s porezom?

Povrat poreza iz Nizozemske za pomorce - koliko se može dobiti?
Koliko možeš dobiti povrata poreza iz Nizozemske kao pomorac? Nije to mali iznos. O novcu je najbolje govoriti na primjerima, pa u nastavku predstavljamo situaciju jednog pomorca u Nizozemskoj, koji je zahvaljujući oslobađanju od poreza na dohodak zaradio nekoliko tisuća eura.

Dohodak (Loon)

Loon seaman

Obračun porezne olakšice (Heffingskorting)

Heffingskorting seaman

Obračun osiguranja (premije volksverzekeringen)

premie volksverzekeringen seaman

Obračun poreza

tax calculation seaman netherlands

Kao što se vidi na ovom primjeru, poreza na dohodak nije obračunat. Pomorac je dobio ok. 16 tisuća eura povrata poreza iz Nizozemske. Sve zahvaljujući pravu na oslobađanje.

Pomorci u Nizozemskoj - oslobađanje za nerezidente. Što ne smiješ zaboraviti?
Važno! Treba imati na umu da ako je pomorac porezni rezident u Nizozemskoj, tada se porezna prijava podnosi na obrascu C i pravila prihvatljivosti primjenjuju se na pravilo od 90%. Kod pomoraca ne podnosi se zahtjev
u dijelu IB olakšice, dakle nema potrebe dostavljanja potvrde o prihodima u Belastigndienst.

Porezna prijava za pomorce u Nizozemskoj - koristite Aangifte24!
Poreze za pomorce u Nizozemskoj može biti teško obračunati- sve zbog složenosti propisa. Štoviše, propisi se redovito mijenjaju, što unosi dodatne nedoumice kod poreznih obveznika koji žele
obračunati prihode u Nizozemskoj i Poljskoj. Osim toga, postoje različita sudska tumačenja, koja su zbog novih propisa ponekad suprotna odredbama - sve to znači da samostalna porezna prijava u
Kraljevini Nizozemskoj za pomorce je često nemoguća.

Vrijedi i pogledati individualnu situaciju pomorca u Nizozemskoj. Jedan porezni obveznik ima pravo na olakšicu, drugi nema. Svaka osoba ima različitu obiteljsku (npr. djeca, supružnik) i profesionalnu (vrsta ugovora) situaciju.

Sve to čini poreznu prijavu u Nizozemskoj vrijednom prepuštanja u ruke profesionalaca ili korištenja posebne aplikacije za poreznu prijavu, a to je Aangifte24. To je alat koji vam pomaže povratiti do 100% poreza od Kraljevine Nizozemske i omogućuje vam podnošenje prijave uz pomoć kvalificiranog savjetnika. Isprobaj već danas!