...

Je daňové přiznání v Nizozemsku povinné?

autor: Maciej Wawrzyniak21 dubna 2023
Oceń post
Je daňové přiznání v Nizozemsku povinné

Nizozemsko je jednou z nejčastěji volených zemí, kam cizinci cestují za prací. Rozhodnutí emigrovat za prací podporuje relativně malá vzdálenost mezi zeměmi EU a Nizozemskem a také příznivé mzdové podmínky. Při odchodu za prací do jiné země je však třeba mít na paměti daňové povinnosti, které se týkají každé osoby, která je zde zaměstnána. Jak to vypadá v Nizozemsku?

Práce v Nizozemsku a daň z příjmu

Ze mzdy vydělané v Nizozemsku se platí daň z příjmu. Ta se strhává z měsíční nebo týdenní mzdy a odvádí se daňovému úřadu jako záloha. Samotný fakt placení daně z příjmu však zaměstnance nezbavuje povinnosti podat roční daňové přiznání.

Kdo je povinen platit daň v Nizozemsku?

Pokud jste pracovali v Nizozemsku, ale nemáte v zemi trvalé bydliště, jste povinni podat daňové přiznání v následujících případech.

1. Obdrželi jste od nizozemského finančního úřadu (Belastingdienst) oznámení o vyměření daně (Aangiftebrief) - máte povinnost podat daňové přiznání.

Aangiftebrief je oficiální dopis adresovaný Belastingdienst daňovým poplatníkům, kteří musí uhradit daň z příjmu. Musí tak učinit ve stanoveném termínu - za uplynulé zdaňovací období do 1. července běžného roku. Pokud jste od Belastingdienstu obdrželi dopis Aangiftebrief, musíte v Nizozemsku podat daňové přiznání, a to bez ohledu na to, zda vám náleží vrácení daně nebo zda musíte doplatit daň. Důležité je, že jakmile obdržíte výzvu Aangiftebrief, musíte se s daňovým úřadem vypořádat, i když jste v uvedeném roce v Nizozemsku nepracovali ani nedosahovali příjmů. V těchto případech se podává tzv. nulové přiznání. Důležité však je, aby přiznání bylo podáno.

banner czeski aangifte

Jaká je sankce za nepodání nizozemského daňového přiznání?

Pokud budete ignorovat výzvu, kterou obdržíte, musíte počítat s vysokou finanční sankcí, kterou vám může finanční úřad v Nizozemsku uložit. Ta se může pohybovat od 385 EUR do 5278 EUR. Abyste se vyhnuli placení pokuty, stačí, když včas uhradíte daň v Nizozemsku. Pokud tak neučiníte, úřad vám po několika týdnech zašle upomínku. Jakmile ji obdržíte, máte 10 dní na podání daňového přiznání. Pokud tak opět neučiníte, úřad vám uloží pokutu a bude s vámi zahájeno správní řízení.

Daň musíte uhradit, pokud je vratka vyšší než 15 EUR.

Pro mnohé cizince to může být překvapením, ale povinnost uhradit daň z příjmu v Nizozemsku existuje i v případě, že má poplatník nárok na vrácení částky vyšší než 15 eur. Do této výše vrácené částky nemusíte nizozemskou daň vypořádat. Pokud však má předpokládaná vratka přesáhnout 15 eur, je vypořádání povinné. A v tomto případě se pokuta za nevyřízení všech formalit na úřadech pohybuje od 365 do 5278 eur.

3 Povinné vypořádání daně v Nizozemsku v případě doplatku vyššího než 46 €

K nizozemské dani z příjmu se přiráží v případě, že se ukázalo, že celoroční zálohy byly ve vztahu k vypočtené hodnotě daně příliš nízké. Zde však existuje dobrá zpráva. Vyrovnání nizozemské daně se provede, pokud je částka doplatku rovna nebo vyšší než 46 EUR. Pokud z vašich výpočtů vyplývá, že máte zaplatit doplatek například ve výši 35 EUR, nemusíte se s daňovým úřadem vyrovnávat.

Je daňové přiznání z Nizozemska povinné, pokud chcete získat slevu na dani?

Je třeba mít na paměti, že při práci v Nizozemsku máte nárok na řadu daňových úlev. Velkou část z nich tvoří slevy na děti. Abychom je mohli využít, je nutné zúčtovat s finančním úřadem až 5 let zpětně od konce kalendářního roku, ve kterém jsme obdrželi příjem za práci v Nizozemsku. Tuto možnost se vyplatí využít, protože nám může vrátit i několik set eur. Bohužel ne každý si je vědom, že má nárok na využití mnoha nizozemských daňových úlev. Pokud potřebujete pomoc, využijte funkční aplikaci pro vypořádání daní z Nizozemska - díky našemu nástroji vše vyřídíte rychle a efektivně.