...

Sociální dávky v Nizozemsku - s jakou podporou můžete počítat?

autor: Maciej Wawrzyniak11 dubna 2023
Sociální dávky v Nizozemsku - s jakou podporou můžete počítat?

 

Jednou z věcí, na které se při hledání práce v zahraničí zaměřujeme, jsou sociální dávky dostupné v dané zemi. Jedná se o možnost získat od státu další peníze, což je často značná motivace k přestěhování. V Nizozemsku se taková podpora může vztahovat přímo na zaměstnanou osobu i na manžela/manželku a děti. V tomto příspěvku se pokusíme stručně probrat nejoblíbenější dávky, které mohou cizinci v zemi proslulé tulipány a větrnými mlýny využít.

Kinderbijslag - přídavky na děti

Jednou z nejoblíbenějších sociálních dávek je v Nizozemsku možnost pobírat Kinderbijslag neboli přídavek na dítě. Byl vytvořen na podporu rodičů tím, že poskytuje částečnou úhradu nákladů spojených s výchovou a vzděláním dítěte. Poskytuje se na každé dítě mladší 18 let.

Jaké podmínky musíte splnit, abyste mohli v Nizozemsku požádat o přídavek na dítě?

V první řadě musíte být v zemi registrováni a legálně zaměstnáni. Výše vašeho příjmu není v tomto případě relevantní, stačí, že pravidelně platíte příspěvky na sociální zabezpečení strhávané z vaší mzdy.

Rovněž není vyžadováno, aby rodič a dítě bydleli na stejné adrese. Příspěvek je tedy možné pobírat, i když dítě žije mimo Nizozemsko. V takovém případě však musíte potvrdit, že peníze jdou jemu nebo jí a nejsou použity pro naše osobní účely - k tomu poslouží kopie bankovních převodů.

banner czeski aangifte

Kolik činí sociální dávky v Nizozemsku?

V závislosti na věku dítěte máte nárok na různou výši dávky. Výše dávek se vyplácí čtvrtletně a je následující:

-dítě do 5 let - 268,76 EUR,

-6 až 11 let - 327,56 EUR,

-12 až 17 let - 385,37 EUR.

Rozpočet Kindgebonden

Pobíráním Kinderbijslag máte možnost získat další příspěvek na dítě. Kindgebonden Budget je určen pro rodiče s nízkou životní úrovní, jejichž celkový příjem nepřesahuje roční částku přibližně 49 000 €. O tom, zda máte nárok na tento příspěvek, rozhoduje nakonec Belastingdienst, nizozemský finanční úřad.

Zorgtoeslag - příspěvek na zdravotní pojištění

Pokud váš příjem v Nizozemsku nepřesahuje 38 520 EUR ročně, můžete počítat s dodatečnou platbou od úřadu ve formě dotace na zdravotní pojištění. Pokud o něj včas požádáte nizozemský finanční úřad, máte šanci získat v závislosti na výši svého příjmu výrazně vyšší daňovou náhradu - v průměru až o 780 EUR více.

Žádost o proplacení nizozemského zdravotního pojištění můžete podat do 31. srpna následujícího roku, ve kterém jste pracovali. Například: pokud jste v Nizozemsku pracovali v roce 2022, posledním dnem pro podání žádosti bude 31. srpen 2023.

Pokud máte osobní kód DigiD a místem vašeho trvalého pobytu je Nizozemsko, můžete o Zorgtoeslag požádat prostřednictvím svého profilu na vládních internetových stránkách.

WW-uitkering - podpora v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti je dočasná dávka, která je vám poskytována za účelem zajištění dočasného příjmu v případě ztráty zaměstnání. Nárok na ni má každý, kdo v Nizozemsku ztratil práci bez vlastního zavinění a pracoval alespoň 26 z posledních 36 měsíců. Délka poskytování příspěvku závisí na počtu odpracovaných let a úřad ji vypočítá na základě posledního výdělku zaměstnance. První tři měsíce bude činit 75 % denní sazby (průměr výdělků za posledních 12 měsíců), v dalších měsících bude činit pouze 70 % této sazby.

Je důležité si uvědomit, že jsme povinni aktivně si hledat práci po dobu pobírání příspěvku WW-uitkering a pravidelně předkládat úřadu práce výkazy o svých příjmech.

Jak si v Nizozemsku vyřídit sociální dávky, když ztratím zaměstnání?

O dávky můžete požádat pomocí svého osobního kódu DigiD na internetových stránkách UWV, instituce, která v Nizozemsku vyřizuje většinu sociálních dávek.

Bijstand - sociální dávka pro osoby v tíživé situaci

Pokud se vám po uplynutí doby, na kterou vám byla přiznána podpora v nezaměstnanosti, a navzdory aktivnímu hledání stále nepodařilo najít zaměstnání a zlepšit svou finanční situaci, mohou vám úřady přiznat Bijstandsuitkering.

Výše této dávky je přímo závislá na nizozemské minimální mzdě a je určena lidem v nouzi, kteří v Nizozemsku pobývají déle než tři měsíce. Každý případ individuálně posuzuje úřad příslušné obce a IND (emigrační úřad pro rezidenty a nerezidenty).

Mateřský příspěvek v Nizozemsku

Mateřskou dovolenou v Nizozemsku může čerpat každá žena, která pracuje a pobírá podporu v nezaměstnanosti. Trvá maximálně 16 týdnů a musí začít nejdříve 6 týdnů (a nejpozději 4 týdny) před porodem. Abyste mohla pobírat dávku, musíte svému zaměstnavateli předložit potvrzení porodní asistentky o těhotenství a zaměstnavatel je povinen nejpozději dva týdny před nástupem na dovolenou tuto skutečnost nahlásit UWV.

V případě otce existuje také možnost získat příspěvek (vadersverlof) - ten umožňuje 2 dny placeného volna po porodu a další 3 dny volna zdarma.

Pokud žijete a pracujete v Nizozemsku, čeká vás jistě také podání ročního daňového přiznání. S tím vám pomůže naše inovativní nizozemská aplikace daňového přiznání. Obraťte se na nás a využijte našich služeb, všechny formality můžete vyřídit, aniž byste opustili svůj domov - zcela online. Jste vítáni!