...

Handhaving Holandia – co to jest?

autor: Maciej Wawrzyniak22 października 2021
Handhaving Holandia – co to jest?

 

Jeżeli pobierasz zasiłek z UWV w Holandii lub jeżeli dopiero planujesz złożyć odpowiedni wniosek, musisz pamiętać, że poza szeregiem przysługujących Ci praw, obowiązuje Cię również szereg obowiązków, których musisz bezwzględnie przestrzegać. W przeciwnym wypadku może zostać uruchomione przeciwko tobie postępowanie weryfikacyjne „Handhaving uitvoering”.

Zasiłek z UWV w Holandii – czym zajmuje się ta instytucja?

UWV to instytucja, która zajmuje się zapewnieniem doradztwa i pomocy w znalezieniu pracy wszystkim osobom mieszkającym w Holandii. Jej kompetencje można porównać do tych, jakie posiada Polski Urząd Pracy. To tam zgłaszamy się również po wszystkie ubezpieczenia pracownicze dostępne w tym kraju. Zajmuje się ona bowiem przyjmowaniem wniosków oraz wypłatą następujących świadczeń:

  • zasiłek dla bezrobotnych,
  • zasiłek chorobowy,
  • zasiłek z tytułu niezdolności do pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych WW-uitkering – komu przysługuje?

O zasiłek dla bezrobotnych może starać się każda osoba, która straciła pracę w Holandii, a w okresie ostatnich 36 tygodni przepracowała co najmniej 26 z nich. Wniosek o przyznanie zasiłku dla osób bezrobotnych możesz złożyć przez Internet na stronie uwv.nl – niezbędne będzie jednak posiadanie spersonalizowanego kodu DigiD. Ważne jest też, w jaki sposób zakończyło się nasze ostatnie legalne zatrudnienie. Zwolnienie w tym wypadku musi być decyzją pracodawcy – jeżeli sami zdecydujemy o zakończeniu pracy lub zostaniemy zwolnieni z naszej winy, nie mamy prawa do zasiłku.

O tym ile może wynieść kwota zasiłku WW-uitkering oraz jakie zasady rozliczania podatkowego obowiązują osoby pobierające go, dowiesz się z innego naszego wpisu – Jak rozliczyć zasiłek dla bezrobotnych z Holandii.

Jakie obowiązki ma osoba pobierająca zasiłek dla bezrobotnych w Holandii?

Świadczenie socjalne WW-uitkering jest jedynie tymczasowym dochodem zastępczym w przypadku utraty pracy. Okres przyznawania zasiłku zależeć będzie od liczby przepracowanych lat, nie oznacza to jednak, że po jego przyznaniu możemy po prostu pobierać pieniądze i nie podejmować kroków w celu znalezienia kolejnego zatrudnienia.

UWV wymaga od nas nieustannego aktywnego poszukiwania nowego zatrudnienia. Co miesiąc jesteśmy zobowiązani wysyłać dowody potwierdzające aplikowanie na poszczególne stanowiska. Dołączyć do tego należy również zestawienie miesięcznych dochodów („Inkomstenopgave”). W przypadku jakiejkolwiek zmiany dotyczącej naszych przychodów i zatrudnienia należy zgłosić to do urzędu w przeciągu tygodnia. Nie możemy również opuścić kraju – wracając do Polski, złamiemy zasady obowiązujące podczas pobierania zasiłku. Jesteśmy zobowiązani do pozostawania pod adresem zameldowania w Holandii.

Należy bezwzględnie stosować się zaleceń i przestrzegać przepisów narzuconych przez urząd. UWV przeprowadza bowiem regularne kontrole, a w razie jakichkolwiek nieprawidłowości uruchamia tak zwany „Handhaving uitvoering”, czyli postępowanie egzekucyjne. Może to skutkować odebraniem lub zmniejszeniem zasiłku, a także dotkliwymi karami finansowymi.

Jak wygląda kontrola inspektorów UWV?

Najczęściej słuszność przyznawania zasiłku weryfikowana jest na podstawie wysyłanych do urzędu formularzy. Jednak w przypadku wątpliwości, możemy spodziewać się wizyty inspektorów UWV. Podczas kontroli urzędnicy mogą poprosić o przedstawienie różnych dodatkowych dokumentów lub wezwać na rozmowę do oddziału UWV w wyznaczonym terminie.

Jeżeli urząd wykaże, że wypłacany zasiłek był wyższy niż należny i jest to nasza wina (zatajaliśmy lub podawaliśmy błędne informacje), to niesłusznie pobraną kwotę należy zwrócić do UWV. Jeżeli urząd potwierdzi, że nie stosujemy się do obowiązujących przepisów lub nie przebywamy na terenie Holandii (co jest konieczne podczas pobierania zasiłku), może zażądać zwrotu kwoty zasiłku od momentu udowodnionego uchybienia. UWV ma także prawo nałożyć karę finansową, która może wynieść nawet 100% nielegalnie pobranego świadczenia. Przed złożeniem wniosku warto więc dokładnie zaznajomić się z holenderskimi przepisami, a także z ewentualnymi konsekwencjami.