...
dlabiznesu

FAQ

Poslao si poreznu prijavu i što sad?

Saznajte više o postupku povrata poreza i radnjama koje trebate poduzeti. Ako ne izvršite jednu od radnji u nastavku, vjerojatno ćete dobiti pogrešnu procjenu (npr. za porezni dodatak). Nemojte zanemariti niti jedan od koraka i slijedite ih odmah nakon slanja porezne prijave u ured.

To Do HR

Da li je naknada za aplikacju jednokratna?

Za svaku poreznu godinu platiš jedan kredit. Dakle, ako želiš prijaviti porez za, na primjer 2015. i 2016. godinu, trebaš platiti dva puta paket - posebno za svaku godinu.

 

Da li se porezne prijave provjeravaju prije slanja?

Samo prijave u paketu PREMIUM - s podrškom poreznog savjetnika - provjeravamo. Ostali paketi nemaju provjeru našeg stručnjaka.

 

Da li moram slati originalnu potvrdu o prihodima u Nizozemsku?

Ako nemaš prijavu boravka cijele godine (P-form) i ispunjavaš uvjet 90%, moraš poslati originalnu potvrdu o prihodima u Nizozemsku. Ovdje se nalaze sve porezne prijave za sve porezne godine:
IDI DO POTVRDE O PRIHODIMA IZ NIZOZEMSKE OD BELASTIGNDIENST

 

Da li moram poslati prijavu računa i važeću adresu?

Ako prvi put obračunavaš porez u Nizozemskoj ili prethodnih godina koristio si usluge poreznih savjetnika, preporučamo da pošalješ aktualne podatke o računu i adresi. Veoma je vjerojatno da podaci u Belastigndienst nisu važeći, i na primjer, ured ima račun tvrtke posrednika, a ne Tvoj.

 

Što je to uvjet 90% i kada je on ispunjen?

U 2015. godini Belastigndienst uveo načelo 90%. Ako ispunjavaš uvjete, onda imaš prvo na dio porezne olakšice Heffingskorting. Zvuči li komplicirano? Pretpostavimo da si radio samo u Nizozemskoj i nisi imao druge prihode u ostalim državama osim Nizozemske. Tada ispunjavaš uvjet 90 %. Ipak, ako si imao prihode, na primjer u Poljskoj i ti su prihpdi više od 10% ukupnih prihoda iz Poljske i Nizozemske, tada uvjet 90% nije ispunjen i ne dobivaš dio B olakšice Heffingskorting.

 

Nemam Jaaropgave - mogu li bez toga obračunati?

Da, veoma često je obračun mogući s isječkom plaće, takozvanim Salaris. Pokušaj kontaktirati svog poslodavca i zamoli ga za kopiju dokumenta Jaaropgave - izdavanje dokumenta je njegova obveza.

 

Da li prijava boravka u Nizozemskoj utječe na poreznu prijavu?

Tvoja prijava boravka u Nizozemskoj ima ključan utjecaj na vrstu i rezultat porezne prijave. Kod pripreme porezne prijave obrati posebnu pozornost na pitanje o prijavu boravka u Nizozemskoj. Ovisno o Tvojoj situaciji, bit će izabran odgovarajući porezni formular:
- M form - za osobe, koje su odjavila boravak u tijeku godine
- P form - za osobe, koje su bile cijele godine prijavljene u Nizozemskoj
- C Form - za osobe bez prijave boravka

 

Dobio sam veći povrat od povrata obračunatog u aplikaciji?

ako si dobio više nego što si trebao, nemoj zaboraviti da ured će o tome uvijek pamtiti. Dotyczy to przede wszystkim dodatków TOESLAGEN. Ako si dobio više nego što si trebao, budi spreman na to da ured ima 2 godine da zatraži povrat sredstava. Možeš i sam poduzeti prije toga korake i zamoliti Belastgindienst za provjeru - tada nećeš platiti kamatu.

 

Koliko dugi traje obračun poreza iz Nizozemske?

Ured obrađuje prijave u roku od 3 do čak 36 mjeseci. Sve ovisi o provjeri potvrde o prihodima iz Poljske. Ipak, trenutno taj rok iznosi ok.5 mjeseci.

 

Kako provjeriti da li sam bio dužan platiti socijalno osiguranje u Nizozemskoj?

U našoj aplikaciju pronaći ćeš pitanje vezano za socijalno osiguranje. To je veoma važna informacija, jer osobe oslobođene plaćanja osiguranja mogu računati na veći povrat poreza. Oslobođen si plaćanja osiguranja, ako:
-ako si bio djelatnik poslan iz druge države i imaš formular A1, koji potvrđuje plaćanje doprinosa u drugoj državi, -od prihoda iz Nizozemske je plaćeno osiguranje u drugoj državi
Ipak, trebaš znati da ok. 99% djelatnika zaposlenih na temelju ugovora o radu na nizozemskim uvjetima, obuhvaćena je obveznim socijalnim osiguranjem, takozvane Premie Volkverzekeringen.

 

Imam li obvezu obračunavanja poreza iz Nizozemske?

Obvezu obračunavanja poreza u Nizozemskoj imaju porezni obveznici:

  • koji su dobili pismeni poziv za podnošenje prijave, tako zvani Aangiftebrief
  • uslijed podnošenja porezne prijave dobivaju povrat poreza veći od 16 EUR
  • uslijed podnošenje porezne prijave moraju platiti više od 47 EUR poreza.

Rok za podnošenje obračuna je naveden u pozivu, ako nije, onda je to 1. srpanj iduće godine. Dakle, ako si radio 2019. godine u Nizozemskoj, moraš podnijeti prijavu do sdana 1. srpnja 2020. godine.

 

Može li se poslati formular M-Form elektronskim putem?

Da! Iako na zvaničnoj stranici ureda je inmformacija, da se ne može prijava slati elektronski, ipak porezni savjetnici s brojem BECON imaju takvu mogućnost. Naša aplikacija podržava prijave na formularu M.

 

Zašto moje prijava ima status "Čeka potvrdu"?

U slučajud a si podnio prijavu preko aplikacuje, trebamo ok. 48 sati da potvrdimo prijavu. Status Čeka potvrdu može biti vidljiv dulje vrijeme. Nakon potvrđivanja ststus prijave se mijenja na Poslano.

 

Dobio sam poreznu odluku od Aanslag. Kako nju protumačiti?

Ako si dobio poreznu odluku iz Nizozemske pa možeš imati poteškoća z njezinim tumačenjem - zato smo za Tebe pripremili opširnu analizu.