...
slowniczek

Daňový slovník

Nejčastější daňovou terminologii v Holandsku

Dále naleznete nejčastěji používanou daňovou terminologii v Holandsku. Doufáme, že tento slovník Vám pomůže pochopit doklady z Belastingdienstu, nebo také např. Jaaropgave. Pokud i nadále máte problém, obraťte se na nás. Rádi Vám pomůžeme.

Jaaropgave – potvrzení o výši ročních příjmů u určitého zaměstnavatele v Holandsku

Loonheffing – záloha na daň v Holandsku

Arbeidskorting – základní sleva na zaměstnanci, která se uplatňuje automaticky

Premie volksverzekeringen – pojistné na sociální pojištění v Holandsku

Periode premieplicht – doba pojištění v Holandsku

Aanslag – rozhodnutí o dani

Zorgtoeslag – podpora k pojistnému (sleva na pojistném)

Voorlopige Aanslag– dočasné rozhodnutí

Belastigndienst – finanční úřad v Holandsku

Aangitebrief – Výzva k podání daňového přiznání

Annmaning – upomínka finančního úřadu

Bezwaar – odvolání týkající se daně

Handtekening – místo pro podpis

Aanslagbijlet – formulář daňového přiznání (např. M, P , C)