...

Πιστοποιητικό εισοδήματος στις Κάτω Χώρες

Τι πρέπει να θυμάστε κατά τη συμπλήρωση του πιστοποιητικού εισοδήματος;

Λήψη εντύπων PDF Πιστοποιητικό εισοδήματος του 2019 Belastigndienst Πιστοποιητικό εισοδήματος του 2018 Belastigndienst Πιστοποιητικό εισοδήματος του 2017 Belastigndienst Πιστοποιητικό εισοδήματος του 2016 Belastigndienst  
71d74c91d2f1b672b5becab56cde0c58b7367f88

Πιστοποιητικό εισοδήματος Belastigndienst στις Κάτω Χώρες

Από το 2015, η υπηρεσία Belastigndienst εισήγαγε την υποχρέωση τεκμηρίωσης του εισοδήματος σε ειδικό έντυπο του πιστοποιητικού εισοδήματος. Εάν πληροίτε το όρο λεγόμενο 90% regeling.

Πότε πρέπει να στείλετε το πιστοποιητικό στην υπηρεσία στις Κάτω Χώρες

  • όταν δεν είστε κάτοικος (δεν είστε μόνιμα εγγεγραμμένοι ως κάτοικοι στις Κάτω Χώρες) και υποβάλλει δήλωση στον ένυτπο M ή C
  • εάν πληροίτε τον όρο 90%, δηλαδή τουλάχιστον το 90% του συνολικού σας εισοδήματος φορολογείται στην Ολλανδία
  • όταν θέλετε να υποβάλετε αίτηση για την τυπική έκπτωση φόρου (μέρος Β της έκπτωσης φόρου Heffingskorting)
  • Το πρωτότυπο πιστοποιητικό πρέπει να σταλεί στην υπηρεσία στις Κάτω Χώρες.
    Να θυμάστε ότι το έγγραφο πρέπει να υπογραφεί και να σφραγιστεί από την Πολωνική υπηρεσία.
    Δείτε το βίντεο σχετικά με ποιστοποιητικό εισοδήματος

Το έντυπο είναι διαφορετικό για κάθε έτος. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για παράδειγμα, το έντυπο για το 2015 για τη διευθέτηση φόρου για το 2019.

Στείλτε το πρωτότυπο πιστοποιητικό στη διεύθυνση
Belastingdienst
Postbus 2577
6401DBHeerlen
Ολλανδία

Εάν δεν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να εκτεθείτε αυτεπαγγέλτως σε μια δυσμενής φορολογική απόφαση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον επιβάρυνση φόρου.